Sê jou sê

SA Jagter Hunter - - NEWS -

E-pos na ma­ri­sa.bee­ton@me­dia24.com

van ’n bi­pod, of skiet­stok, ook so R2 000 tot R3 000? Klein­geld, me­neer!” sê hy vir my.

Wat de hel? Ook geen won­der e­ni­ge jong­man wat graag wil gaan jag, of aan ’n skiet­sport wil deel­neem, raak moe­de­loos nie!

Hoe nou ge­maak? Kom ek ver­tel my sto­rie; dalk kan ie­mand leer uit my keu­ses, goed of sleg. Ek kry nie ’n groot sa­la­ris nie, en ook soms, maar net soms, ’n bo­nus, wat ge­woon­lik an­der ga­te moet toe­stop.

Ek wil al vir baie ja­re self gaan jag, maar dit was my nie be­sko­re nie, weens werk of fi­nan­sies. Toe be­soek ek Ka­la­ha­ri Arms in Jo­han­nes­burg, en daar be­veel ’n jong­man aan dat ek ’n .303 aan­skaf – wel ou­er as ek, maar steeds ’n goeie wa­pen. Ek kon ’n de­po­si­to neer­sit en die res af­be­taal. Die ge­weer het R1 850 ge­kos.

Ons is skiet­baan toe om te toets vir pro­ble­me (soos ’n uit­ge­skie­te loop en be­ska­dig­de kroon). Ek het 20 rond­tes deur die loop ge­jaag en ’n goeie groe­pe­ring ge­kry. Daar en dan was ek ver­lief op die ou .303.

Ek moes toe ook ’n te­le­skoop aan­skaf. Toe ek my be­kom­mer­nis uit­spreek, sê oom Wes­sel van Cen­tu­ri­on Jag­hoe­kie vir my: “Nee man, jy hoef nie so baie te be­taal nie. Vir on­der R3 000 kan jy ’n Red­field koop.” Maar dit was steeds te duur vir my en na ’n soek­tog, spoor ek op die in­ter­net op Ka­la­ha­ri Arms en Zim­bi se web­tuis­te ge­luk­kig ’n 3-9x40 Tas­co op vir slegs R1 100.

Toe moes ek nog rin­ge koop en die te­le­skoop laat mon­teer. Die kluis moes ek eer­ste aan- skaf, want ’n fo­to daar­van moet saam met die li­sen­sie-aan­soek in­ge­dien word. As ek die ge­weer wou spor­te­ri­ze met ’n nu­we sin­te­tie­se of hout­kolf, sou ek daar­voor moes spaar. Dit kon wag tot heel­wat la­ter.

Die be­voegd­heid­ser­ti­fi­kaat en op­lei­ding, saam met die li­sen­sie­kos­tes by die SAPD het my R800 uit die sak ge­jaag.

Die to­ta­le som, ver­sprei oor ne­ge maan­de was R7 500:

Die ge­weer: R1 850; ge­weer­smid: R850; Lynx-te­le­skoop­mon­te­rings: R500; 3- 9x40 Tas­co-te­le­skoop: R1 100; Lynx­te­le­skoop­rin­ge: R400; kluis: R2 000 en laas­tens, op­lei­ding en li­sen­sie: R800.

Met ge­noeg na­vor­sing en be­plan­ning kan ek ook nou spog met ’n lek­ker ge­weer.

IN­LIG­TING VAN GROOT WAAR­DE

Vir die so­veel­ste keer moet ek dit maar net weer be­aam hoe ’n won­der­li­ke tyd­skrif SA JAG­TER/HUN­TER is – el­ke uit­ga­we be­vat net een­vou­dig so­veel in­for­ma­sie wat van on­skat­ba­re waar­de is.

Ek wil graag twee ar­ti­kels uit­lig, nl. Hoe lyk jou kluis? van Hen­nie Vos­loo en Slag­dop­pies van Kassie Kas­sel­man (in die Ja­nu­a­rie 2016-uit­ga­we).

Bril­jant, Hen­nie! Een fak­tor wat ek glo by­ge­voeg moet word om ’n vuur­wa­pen­kluis as SABS­kluis te laat goed­keur, is dat die sleu­tel nie uit die deur van die kluis, na­dat dit oop­ge­sluit is, ver­wy­der moet kan word nie. Al is die deur van die kluis toe, maar nie ge­sluit nie, sien jy dit da­de­lik, want die sleu­tel sit bin­ne-in die slot. Met an­der ti­pe klui­se waar­van die sleu­tel ver­wy­der kan word, selfs wan­neer die kluis nie ge­sluit is nie, kan daar toe­gang tot die kluis wees son­der dat die ei­e­naar daar­van be­wus is.

Kassie Kas­sel­man, jy sal nie be­sef hoe­veel waar­de jou ar­ti­kels toe­voeg nie. Jy het vir my ’n vraag be­ant­woord wat nie­mand nog ooit kon nie. Dit klink na ’n nie­ti­ge saak, maar dryf­mid­del en slag­dop­pies is plof­stof en kan on­be­re­ken­ba­re ska­de aan­rig in­dien dit on­ver­ant­woor­de­lik han­teer en ge­bruik word.

Nou ja, ek het al vir baie her­laai­ers en selfs ge­weer­han­de­laars ge­vra wat die ver­skil is tus­sen ’n re­wol­wer/pis­tool- en ge­weer­slag­dop­pies en nie een het vir my die reg­te ant­woord ge­gee nie. Glo dit as jul­le wil, maar daar is selfs ge­sê dat ek met die groot­ste vry­moe­dig­heid bei­de slag­dop­pies vir my ge­weer of hand­wa­pen kan ge­bruik vir die­self­de re­sul­ta­te. Ge­luk­kig het ek nie daar­die raad ge­volg nie en het ek slegs ge­koop wat deur Som­chem se hand­lei­ding aan­be­veel word. Ek her­laai al van 1981 af am­mu­ni­sie en volg al­tyd net die vei­li­ge weg.

Groe­te uit die Kaap en die CLI .303-skyf­skiet­klub

PUIK LEES­STOF

Her­man, ons ge­niet jou ru­briek! Dit was voor­waar ’n in­te­res­san­te en a­mu­san­te Dooi­e­rus in die Ja­nu­a­rie 2016-uit­ga­we ( Die bos­veld is weer Hol­lands). Ek dink me­ni­ge jag­ter voel soos Her­man – kyk na die wilds­pry­se en jy be­sef som­mi­ge men­se jaag net na geld en sta­tus. Daar is nog en­ke­le wild­boe­re wat vir die liefde van die na­tuur en die Skep­ping wild aan­hou.

Dan­kie vir ’n puik tyd­skrif; ek kan ge­woon­lik nie wág dat my SA JAG­TER/HUN­TER el­ke maand af­ge­le­wer word nie en is el­ke keer op­ge­won­de soos ’n klein kind­jie as ek dit in die pos­bus kry.

»

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.