’n Ton­nel van lig­gies

Die ont­haal­saal was te groot vir die klein groe­pie gas­te, toe maak hul­le ’n slim en baie styl­vol­le plan ...

Sarie Bruid - - Inhoud - FO­TO’S ADENE NIEU­WOUDT

Li­sa-Ma­rié (S­mit) & Fran­cois de Vil­liers

Die bruids­paar o­pen die dans­baan op Ci­der Sky se ro­man­tie­se Nort­her­nLig­hts. LINKS is die tref­fen­de lang rou­hout­ta­fel met sy blom­me­dak in ’n wa­ter­val van fee­lig­gies.

Die te­ma – ’n ro­man­tie­se Pa­ry­se straat­par­ty. Die to­neel – ’n keu­rig ge­dek­te ta­fel vir 45 en ’n gor­dyn van oor­vloe­di­ge fee­lig­gies wat die gas­te soos ’n ton­nel omvou. En bo-op …’n tui­me­len­de blom­me­dak van or­gi­deë, wit ro­se, ko­raal­pienk tul­pe en sag­te groen loof. Fran­cois en Li­sa-Ma­rié wou se­ker maak hul trou­dag by K­lei­ne­val­leij na­by die Bo­land­se dorp Wel­ling­ton is ’n ge­leent­heid wat hul­le saam met hul naas­te fa­mi­lie en vrien­de sal ge­niet en ont­hou. Om­dat die ont­haal­lo­kaal so groot is, het trou­be­plan­ner Han­nes Ma­ritz die i­dee ge­kry om dit te ver­deel in ’n eet­ge­deel­te, ’n sit­ge­deel­te en ’n dans­baan. En dit het per­fek ge­werk, ver­al die lang hout­ta­fel, want dit het die warm ge­voel van ’n in­tie­me ete vir harts­men­se ge­skep. Die dag het re­ë­ne­rig be­gin, maar teen vroeg­mid­dag het die son deur­ge­breek om hel­der oor die bruids­paar se mooi­ste oom­blik te skyn.

Die lig­te re­ën van die og­gend het vir prag­ti­ge vars fo­to’s in die vrug­te­boor­de ge­sorg. Li­sa- Ma­rié is ’n ge­ok­trooi­eer­de re­ken­mees­ter en Fran­cois is ’n in­ge­ni­eur in sag­te­wa­re­ont­wik­ke­ling.

Die bruids­rui­ker was ’n kom­bi­na­sie van wit en ko­raal­kleu­ri­ge ro­se, fyn ko­raal­pienk tak­kies en sag­te groen loof.

Een groot muur is ver­sier met vi­niel­kuns wat ’n huis in ’n Fran­se dor­pie voor­ge­stel het om die straat­par­ty-te­ma te be­klem­toon.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.