BLA­SER IN­FI­NI­TY Ge­weer­te­le­sko­pe

Bla­ser se In­fi­ni­ty-te­le­skoop “kyk” ’n bars­hou.

SA Jagter Hunter - - VOORBLAD - Deur KOOS BAR­NARD

Bla­ser is be­kend vir hul hoë-kwa­li­teit ge­we­re met die u­nie­ke reg­uit­trek-ak­sies en lo­pe wat blits­vin­nig kan ruil.

Hier­die Duit­se maat­skap­py be­mark dees­dae ook op­tie­se pro­duk­te en Bla­ser-ver­ky­kers is reeds be­kend­ge­stel. Nuut in die mark is hul ge­weer­te­le­sko­pe wat be­slis aan­klank by jag­ters sal vind. Bla­ser se In­fi­ni­ty-reeks is ty­dens die on­lang­se IWA-skou in Neu­ren­berg, Duits­land be­kend ge­stel. Daar is drie mo­del­le, naam­lik ’n 1-7x28, ’n 2.8-20x50 en ’n 4-20x58. Met hul leu­se, With the ey­es of an e­agle, dui Bla­ser aan dat hier­die pro­duk­te se op­tie­se kwa­li­teit uit die boon­ste rak­ke is.

SA JAGTER/HUNTER was ge­luk­kig ge­noeg om ’n de­mon-stra­sie­mo­del, ’n 2.8-20x50, in die han­de te kry vir ’n vin­ni­ge skiet­baan­toets.

Drie din­ge het da­de­lik op­ge­val toe ek die te­le­skoop in my han­de hou; die diep­groen kleur waar­in dit af­ge­werk is, die so­ge­naamd era i lof spoor mon­teer sis­teem en die slan­ke ly­ne van die te­le­skoop. Laat ek som­mer da­de­lik noem: Bla­ser gaan hier­die te­le­sko­pe net met die spoor­sis­teem be­mark, hul­le het op die oom­blik geen plan­ne om hul te­le­sko­pe so te bou dat dit met kon­ven­si­o­ne­le rin­ge ge­mon­teer kan word nie.

Vir Suid-A­fri­ka­ners wat ge­woond is aan te­le­skoop­rin­ge, lyk die spoor­sis­teem vreemd en jy won­der da­de­lik of dit die te­le­skoop vol­doen­de op die ge­weer sal an­ker. Wel, wees nie be­vrees nie. Eu­ro­pe­ërs ge­bruik hier­die sis­teem al vir baie ja­re en dit werk uit­ste­kend, selfs op groot­ka­li­ber-ge­we­re wat kwaai skop.

Om­dat dit ’n Bla­ser-te­le­skoop is, het ons be­sluit om dit op ’n Bla­ser-ge­weer te toets – een in .270 Win wat ek on­langs aan­ge­skaf het. L&O van P­re­to­ria, die plaas­li­ke a­gent vir Bla­ser, het die te­le­skoop ver­skaf en ook van No r ma­se Ka­la­ha­ri-fa­briek s­am­mu­ni­sie­wa t met 120gr-mo­no me­taal koe­ëls ge­laai is.

Op die P­re­mier-skiet­baan na­by Cul­li­nan het ek die Nor­mas oor Cas­sie Nie­na­ber se chro­no­graaf ge­skiet en ge­vind die

120-grei­ner wik­kel teen 3 179vps so 5m van die tromp af (Nor­ma se aan­spraak is 3 248vps).

DIE KORT EN LANK

Voor ons die toets be­spreek, eers so ’n bie­tjie al­ge­me­ne in­lig­ting. Die 2.8-20x50 is 34.3cm lank en weeg 770 gram. Dit het ’n vin­nig-ver­stel­ba­re oog­stuk om die kruis­haar te fo­kus en die oog­af­stand vir die oog­stuk is 90mm – lank ge­noeg om te ver­hoed dat ’n mag­num-ka­li­ber jou op die oog sal piets. Die veld­wyd­te wat jy kan sien op 100m is 13.2m op 2.8x-ver­gro­ting en 1.9m op 20x-ver­gro­ting.

