PWAV SKENK GELD AAN SA JAG­TERS

SA Jagter Hunter - - NEWS -

Die P­re­to­ria Wa­pen- en Am­mu­ni­sie­ver­e­ni­ging (PWAV) het on­langs die mooi be­drag van R20 000 aan SA Jag­ters ge­skenk om ge­bruik te word vir die ko­men­de hof­saak teen die SA Po­li­sie. Soos al­mal weet, het SA Jag­ters die Po­li­sie voor die hof ge­daag oor die her­nu­wing van vuur­wa­pen­li­sen­sies. Die Gau­teng­se hoog­ge­regs­hof het ten guns­te van SA Jag­ters uit­spraak ge­le­wer, maar die Po­li­sie het toe teen die uit­spraak ge­ap­pel­leer. Dit be­te­ken dat die ver­e­ni­ging po­ten­si­eel nog die hand baie diep in die sak sal moet steek om die ap­pèl van die Po­li­sie te be­veg. Om daar­die re­de is die sken­king van die PWAV ui­ters wel­kom.

Die geld wat die P­re­to­ria Wa­pen- en Am­mu­ni­sie­ver­e­ni­ging ge­skenk het, kom uit die wins wat hul­le met hul boek, Fi­re­arms, de­ve­lo­ped and ma­nu­fac­tu­red in Sout­hern A­fri­ca 1949 – 2000, ge­maak het. Dit is ’n uit­staan­de pu­bli­ka­sie wat prop­vol baie in­te­res­san­te en nut­ti­ge in­lig­ting is oor die ont­wik­ke­ling en ver­vaar­di­ging van vuur­wa­pens in ons land en Zim­bab­we. * Hier­die boek is steeds be­skik­baar en kan be­stel word by Dirk Coet­zee van die PWAV by pwa­vpaaa@gmail.com

Op die foto hier­bo oor­han­dig John Welch (regs), die pre­si­dent van die PWAV, die tjek van R20 000 aan F­red Camp­hor (mid­del), die HUB van SA Jag­ters. Hu­bert Went­zel, die voor­sit­ter van die PWAV ver­skyn links op die foto.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.