Gal­le­ry-skiet­span pres­teer in Ier­land

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

Ses le­de van SA Jag­ters (’n Pro­te­a­span en een in­di­vi­du­e­le in­skry­wing) het Suid-A­fri­ka on­langs op die In­ter­na­ti­o­nal Gal­le­ry Rifle Fe­de­ra­ti­on se Wê­reld­kam­pi­oen­skap­pe in Ier­land ver­teen­woor­dig. Die Pro­te­a­span het be­staan uit Her­cu­les Louw (span­kap­tein), F­lip­pie van Ton­der, An­ne-Ma­rie van Ton­der, De­on de Vil­liers en Jo­han G­rie­sel. Di­a­na Zoc­co­la het as span­be­stuur­der op­ge­tree en het ook as in­di­vi­du aan die .22-rand­slag­kom­pe­ti­sies deel­ge­neem.

S­pan­ne van Ier­land, B­rit­tan­je, Duits­land, Aus­tra­lië en Suid-A­fri­ka het deel­ge­neem. Die Pro­te­a­span het mee­ge­ding in die Gal­le­ry Rifle Small Bo­re (GRSB)af­de­ling met .22LR Ru­ger 10/22 se­mi­ou­to­ma­tie­se ge­we­re en in die Gal­le­ry Rifle Cen­t­re Fi­re (GRCF)-af­de­ling, met .44 Mag­num Mar­lin-hef­boom­ak­sie­ge­we­re.

In die in­ter­na­si­o­na­le span­wed­stry­de het die SA Jag­ters/Pro­te­a­span in bei­de die rand­slag-en sen­ter­slag­af­de­lings die brons­me­dal­jes ge­wen. In bei­de ge­val­le

was die Ie­re eer­ste en die B­rit­te t­wee­de. On­ge­luk­kig het ’n ge­breek­te snel­ler, ’n ge­weer wat ge­stoor het en ’n ge­leen­de ge­weer waar­van die tref­punt ver­an­der het soos wat die ge­weer warm ge­word het, din­ge vir die Pro­te­as be­na­deel. Een lid moes nood­ge­dwon­ge met ’n ge­leen­de ge­weer deel­neem, om­dat sy li­sen­sie vir die Mar­lin-ge­weer nie be­tyds goed­ge­keur is nie. DIE SPANLEDE HET HUL­LE EG­TER IN DIE IN­DI­VI­DU­E­LE AFDELINGS BAIE GOED VAN HUL TAAK GEKWYT EN DIE VOL­GEN­DE PRESTASIES IS BE­HAAL: F­lip­pie van Ton­der 2de – In­di­vi­du­e­le Gal­le­ry­wê­reld­kam­pi­oen (GRSB) 2de – GRSB Long Ag­gre­ga­te 1ste – 1500 GRSB 3de – 25m P­re­si­sie GRSB 2de – 25m P­re­si­sie GRCF 3de – 50m P­re­si­sie GRSB 2de – 1020 GRCF 1ste – Ti­me & P­re­ci­si­on 2 GRSB (A-klas) 2de –Ti­me & P­re­ci­si­on 1 GRSB (A-klas)

An­na-Ma­rie van Ton­der 1ste – Mul­ti-tar­get GRC (B-klas)

Her­cu­les Louw 1ste – 25m P­re­si­sie GRCF (nu­we wê­reld­re­kord) 1ste – GRCF Short Ag­gre­ga­te 2de – 25m P­re­si­sie-rand­slag­pis­tool 2de – GRSB mul­ti-tar­get (A-klas) 3de – 1500 rand­slag (A-klas) 3de – GRCF Ti­me & P­re­ci­si­on 2 (A-klas)

De­on de Vil­liers 2de – 1500 GRSB (A-klas) 3de – Ti­me & P­re­ci­si­on 1 GRSB (A-klas)

Jo­han G­rie­sel 3de – GRSB mul­ti-tar­get (A-klas) 1ste – 1500 GRSB (C-klas) 3de – 1500 GRCF (C-klas) Di­a­na Zoc­co­la 2de – Ben­chrest Rim­fi­re Lig­ht Var­mint 50m

