AAN­WY­SINGS

Sarie Kreatief - - Vernuf Nodig -

B­REI-AF­KOR­TINGS (En­g­lish knit­ting terms) adl – ag­ter deur lus (through back of loop); alt – al­ter­na­tie­we (al­ter­na­te); aw – a­we­regs ( purl); beg – be­gin (be­gin­ning); dies – die­self­de (sa­me); dv – draad voor (y­arn for­ward); fats – fat­soe­neer (shape); gl – glip (slip); GRTO – glip een, regs een, trek glip­steek oor (slip one, knit one, pass slip­ped stitch o­ver); GRTTO – glip een, regs twee te­sa­me, trek glip­steek oor (slip one, knit two to­get­her, pass slip­ped stitch o­ver); h/aan (af) – heg aan (af) (cast on/off); her – her­haal (re­pe­at); K4A – glip vol­gen­de 2 ste­ke op ka­bel­pen ag­ter werk, regs 2, regs 2 van ka­bel­pen (slip next 2 stit­ches on­to a ca­ble need­le and hold at back of work, knit 2 then knit 2 from ca­ble need­le); K4V – glip vol­gen­de 2 ste­ke op ka­bel­pen voor werk, regs 2, regs 2 van ka­bel­pen (slip next 2 stit­ches on­to a ca­ble need­le and hold at front of work, knit 2 then knit 2 from ca­ble need­le); ks – kous­steek (stocking stitch): af­wis­se­len­de rye regs en a­we­regs (al­ter­na­te rows knit and purl); m1 – maak 1 st deur lus tus­sen laas­te en vlg st op te tel en ag­terin lus te b­rei (ma­ke 1 stitch by picking up loop be­t­ween last and next stitch and knit­ting in­to back of loop); om­slag 1 ( wrap 1 ) – glip vol­gen­de steek op reg­ter­pen en neem brei­draad na teen­oor­staan­de kant van werk tus­sen brei­pen­ne deur, glip dan die­self­de steek te­rug op lin­ker­pen (slip next stitch on­to rig­ht hand need­le and ta­ke y­arn to op­po­si­te si­de of work be­t­ween need­les, then slip sa­me stitch back on­to left hand need­le); oor­bl – oor­bly­wen­de (re­mai­ning); pat – pa­troon (pat­tern); r – regs (knit); rek – rek­steek (gar­ter stitch): al­le rye regs (knit all rows); rif – rif­fel­steek (rib); RK – reg­te kant (rig­ht si­de); st(e) – steek, ste­ke (stitch, stit­ches); tes – te­sa­me (to­get­her); tgl­so – trek glip­steek oor (pass slip­ped stitch o­ver); t2gl­so – trek 2 glip­ste­ke oor (pass 2 slip­ped stit­ches o­ver); vmeer – ver­meer­der (in­cre­a­se); vmin – ver­min­der (de­cre­a­se); VK – ver­keer­de kant (wrong si­de); vlg – vol­gen­de (next); weersk – weers­kan­te (both si­des).

RIF­PA­TROON-MUS EN -KOM­BERS, KRAAG­TRUI

(bl. 6 & 7) GROOT­TE Vir ou­der­dom­me 0-6 maan­de [6-12 maan­de; 1-2 jaar; 2-3 jaar; 4-5 jaar; 6-7 jaar] Pas vir bors­maat 41 [46; 51; 56; 61; 66] cm Rondom­maat 46 [52; 55; 61; 66; 72] cm Vol­le leng­te 24 [28; 32; 38; 42; 48] cm Mou­naat-leng­te 15 [17; 20; 24; 29; 33] cm Mus pas ge­mid­del­de kop­groot­te vir die on­der­skeie ou­der­dom­me Kom­bers 46 x 60 cm BE­NO­DIGD­HE­DE Si­r­dar S­nug­gly-dub­bel­draad 1. Rif­pa­troon-mus: 1 x 50 g-bol in kleur 265 2. Rif­pa­troon-kom­bers: 3 x 50 g-bol­le in kleur 265; 3,25 mm- en 4 mm-brei­pen­ne; brei­speld. 3. Kraag­trui: 2 [3;3; 4; 5; 6] 50 g-bol­le in kleur 265 of 266 SPAN­NING 22 ste en 36 rye in pat met 4 mm­brei­pen­ne = 10 cm

