Koop­gids

Sarie Kos - - Inhoud -

B

BLINK Re­gent­straat 71

See­punt 021 434 0541

C

CON­SOL GLASS Os­bor­nestraat

Wa­de­vil­le Johannesburg 011 874 0000 In­for­ma­ti­on@con­sol.co.za

D DOWNINGS HI­RING SUP­PLY Vic­to­ri­a­straat 81 So­mer­set-Wes 021 852 5405

F

FA­MI­LY FARMSTALL Hoof­straat 506 Noor­der-Paarl 021 872 4854

G

GA­ME 0861 4263 2273 www.ser­vi­ce@ga­me.co.za

GIS­TER B­rig­ht­straat 6 C­hel­sea Hou­se So­mer­set-Wes 021 852 4827

I

IN­TE­RI­OR TRA­DING Sir­kel­sen­trum

Hoof­straat So­mer­set-Wes 021 851 7251

M

ME­MO­RY LA­NE Hoof­straat 155 Au­das Estate So­mer­set-Wes 021 852 3550

MER­VYN GERS CE­RA­MI­CS Dor­sets­hi­re­straat 4 Paar­den­ei­land

Kaapstad 021 510 2385

MOROC­CAN WA­RE­HOU­SE

021 461 8318

MR PRI­CE HO­ME 0800 212 535 www.mr­pri­ce­ho­me.com

N

NERF-AF De Vil­lier­slaan Dur­ban­vil­le-gholf­baan

Dur­ban­vil­le 084 946 6326

P

PICK & PAY Al­lum­weg 2 Ken­sing­ton Johannesburg 011 856 7000

PLAS­CON 0860 204 060 www.plas­con.co.za

S

S­TRAND TRA­DING POST Hoek van Hoof- en Ae­ro­dro­mestraat

S­trand 021 853 6619

T

THE PAU­SE ROOM

Win­kel 2A Tui­ne-sen­trum

Kaapstad 021 461 6488

THE FAR­MY­ARD FARMSTALL Wes­kus­pad na­by Melk­bos

af­draai 021 553 2563

W

WOOL­WORT­HS 0860 022 002 www.wool­wort­hs.co.za MER­VYN GERS (BL. 90) 1. Die eer­ste kor­rek­te in­skry­wing wat ge­trek word, wen die prys. Die be­oor­de­laars se be­slis­sing is fi­naal en geen ge­sprek of kor­re­spon­den­sie sal daar­oor

ge­voer word nie. 2. Die wen­ner sal te­le­fo­nies ver­wit­tig word en die per­soon se naam sal in ’n la­te­re s­ta­di­um op die web­tuis­te SA­RIE.com ver­skyn. 3. Die prys is nie oor­draag­baar nie en is nie vir kon­tant om­ruil­baar nie. 4. SA­RIE KOS bied hier­die wed­stryd na­mens Mer­vyn Gers Ce­ra­mi­cs as ’n diens vir haar le­sers aan. Mer­vyn Gers Ce­ra­mi­cs voor­sien en is ver­ant­woor­de­lik vir die prys. 5. Werk­ne­mers en hul ge­sin­ne van Me­dia24 (SA­RIE KOS se moe­der­maat­skap­py), Mer­vyn Gers Ce­ra­mi­cs en hul re­kla­me­maat­skap­pye mag nie aan die wed­stryd deel­neem nie. 6. Me­dia24 en Mer­vyn Gers Ce­ra­mi­cs word ge­vry­waar teen al­le ei­se en/ of las­te wat die wen­ner kan hê weens ska­de/be­se­rings van­weë sy/haar deel­na­me aan die wed­stryd of be­nut­ting van die prys. 7. Af­le­we­ring deur Mer­vyn Gers Ce­ra­mi­cs bin­ne 6 – 8 we­ke is on­der­he­wig aan be­skik­baar­heid van voor­raad ten ty­de van die

prys­aan­wy­sing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.