Ons sal bin­ne­kort ’n vol­le­di­ge ar­ti­kel doen oor die Gal­le­ryskiet­dis­si­pli­ne en wat dit be­hels. Hier kan ons net nou noem dat dit ba­sies ’n snel­skiet­oe­fe­ning is wat op kort­af­stand be­slis word. Wan­neer ons sê snel­skiet, dan be­doel ons werk­lik snel­skiet. Som­mi­ge oe­fe­nin­ge by­voor­beeld, ver­eis dat jy ses skote skiet, her­laai en weer ses skote skiet. Dít al­les in 30 se­kon­des met die Mar­lin-hef­boom­ak­sie­ge­weer, of in 20 se­kon­des met die 10/22 se­mi-ou­to­ma­tie­se ge­weer. Die naas­te af­stand is 10m en die ver­ste is 50m. Daar word uit die kniel-, sit- en staan­po­si­sies op 25m en 50m ge­skiet; ook uit die lin­ker­skou­er­staan­po­si­sie en baie van die oe­fe­nin­ge ver­eis die her­laai van ma­ga­sy­ne bin­ne die tyds­be­per­king. Die in­ter­na­si­o­na­le span­wed­stryd (1 500) be­staan uit 150 skote wat in so­wat 90 mi­nu­te af­ge­han­del word.

Vir Suid-A­fri­ka­ners is dit moei­lik om oor­see deel te neem in sport­soor­te wat geen be­fond­sing en hulp van die re­ge­ring ont­vang nie. Be­hal­we dat al ons deel­ne­mers vol­tyd­se be­roe­pe volg en glad nie vol­tyd­se pro­fes­si­o­ne­le skuts is nie, moes hul­le self die uit­voer van hul wa­pens en am­mu­ni­sie re­ël en daar­voor be­taal. Hul­le moes ook self hul vlug­kaart­jies, ver­blyf, ver­voer en e­tes be­taal (SA Jag­ters het wel ’n fi­nan­si­ë­le by­drae tot die vlieg­kaart­jies ge­maak, wat uit die Lynx-te­le­skoop­tan­tie­me be­fonds is). Om kom­pe­te­rend te kan deel­neem, het die skuts maan­de voor die kom­pe­ti­sie reeds be­gin om week­liks te oe­fen. Ty­dens dié oe­fen­ses­sies is daar el­ke keer 150 pa­tro­ne per skut weg­ge­skiet.

Die lug­diens­te be­perk pas­sa­siers tot 5kg se am­mu­ni­sie, wat be­te­ken dat jy slegs 220 .44 Mag­num-pa­tro­ne kan saam­neem, dit ter­wyl el­ke skut meer as 600 sou no­dig kry vir die to­ta­le kom­pe­ti­sie. Dan was daar nog die .22-rand­slag­am­mu­ni­sie. Daar­om moes die skuts voor die tyd hul no­di­ge am­mu­ni­sie self uit­voer – nog­al ’n lo­gis­tie­ke nag­mer­rie, en na­tuur­lik ook baie duur.

Ons span se deel­na­me was eint­lik ’n groot be­mar­kings­po­ging vir ons eie plan­ne om in 2019 ’n om­vat­ten­de in­ter­na­si­o­na­le skiet­kom­pe­ti­sie in SuidA­fri­ka aan te bied, wat Gal­le­ry Rifle en Spor­ting Rifle (ge­wo­ne jag­ge­we­re) sal in­sluit. So die man­ne wat oor se­mi-ou­to­ma­tie­se .22LR-ge­we­re of hef­boom­ak­sie­ge­we­re be­skik, moet so­lank be­gin oe­fen.

Al­hoe­wel die span ’n he­le klomp uit­da­gings moes oor­kom, het hul­le die kom­pe­ti­sie baie ge­niet en hul uit­ste­kend van hul taak gekwyt. Baie ge­luk met die mooi prestasies.

Die Pro­te­a­span vl­nr: De­on de Vil­liers, An­ne-Ma­rie van Ton­der, Her­cu­les Louw, F­lip­pie van Ton­der en Jo­han G­rie­sel. Die span het in bei­de die .22-rand­slag- en sen­ter­slag­af­de­lings brons­me­dal­jes ver­o­wer by die Gal­le­ry-skiet se Wê­reld­kam­pi­oen­skap­pe.

An­ne-Ma­rie van Ton­der be­sig om uit die kniel­hou­ding te skiet, ter­wyl die deel­ne­mers van an­der lan­de hul ge­we­re her­laai.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.