B­REI SÓ

1. RIF­PA­TROON-MUS

(bl. 6) H/aan 82 [86; 90; 98; 102; 106] ste met 3,25 mm-pen­ne. 1e ry: Aw 2, *r 2, aw 2, her van * tot ein­de. 2e ry: *R 2, aw 2, her van * tot by laas­te 2 ste, r 2. Dié 2 rye vorm dub­bel­rif. B­rei in dub­bel­rif vir 6 cm, eindig met ’n RK-ry. Vlg ry: Aw 10 [6; 8; 12; 10; 12], aw 2 tes, (aw 8 [10; 10; 10; 8; 8], aw 2 tes) 6 [6;6; 6; 8; 8] keer, aw 10 [6; 8; 12; 10; 12] (= 75 [79; 83; 91; 93; 97] ste). Gaan oor na 4 mm-pen­ne en b­rei ver­der soos volg: 1e ry: R. 2e ry: Aw. 3e ry: *R 1, aw 1, her van * tot by laas­te st, r 1. 4e ry: *Aw 1, r 1 on­der, her van * tot by laas­te st, aw 1. Van 1e tot 4e rye stel pat vas.** Hou pat nou so kor­rek vol (deur­gaans) en b­rei ver­der tot mus 13 [14; 14; 15; 16; 16] cm lank is, eindig met 4e ry van pat. Fats bo­kant 1e ry: R2, (r 3 tes, r7) 7 [7; 7; 8; 8; 9] keer, r 3 tes, r0 [4; 8; 6; 8; 2] (= 59 [63; 67; 73; 75; 77] ste). B­rei nog 7 rye son­der fat­soe­ne­ring. 9e ry: R2, (r 3 tes, r5) 6 [7; 7;8; 8; 9] keer, r 3 tes, r6 [2; 6; 4; 6; 0] (= 45 [47; 51; 55; 57; 57] ste). B­rei nog 7 rye son­der fat­soe­ne­ring. 17e ry: R 2, (r 3 tes, r3) 6 [7; 7; 8; 8; 8] keer, r 3 tes, r4 [0; 4; 2; 4; 4] (= 31 [31; 35; 37; 39; 39] ste). B­rei nog 3 rye son­der fat­soe­ne­ring. 21e ry: (R 3 tes, r1) 7 [7; 8; 8; 9; 9] keer, r 3 tes, r 0 [0;0; 2; 0; 0] (= 15 [15; 17; 19; 19; 19] ste). 22e ry: (Aw 2 tes) 7 [7;8; 9; 9; 9] keer, aw 1 (=8 [8; 9; 10; 10; 10] ste). Knip brei­draad af, ryg draad deur oor­bl 8 [8; 9; 10; 10; 10] ste, trek op en werk ste­wig aan VK vas. AF­WER­KING Werk ag­ter­naat toe, maar werk naat an­ders­om vir om­slag.

