Dis slim om ge­sins­be­plan­ning die “ja­woord” te gee!

Sarie Bruid - - Wen -

Tyd vir konfetti, trou­koek en voor­be­hoe­ding

Jy be­plan jou droom­troue en daar’s on­ge­loof­li­ke trou­rok­ke, ont­haal­plek­ke en te­mas om van te kies. Hoe op­win­dend! Maar daar’s nog iets wat net so be­lang­rik is: om se­ker te maak dat jy ge­sins­be­plan­ning met jou aan­staan­de be­spreek het en dat jy ’n voor­be­hoed­mid­del be­gin ge­bruik wat reg is vir JOU! Ef­fek­tie­we voor­be­hoe­ding stel jul­le in staat om ’n toe­koms saam as ’n paar­tjie en ’n ge­sin te be­plan. Slim, of hoe?

Ek het keu­ses, nie waar nie?

Ab­so­luut! Daar’s ’n wye ver­skei­den­heid voor­be­hoe­dings­op­sies be­skik­baar, soos kon­do­me of hor­mo­na­le voor­be­hoe­ding. Van al die ver­skil­len­de soor­te, bly die ge­kom­bi­neer­de mon­de­lin­ge voor­be­hoed­mid­del (GMV), of ‘die Pil’ steeds die ge­wild­ste in Suid-A­fri­ka - by­na 67% van vroue ge­bruik dit.

Waar­om is die Pil so ge­wild?

Wê­reld­wyd ver­kies vroue die ge­rief van die Pil om­dat dit: • hoogs ef­fek­tief is • om­keer­baar is, en dus nie jou ver­moë om swan­ger te raak oor die lang ter­myn be­na­deel nie • nie in­meng met jou sekslewe nie • deur jou be­heer word Daar’s ook baie an­der won­der­li­ke voor­de­le waar­na jy kan uit­sien!

Ver­tel my meer oor die an­der voor­de­le van die Pil

• Dit maak jou maand­ston­de lig­ter en meer ge­reeld. Dit kan bek­ken­kram­pe ver­lig en som­mi­ge mon­de­lin­ge voor­be­hoed­mid­dels ver­be­ter lig­te tot ma­ti­ge ak­nee. • Se­ke­re mon­de­lin­ge voor­be­hoed­mid­dels kan ge­paard­gaan­de PMS­simp­to­me soos wa­ter­re­ten­sie, teer bors­te, de­pres­sie en prik­kel­baar­heid ver­lig, wat jou baie be­ter kan laat lyk en voel wan­neer dit daar­die tyd van die maand is!

Wan­neer moet ek die Pil be­gin ge­bruik?

Dis ’n goeie i­dee om ’n paar maan­de vóór die troue met die Pil te be­gin so­dat jou lig­gaam daar­aan ge­woond kan raak. Die Pil werk reg­tig goed, is om­keer­baar en jy kan dit vir baie ja­re ge­bruik tot­dat jy ge­reed is vir ’n kleinding.

Van wat­ter ne­we-ef­fek­te moet ek weet?

Ne­we-ef­fek­te ver­skil van Pil tot Pil en van per­soon tot per­soon. Som­mi­ge vroue on­der­vind ne­we-ef­fek­te soos hoof­pyn, naarheid of ak­nee. An­der ge­rin­ge ne­we-ef­fek­te sluit in teer bors­te, op­ge­bla­send­heid as ge­volg van wa­ter­re­ten­sie, moeg­heid, angs­tig­heid, de­pres­sie, ge­wigs­ver­an­de­rin­ge (± 2kg) en bloe­dings­pa­tro­ne (lig­ter maand­ston­des). Hier­die simp­to­me ver­be­ter ge­woon­lik na jy die Pil vir ’n paar maan­de ge­bruik het. Daar’s ook vroue wat spo­ra­die­se of ‘deur­braak bloe­ding’ on­der­vind. Dit be­daar ge­woon­lik na­ma­te jou lig­gaam aan die Pil ge­woond raak. Vir ’n vol­le­di­ge lys van ne­we-ef­fek­te of kon­tra-in­di­ka­sies, ver­wys na die pam­flet wat deur die Me­di­sy­ne­be­heer­raad goed­ge­keur is, of ge­sels met jou dok­ter of ap­te­ker.

Hoe vei­lig is die Pil?

Vol­gens die Wê­reld­ge­sond­heids­or­ga­ni­sa­sie (WGO), kan die mees­te vroue ge­kom­bi­neer­de mon­de­lin­ge voor­be­hoed­mid­dels ge­bruik. Soos met e­ni­ge an­der me­di­sy­ne, is daar voor­de­le en ri­si­ko’s wat jy met jou ge­sond­heids­prak­ti­syn moet be­spreek. Bloed­klon­te is ’n erns­ti­ge, maar seld­sa­me, klas-ef­fek van ge­kom­bi­neer­de voor­be­hoe­ding, waar­van jy be­wus moet wees as jy die Pil, plak­ker of ring ge­bruik. Oor die al­ge­meen is die kan­se van ’ n bloed­klont skraal in vroue wat ’n ge­kom­bi­neer­de voor­be­hoed­mid­del ge­bruik en vir die mees­te vroue weeg die voor­de­le swaar­der as die ri­si­ko’s. Som­mi­ge vroue moet eg­ter nie die Pil ge­bruik nie, bv. vroue met ’ n ge­skie­de­nis van bloed­stol­lings­pro­ble­me. Vra jou ge­sond­heids­prak­ti­syn om die ri­si­ko’s aan jou te ver­dui­de­lik.

Wat kan ek doen as ek men­stru­eer ty­dens my troue of wit­te­brood?

Vra jou ge­sond­heids­prak­ti­syn ten min­ste een tot twee maan­de voor die troue hoe om jou maand­ston­de uit te stel so­dat dit nie met jou trou­dag of wit­te­brood saam­val nie. Vra jou dok­ter wat­ter voor­be­hoed­mid­del reg is vir jou. www.uy­a­zi.co.za

Aan jou ge­bring deur:

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.