Bla­ser se In­fi­ni­ty-reeks is dui­de­lik te­le­sko­pe wat vir jag be­doel is – die kruis­haar is baie een­vou­dig en het ’n swe­wen­de sen­ter­kol­le­tjie. Daar is geen ek­stra af­mik­mer­kies en an­der fie­ter­ja­sies soos wat ver­vaar­di­gers dees­dae lief is om by die kruis­haar te voeg nie. Die Bla­ser se sen­ter­kol­le­tjie kan wel ver­lig, iets wat in Eu­ro­pa nood­saak­lik is, want daar word baie in swak­be­lig­te wou­de en in ske­mer­lig ge­jag. Selfs hier by ons is ’n ver­lig­ba­re sen­ter­kol­le­tjie baie han­dig on­der se­ke­re lig­toe­stan­de.

Dan is die kruis­haar ook by die eer­ste fo­kus­punt ( first fo­cal pla­ne) in die buis aan­ge­bring, wat be­te­ken dat die kruis­haar “groei” en “krimp” as die ver­gro­ting ho­ër of la­er ge­draai word – in ge­wo­ne spreek­taal praat ons som­mer van FFP-te­le­sko­pe. Wat in werk­lik­heid ge­beur, is dat die groot­te of die af­me­tings van die kruis­haar die­self­de bly, re­la­tief tot die groot­te van die tei­ken (of wilds­bok). Die spa­sie rond­om die swe­wen­de sen­ter­kol­le­tjie bly by­voor­beeld 2.5cm op 100m op al­le ver­gro­tings. Met te­le­sko­pe waar die kruis­haar op die twee­de fo­kus­punt ge­plaas word, sal die spa­sie “klei­ner” raak soos wat die ver­gro­ting ho­ër ge­draai word.

Die stel­knop­pe vir hoog­te, rig­ting, pa­ral­lak­se n kruis­haar-ver­lig­ting i sop die nor­ma­le plek, maar Bla­ser het die stel­knop­pe vir rig­ting en pa­ral­laks/ kruis­haar ver­lig­ting om­ge­draai. Die stel­knop vir rig­ting sit links op die Bla­ser-te­le­skoop en die pa­ral­laks-stel­knop regs. Soos dees­dae al­ge­meen aan­ge­tref word, vorm die pa­ral­laks-stel­kno­pe n die kruis­haar- ver­lig­ting­ska­ke­laar’ n in­te­gra­le een­heid.

Hier­die stel­knop het twee rin­ge waar­van die bui­ten­ste een die kruis­haar-ska­ke­laar is. Trek bloot dié ring uit en die kruis­haar se sen­ter­kol­le­tjie word hel­der­rooi ver­lig. Die ring is ook “veer­be­laai” – draai dit weg van jou af en hou dit vas om die hel­der­heid van die kol­le­tjie te laat toe­neem. Draai dit in jou rig­ting, hou dit vas en die hel­der­heid neem af.

Jy kan na­tuur­lik hier­die kol­le­tjie ou­to­ma­ties aan­ska­kel as jy jou ge­weer se slag­pen­veer ( cocking s­li­de) span. Dit geld eg­ter net vir ge­we­re wat met die so­ge­naam­de Il­lu­mi­na­ti­on Con­t­rol Cocking S­li­de toe­ge­rus is. Dié oor­haal me­ga­nis­mes is van Bla­ser be­skik­baar. Hoe dit ook al sy, die sen­ter­kol­le­tjie se ver­lig­ting werk baie goed en die kol­le­tjie is dui­de­lik sig­baar, selfs in die hel­der­ste son­lig.

Die 1-7x28 se sen­ter­kol­le­tjie is iet­wat u­niek. Bla­ser noem dit die In­tel­li­gent Va­ri­a­ble Dot (IVD). Die sen­ter­kol­le­tjie word ’n bie­tjie gro­ter van 1x-ver­gro­ting tot 4x-ver­gro­ting en klei­ner teen 5x-, 6x- en 7x-ver­gro­ting. Teen die la­er ver­gro­tings is dit gro­ter so­dat die skut dit mak­li­ker kan sien wan­neer daar by­voor­beeld ty­dens dryf­jag­te na hard­lo­pen­de wild ge­skiet word.

