BAVIAANSPOORT SE TOEGEWYDE (DAMES) JAGTERSKURSUS

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

“Ken­nis is mag” – Sir Fran­cis Ba­con het in 1597 al dié uit­druk­king ge­bruik! Die drie dames ver­bon­de aan die O­plei­ding en Ser­ti­fi­se­ring Ad­mi­nis­tra­sie van die Ver­e­ni­ging het dit hul erns ge­maak om aan hier­die eeu-oue uit­druk­king ge­stal­te te gee. Ba­vi­aanspoort­tak het dit goed ge­dink om die dames (An­ge­li­que Bo­tha, Mai­ca P­re­to­ri­us en René Cor­ne­li­us) kos­te­loos die Toegewyde Jag­ter­kur­sus te laat mee­maak as deel van die tak se 20-ja­ri­ge be­staan.

Die uit­no­di­ging is op ge­pas­te wy­se deur SA Jag­ters aan die dames ge­rig en die da­tum van die kur­sus is be­paal. Die eer­ste na­week in Fe­bru­a­rie, Vry­dag om 14:00 het hul­le af­ge­skop en Sa­ter­dag om 16:00 af­ge­sluit.

Die dames het hul­le baie goed van hul­le taak ge­kwyt en het geen­sins ge­skroom om sin­vol­le in­set­te ty­dens die kur­sus te le­wer nie. Hul­le het ook be­son­der goed ge­vaar ty­dens die af­leg­ging van die te­o­rie-ek­sa­men, as­ook al­mal ver­baas met hul uit­slae ty­dens die skie­tek­sa­men. Die drie dames het som­mer met hul eer­ste po­ging die 100m-skie­tek­sa­men ge­slaag. Daar is et­li­ke “jag­ters” wat in die ver­le­de druip­stert moes te­rug­keer huis toe en maar weer moes kom pro­beer!

Baie ge­luk aan jul­le drie! Dit was werk­lik ’n voor­reg vir die Ba­vi­aanspoort­ko­mi­tee om op hier­die u­nie­ke wy­se gas­heer te kon speel.

Van links na regs: Roe­lan­di Lerm (Se­kre­ta­res­se van Ba­vi­aanspoort­tak), An­ge­li­que Bo­tha, S­chalk du P­les­sis (Hoof: Se­ni­or O­plei­ding), René Cor­ne­li­us en Mai­ca P­re­to­ri­us.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.