TOUR­NA­MENT RE­PORT

SA Bass - - Contents - >> Hannes Lin­d­eque

“BB Group FLW Bass Festival 2018” Die eerste FLW Kam­pi­oen­skap vir 2018 het in samew­erk­ing met BB Groep op Tza­neen­dam afgeskop – Hannes Lin­d­eque

Die eerste FLW Kam­pi­oen­skap vir 2018 het in samew­erk­ing met BB Groep op Tza­neen­dam afgeskop. Daar was werk­lik fees gevier en die geleen­theid het die hele gesin be­trek. Daar was verskeie stal­letjies wat on­der an­dere snuis­terye en kos verkoop het; ook­was­daar de rtiens pan new at a an‘ npotjiekoskomp et isie deel­ge­neem het. Daar was ook verskeie ver­maa klikhei­d­sak ti­witeite vir oud en jonk soos die bek­ende Afrikaanse sanger, Neil Somers, wat opge­tree het.

All es waste ron ders te un­ingv an die plaaslike Round Table se voed­ingskema en be­jaardes­org in die Tza­neen-area.

FLWSui d-A frikaw as be­trokke met diet weed ag swart baar henge l toe rnooi.Heng el was van afbo teen die twee­man spanne was beperk tot drie visse per dag met geen lengte­beperk­ing. Die prys­geld tot en met die sewende plek, en ook vir die swaartse vis, was gewaar­borg deur BB Groep, Theo Janse van Rens­burg en Fil­ter­man Polok­wane. ‘n Volle R58,000 is uit­be­taal.

Op al­bei dae is daar tagtig visse gevang, maar dag twee was die to­tale gewig 7kg ligter as op dag een.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.