Wat is Bis­ley-skiet?

SA Jagter Hunter - - INHOUD - S­chalk Cul­li­nan

Bis­ley is ’n skyf­skiet­sport waar­ty­dens deel­ne­mers op af­stan­de van 300, 500, 600, 700, 800 en 900m na swart, ron­de pa­pier­tei­kens skiet. Daar is ver­skeie klas­se, elk met hul eie re­ëls en toerusting. Mi­li­tê­re skiet­ba­ne wat oor die no­di­ge af­stan­de be­skik, word meestal ty­dens kom­pe­ti­sies ge­bruik.

Suid­A­fri­ka het ’n ryk skyf­skiet­ge­skie­de­nis wat so ver te­rug­strek as 1686. Ja dis reg, die eer­ste ge­or­ga­ni­seer­de skiet­kom­pe­ti­sie in ons land is in S­tel­len­bosch ge­hou va­n­af 1 tot 14 Ok­to­ber 1686.

Die tei­ken was ’n hout­pa­pe­gaai en daar is pry­se toe­ge­ken aan die skuts wat ver­skil­len­de de­le van die tei­ken stuk­kend ge­skiet het. Die hoof­prys van 25 riks­daal­ders (on­ge­veer R10) is toe­ge­ken aan die per­soon wat die lyf van die pa­pe­gaai fi­naal flen­ters kon skiet.

In­for­me­le skiet­kom­pe­ti­sies is

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.