Om die pa­ral­laks te stel, word die bin­ne­ste ring van die stel­knop, wat ’n bie­tjie uit­staan, ook uit­ge­trek (weg van die buis af) om dit te ont­sluit. In die sluit­po­si­sie is die pa­ral­laks ge­stel vir 100m. Pa­ral­laks is ver­stel­baar van­af 50m tot on­ein­dig­heid. Dis eg­ter net vir 100m wat die stel­ring ’n sluit­po­si­sie het. Die bin­ne­ste ring van die stel­knop (vir pa­ral­laks) wat uit­staan, maak dit mak­li­ker om te ge­bruik. Som­mi­ge te­le­skoop fa­bri­ka­te se kruis­haar ver­lig­ting en pa­ral­laks­rin­ge is by­kans die­self­de groot­te e nis min­der ge­bruik s vrien­de­lik. Vol­pun­te aan Bla­ser daar­voor.

Soos met baie Eu­ro­pe­se te­le­sko­pe, stel die Bla­ser In­fi­ni­ty-te­le­sko­pe ook 1 cm per klik­kie op 100m. Die stel­knop vir hoog­te het ’n sluit­funk­sie – jy moet eers die knop op­lig of op­trek voor­dat dit kan draai. Die sluit­funk­sie geld eg­ter net vir jou in­stel­af­stand en vir die eer­ste vier klik­kies (4cm) wat jy aan stel vir hoog­te. Draai jy meer as vier klik­kies aan vir lan­ger af­stan­de, sluit die stel­knop nie meer nie. Bla­ser se mo­ti­ve­ring vir hier­die be­perk­te sluit­funk­sie is dat jag­ters hoof­saak­lik hul ge­we­re op 100m in­stel en meest- »

» al l op af­stan­de ft d van t tus­sen 100 100m en 200m skiet. Sou jy by ge­leent­heid ver­der skiet, sal die op­ge­lig­te stel­knop jou met ’n oog­op­slag daar­aan her­in­ner om die te­le­skoop te­rug te stel na die af­stand waar­op jy die mees­te skiet.

Met ’n spa­sie wat 2.5cm op 100m ver­teen­woor­dig tus­sen die sen­ter­kol­le­tjie en elk van die vier be­ne van die kruis­haar, kan die on­der­ste ver­ti­ka­le been se bo­punt as ’n af­mik­mer­kie ge­bruik word. Met die .270 Win by­voor­beeld in­ge­stel op 200m, sal die bo­punt van die on­der­ste ver­ti­ka­le been die ze­ro-af­stand ver­leng tot on­ge­veer 260m toe.

Om­dat dit ’n jag­te­le­skoop is wat vir re­a­lis­tie­se jag­af­stan­de ge­bou is, is die to­ta­le ver­stel­spek­trum 115cm op 100m vir hoog­te en 50cm vir rig­ting op die­self­de af­stand.

DIE TOETS

Ek het net 27 pa­tro­ne ge­had vir die prak­tie­se toets op die skiet­baan, so daar was nie am­mu­ni­sie om te mors nie. Die tei­ken is op 33 33m op­ge­sit, it waar­na ek k ’n skoot ge­skiet het (ons het nie die te­le­skoop voor die tyd rof­weg in­ge­stel nie). My eer­ste skoot het laag en regs ge­tref en na­dat ek die koe­ël­gat se af­stand van die kol af ge­meet het, het ek die no­di­ge ver­stel­lings ge­maak. Twee sko­te la­ter was ek ba­sies in die kol.

Op 100m het die ge­weer toe hoog ge­skiet (so­wat 60mm) en ek het ses klik­kies af­ge­stel en twee klik­kies na links toe. My drie­skoot-groe­pe­ring het so­wat 30mm ge­meet en mooi in die mid­del van die 5cm-kol ge­bon­del. Die Bla­ser hou meer van 130gr-koe­ëls en swaar­der (met No r ma­se 150 gr Oxyx-am­mu­ni­sie skiet dié ge­weer drie skootg roe­pings van klein e­ras 20 mm op 100 m ).

Ek het die te­le­skoop weer vyf klik­kies op­ge­stel so­dat die sko­te 5cm hoog land op 100m en nog ’n groe­pe­ring ge­skiet – die Bla­ser het weer­eens ge­toon dat die 120-grei­ners nie heel­te­mal sy kos is nie en die groe­pe­ring het 28 28mm ge­meet. t

’n Seer nek maak dit vir my dees­dae moei­lik om ’n klomp sko­te van ’n skiet­ta­fel af te skiet en ek het voort­ge­gaan om oor my veld­skiet­stok­ke te skiet. Daar­mee kon ek twee keer drie sko­te kry om in net min­der as 35mm te groe­peer. Die laas­te paar pa­tro­ne het ek op klip­pe teen die skiet­wal los­ge­laat – som­mi­ge ke­re met die sen­ter­kol­le­tjie se lig­gie aan­ge­ska­kel en die laas­te vyf sko­te met die kol­le­tjie af­ge­ska­kel.

