S­nel­vuur

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

LAAT DIE GHONGS KLAP

Dit is weer op 21 Ok­to­ber tyd vir die jaar­lik­se Zeiss en SAJWV In­ter­tak-ghong­skiet­kom­pe­ti­sie wat deur die Dui­ker­tak van die Bal­four-a­rea (M­pu­ma­lan­gaSuid) be­har­tig word. Hier­die tak be­oog om weer­eens ’n lek­ker span­skiet on­der veld­toe­stan­de vir SA Jag­ters-le­de aan te bied. Van­jaar is ’n paar ver­an­de­rin­ge eg­ter aan­ge­bring.

Die kom­pe­ti­sie word hier­die jaar aan­ge­bied op die plaas van Ma­ri­us Res, ’n SA Jag­ters-lid. Die plaas is min­der as 20km bui­te Hei­del­berg (van­af die N3) en dit is slegs 5km grond­pad tot by die plaasin­gang.

Die re­ëls en for­maat is steeds die­self­de: vyf le­de per span mag in­skryf, waar­van drie le­de af­koms­tig moet wees uit die­self­de tak. Slegs SAJWV-le­de mag aan die kom­pe­ti­sie deel­neem en mak­si­mum drie span­ne per tak word toe­ge­laat. In­skry­wings­fooi be­loop R2 000 per span. Die in­skry­wings sluit op Maan­dag 9 Ok­to­ber.

Hier­die jaar sal vyf van die ba­ne se skiet­pun­te bin­ne 400m uit me­kaar wees, dus sal die stap­pe­ry tus­sen ba­ne baie min­der wees. Die kom­pe­ti­sie be­staan steeds uit ses ba­ne met vyf 200mm-ghon­ge per baan. Die skuts sal toe­ge­laat word om na­der aan die laas­te baan te ry, aan­ge­sien heel­wat ek­stras soos skiet­mat­te en skiet­stok­ke, saam­ge­kar­wei moet word.

Ver­ver­sings sal, soos in die ver­le­de, op die baan te koop aan­ge­bied word. Daar sal ook weer ’n 100m-in­skiet­baan be­skik­baar wees vir die skuts. R200 000 (klein­han­del­waar­de) se pry­se word deur Zeiss ge­borg, en ook an­ders as in die ver­le­de, gaan al­le pry­se op ’n ge­luk­strek­king ge­wen word na af­loop van die kom­pe­ti­sie, dus is hier­die die één kom­pe­ti­sie waar elk­een ’n kans staan om ’n reu­se­prys te wen, on­ge­ag die skiet­pres­ta­sie.

Die in­skry­wings­fooi sluit ’n braai­pak met by­kos­se in. El­ke skut kan na die kom­pe­ti­sie sy vleis na eie voor­keur braai by die Hei­del­berg Gholf­klub (teen die pad ge­leë, te­rug van­af die plaas, langs die N3). Die ge­luk­strek­kings sal hier plaas­vind en al­mal kan lek­ker saam kui­er – ’n kon­tant­kroeg sal be­skik­baar wees. * In­skry­wings­vorms met die aan­wy­sings en in­lig­ting sal per e-pos aan be­lang­stel­len­de skuts ge­stuur word. Oc­kert S­chee­pers kan ge­kon­tak word by oc­kert. s­chee­pers@cn­hind.com of by 082-380-2405 vir ver­der na­vrae.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.