Di­ver­se Tuba van der Walt

Skaars­wild se pry­se daal, maar wild­boe­re se plan­ne raak nooit op nie...

SA Jagter Hunter - - INHOUD - Deur TUBA VAN DER WALT

Jy sou nooit in jou wild­ste dro­me kon glo (ja wel, ’n ou man het se­ker nie meer wil­de dro­me nie, maar nog­tans...) dat ’n da­me ses he­li­kop­ters met vol­blad­fo­to’s en al, kon be­kos­tig met geld wat sy uit di­ver­se boer­de­ry ge­maak het nie.

Jy het o­ral rond­ge­bel om vir jou ook ’n paar di­ver­se en ’n bul aan te skaf, maar nie­mand kon jou help nie.

Jy sal aan an­der op­sies moet dink. Soos die mees­te wild­boe­re, be­sef jy dat dit dees­dae meer lo­nend is om jou wild nie te laat jag nie en eer­der van ou­der­dom te laat vrek as om jag­ters te kry.

Nie dat jy ses he­li­kop­ters wil hê nie, nee, net ses rol­le sif­draad vir die jag­kamp se gras­dak wat so deur die bob­be­ja­ne ver­niel word. Van bob­be­ja­ne ge­praat... Jy be­sef dat die e­ko­lo­gie­se stel­sel ’n in­ge­wik­kel­de ket­ting van in­ter-af­hank­lik­heid is waar el­ke spe­sie ’n on­mis­ba­re by­drae le­wer tot ons al­mal se oor­le­wing.

Maar wat die doel en funk­sie van ’n bob­be­jaan en ’n buur­man in die stel­sel is, bly vir jou on­ver­staan­baar. Jy is se­ker die bro­se net­werk sal nie in duie stort as hier­die twee or­ga­nis­mes se ska- kels uit­ge­haak word nie.

Nie dat jy jou buur­man met ’n bob­be­jaan wil ver­ge­lyk nie, nee, want dit is dees­dae moei­lik­heid soek en bui­ten­dien, hier is baie in­tel­li­gen­te bob­be­ja­ne op die plaas. Kry jy 6mm re­ën, dan kry buur­man 42. Kom par­keer Son­dae by die kerk sy mod­der­be­smeer­de bak­kie langs jou­ne. Dis y­del, en dan sit hy boon­op so skyn­hei­lig daar in die ou­der­lings­ban­ke.

Wat jou siel ver­der ver­son­dig is dat die so­ge­naam­de ek­so­tie­se wild-es­ka­pa­des wat die af­ge­lo­pe paar jaar hoog­ty ge­vier het, ons land die muis­hond van bui­te­land­se jag­ters ge­maak het. S­naaks hoe die “voor­san­ger” van die na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee van die wild­be­dryf, die hui­di­ge ka­ta­stro­fe toe­skryf aan die swak wê­reld­e­ko­no­mie, droog­te en die po­li­tiek. Jy kan a­part­heid en die Gup­tas ook by die ver­sko­nings voeg.

Bor­rel. Wat­se bor­rel?

Die pry­se van dié goue kal­wers het met net 86,19% ge­daal – nie sleg in ver­ge­ly­king met die meer as 88% van die S­tein­hoff-fi­as­ko nie. Die wild­boer moet dank­baar wees, sê hul­le, die lae pry­se gaan hier­die jaar nu­we ge­sig­te na die wild­be­dryf lok. Maar wat van laas­jaar se lang ge­sig­te, won­der jy? Hul­le kon se­ker net nie ’n grap vat nie.

Die da­len­de pry­se bring skaars­wild nou ook bin­ne be­reik van die ge­wo­ne jagter, word daar ver­der ver­kon­dig. “Bin­ne be­reik” be­te­ken se­ker in die voer­kraal, want jy gaan nog steeds per mil­li­me­ter vir die ho­rings en per mil­li­gram vir die vleis be­taal.

Al hier­die din­ge het jou diep be­swaard ge­maak so­dat jy op die bed gaan lê het, met jou ge­sig na die muur ge­draai en vir vier dae nie ge­ëet of ge­praat het nie. Dit was net jy, jou ge­dag­tes en die ge­tjirr, tjirr van die dak­waai­er in die spaar­ka­mer.