DIE BEVINDING

Dis moei­lik om ’n te­le­skoop goed te be­oor­deel as jy net 27 sko­te skiet, maar die Bla­ser het el­ke keer pre­sies en her­haal­baar ge­stel. Die klik­kies was mak­lik voel­baar en die wer­king van die stel­knop­pe ge­tuig van ’n ho­ë­kwa­li­teit pro­duk. Ek was oor die al­ge­meen baie be­ïn­druk met die af­wer­king van die te­le­skoop en die vak­man­skap wat in die pro­duk in­ge­bou is.

Soos te ver­wag­te van ’n top- klas-fa­bri­kaat, is die op­tie­se kwa­li­teit van die Bla­ser In­fi­ni­ty­reeks ab­so­luut on­ver­be­ter­lik. Dit is in die­self­de klas as by­voor­beeld S­wa­ro­vski, Zeiss en an­der top­klas­pro­duk­te.

Groot, swaar te­le­sko­pe met reu­se-stel­knop­pe is dees­dae aan die or­de van die dag, maar die Bla­ser In­fi­ni­ty se ly­ne is sag op die oog en die oog­stuk­ke is nie so vet soos baie an­der hoë-kwa­li­teit te­le­sko­pe s’n nie. Ek het ook baie van die kruis­haar ge­hou – daar is nie al­ler­han­de fie­ter­ja­sies aan wat jou oog se fo­kus weg­trek van die sen­ter­kol­le­tjie af nie.

Wat Bla­ser reg­ge­kry het, is dat die kruis­haar op die laag­ste ver­gro­ting nie so dun is dat jy dit by­na glad nie kan sien nie. Die sen­ter­kol­le­tjie wat ver­lig, help die­ge­ne soos ek wie se oë dit moei­lik vind om dun kruis­ha­re raak te sien. Op die mak­si­mum ver­gro­ting (20x in die ge­val van die toets­te­le­skoop) is die kruis­haar ook glad nie te dik nie. Die Bla­ser In­fi­ni­ty se kruis­haar is werk­lik van die be­te­res wat ek al in FFP-te­le­sko­pe ge­sien het.

Ek is hoogs be­ïn­druk met Bla­ser se eer­ste pro­beer­slag in die te­le­skoop­mark en be­veel hier­die pro­duk met die groot­ste vry­moe­dig­heid aan. Bla­ser-te­le­sko­pe sal la­ter van­jaar in SuidA­fri­ka be­skik­baar wees en de­mon­stra­sie-mo­del­le sal by Hun­tEx be­sig­tig kan word. Die ver­koop­prys sal on­ge­veer tus­sen R52 000 en R54 000 wees. * Vir meer in­lig­ting kon­tak die plaas­li­ke a­gent L&O in P­re­to­ria by 012-819-7800.

Fo­to 1 toon die stel­knop vir hoog­te in die af-po­si­sie en die knop van die kruis­haar­ska­ke­laar in­ge­druk. Fo­to 2 wys die stel­knop vir hoog­te en die kruis­haar­ska­ke­laar uit­ge­trek. In Fo­to 3 word die stel­knop vir rig­ting ge­wys son­der die be­sker­men­de prop­pie.

Die Bla­ser-te­le­skoop het ‘n een­vou­di­ge kruis­haar met ‘n sen­ter­kol­le­tjie wat kan ver­lig en waar­van die in­ten­si­teit kan stel.

Ons het die Bla­ser In­fi­ni­ty 2.8-20x50 op ‘n Bla­ser-ge­weer in .270 Win ge­toets. Hier­die te­le­sko­pe val in die­self­de klas as an­der top­ge­hal­te Eu­ro­pe­se pro­duk­te.

Voor is die 1-7x28 Bla­ser en ag­ter die 4-20x58-mo­del. Soos an­der top­klas te­le­sko­pe van­uit Eu­ro­pa is die Bla­sers pe­per­duur.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.