Eers toe jy al baie hon­ger

» was en die reuk van sous­kluit­jies uit die kom­buis kom, is dit vir jou ge­o­pen­baar. Die jagter sal een­vou­dig meer moet be­taal! Nie vir sy bok nie, maar vir di­ver­se uit­ga­wes. Soos hul­le met jou ge­maak het, die paar dae wat jy in die hos­pi­taal was en jy vir dis­po­sa­bles, ex­pen­da­bles en con­su­ma­bles moes be­taal.

Die ge­heim hier, is om jag­ters ek­stra te laat be­taal vir din­ge waar­aan hul­le in die stad ge­woond is, so­dat hul­le dit ge­la­te met net ’n skou­er­op­ha­ling sal aan­vaar. Jy het al BTW pro­beer vra, maar par­ty jag­ters is so sui­nig dat hul­le dit wil te­rug­eis, wat din­ge vir jou warm ge­maak het.

Die eer­ste hef­fing on­der “di­ver­se” is vir spoed­oor­tre­dings en tol­geld. Al drie die 4x4’s is op pad na die jag­kamp deur ’n ver­steek­te ka­me­ra in ’n ma­roe­la­boom be­trap, waar hul­le teen 22kph in ’n 8kph-so­ne ge­ry het. Die voer­tuie is ook nie voor­af op die plaas se e-tag- stel­sel ge­re­gis­treer nie.

Par­keer­geld by die jag­kamp word uur­liks ge­hef, van­af aan­koms tot ver­trek op Son­dae teen on­der­dak­ta­rief. Bok­sei­le is vir dié doel be­skik­baar op die jag­kamp se stoep. So nie, sal on­der­boom­ta­rie­we geld.

Se­ku­ri­teit vir voer­tuie – 24/7. Ons diens is so dis­kreet, jag­ters sal dink dit be­staan nie. Ja, die SUV-ta­rief is ef­fens hoog, maar ont­hou daar is geen by­be­ta­ling vir die Ven­ter­tjie nie.

Car­wash – el­ke jagter se voer­tuig sal daag­liks saam met die skot­tel­goed ge­was word. Teen ek­stra be­ta­ling kan die vo­ël- en aap­mis ook ver­wy­der word op die dag van ver­trek.

Brand­hout is vry­e­lik be­skik­baar. Jag­ters sal merk dat el­ke stuk met ’n ko­de ge­nom­mer is. Ont­bre­ken­de ko­des sal Son­dag teen hul re­ke­ning ge­fak­tu­reer word. Har­de­kool en rooi­bos, as sta­di­ge groei­ers, sal teen dub­bel die ta­rief ver­re­ken word.

Beurt­krag. Wa­ter en e­lek­tri­si­teit is gra­tis by die jag­kamp be­skik­baar tus­sen 17h00 en 17h30. Vir na-uur­se ver­bruik is Lis­ter­fooie be­taal­baar. Loop­kos­te sal el­ke 15 mi­nu­te ge­hef word. Die­sel moet self voor­sien word of is vir die jagter se ge­rief op die plaas be­skik­baar teen pomp­pry­se plus ver­voer- en han­te­rings­kos­te.

Die plaas be­skik ook oor ’n tra­di­si­o­ne­le san­go­ma. P­hi­ne­as, die slag­ter se vrou, Ma­ma N­go­be­ni, kan teen be­ta­ling ge­raad­pleeg word vir on­der meer: “How to bring back lost lo­ver or find kwes-gems­bok”. Ons kon­sul­ta­sie­fooie vir dié diens­te ver­ge­lyk baie goed met an­der kli­nie­se siel­kun­di­ges. Ma­ma kan ook jag­ters se ca­mos met ’n spe­si­a­le bos­sie­meng­sel be­sprin­kel wat hul­le heel­te­mal on­sig­baar maak vir e­ni­ge wilds­bok.

Ons voor­sien die he­le pak­ket teen bil­li­ke pry­se om jag­ters se wild­ste dro­me waar te maak. Be­ta­ling is streng kon­tant en geen tjeks of EFF-oor­be­ta­lings word aan­vaar nie. Ter­me en voor­waar­des geld. Maar geld is nie al­les nie. Soos in die ver­le­de voor­sien die plaas steeds bil­tong­ha­kies, die ge­bruik van vlie­ë­plak­ke en toi­let­pa­pier (een rol per jagter) ab­so­luut gra­tis.

Ons voor­sien die he­le pak­ket teen bil­li­ke pry­se om jag­ters se wild­ste dro­me waar te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.