2. RIF­PA­TROON-KOM­BERS

(bl. 6) H/aan 104 ste met 3,25 mm-pen­ne. 1e ry: Aw 1,r 2, *aw 2, r 2, her van * tot by laas­te st, aw 1. 2e ry: R 1, *aw 2,r 2, her van * tot by laas­te 3 ste, aw 2, r 1. Die 1e en 2e rye stel rif­pat vas. B­rei nog 7 rye in rif. 10e ry: Rif 2, rif 2 tes, (rif 5, rif 2 tes) 14 keer, rif 2 (= 89 ste). Gaan oor na 4 mm-pen­ne en b­rei ver­der soos volg: 1e ry: R. 2e ry: Aw. 3e ry: *Aw 1,r 1, her van * tot by laas­te st, aw 1. 4e ry: R 1, *aw 1, r 1 on­der, her van * tot by laas­te 2 ste, aw 1, r 1. Van 1e tot 4e rye stel pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol en b­rei ver­der tot kom­bers om­trent 57 cm lank is, eindig met 1e ry van pat. Vlg ry: Aw 2, vmeer in vlg st aw ma­nier, (aw 5, vmeer in vlg st aw ma­nier) 14 keer, aw 2 (= 104 ste). Gaan oor na 3,25 mm­pen­ne en b­rei 10 rye in rif. H/af in rif. SYRANDSTROKE (Al­bei dies) Met RK na voor en 3,25 mm­pen­ne tel op en r 9 ste e­we­re­dig aan rif, 156 ste e­we­re­dig aan sy­rand en 9 ste e­we­re­dig aan rif (= 174 ste). 1e ry: Aw 2, *r 2, aw 2, her van * tot ein­de. 2e ry: *R 2, aw 2, her van * tot by laas­te 2 ste, r 2. Die 1e en 2e rye stel rif­pat vas. B­rei nog 8 rye in rif. H/af in rif. AF­WER­KING Speld kom­bers uit vol­gens ma­te, be­dek met klam lap­pe en laat droog word.

3. KRAAG­TRUI

(voor­blad & bl. 7) AGTERPANT H/aan 58 [66; 70; 78; 86; 94] ste met 3,25 mm­pen­ne. 1e ry: R 2, *aw 2,r 2, her van * tot ein­de. 2e ry: *Aw 2, r 2, her van * tot by laas­te 2 ste, aw 2. Dié 2 rye vorm dub­bel­rif. B­rei nog 5 [5;5; 7; 7; 7] rye in dub­bel­rif. Vlg ry: Aw 4 [4; 2;3; 6; 4], aw 2 tes, (aw 6 [5;6; 5; 4; 4], aw 2 tes) 6 [8; 8; 10; 12; 14] keer, aw 4 [4;2; 3; 6; 4] (= 51 [57; 61; 67; 73; 79] ste). Gaan oor na 4 mm-pen­ne en b­rei ver­der soos volg: 1e ry: R. 2e ry: Aw. 3e ry: *R 1, aw 1, her van * tot by laas­te st, r 1. 4e ry: *Aw 1, r 1 on­der, her van * tot by laas­te st, aw 1. Van 1e tot 4e rye stel pat vas.** Hou pat nou so kor­rek vol (deur­gaans) en b­rei ver­der tot agterpant 24 [28; 32; 38; 42; 48] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. Fats skou­ers H/af 8 [9; 9; 10; 10; 12] ste in pat aan beg van vlg 2 rye (= 35 [39; 43; 47; 53; 55] ste). H/af 9 [10; 10; 10; 11; 12] ste in pat aan beg van vlg 2 rye (= 17 [19; 23; 27; 31; 31] ste). H/af oor­bl 17 [19; 23; 27; 31; 31] ste in pat. VOORPANT B­rei soos agterpant tot by **. Hou pat nou so kor­rek vol (deur­gaans) en b­rei ver­der tot voorpant 15 [19; 23; 27; 31; 36] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. Fats hals Vlg ry: Pat 17 [19; 19; 20; 21; 24], draai, laat oor­bl 34 [38; 42; 47; 52; 55] ste op ’n brei­speld. B­rei slegs oor dié 17 [19; 19; 20; 21; 24] ste ver­der soos volg: B­rei son­der fat­soe­ne­ring ver­der tot voorpant 24 [28; 32; 38; 42; 48] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. Fats skou­er Vlg ry: H/af 8 [9; 9; 10; 10; 12] ste in pat, pat tot ein­de (= 9 [10; 10; 10; 11; 12] ste). Vlg ry: Pat. H/af oor­bl 9 [10; 10; 10; 11; 12] ste. Met RK na voor, las brei­draad aan 34 [38; 42; 47; 52; 55] ste en b­rei ver­der soos volg: Vlg ry: H/af 17 [19; 23; 27; 31; 31] ste in pat, pat tot ein­de (= 17 [19; 19; 20; 21; 24] ste). B­rei son­der fat­soe­ne­ring ver­der tot voorpant 24 [28; 32; 38; 42; 48] cm lank is, eindig met ’n RK-ry.

Fats skou­er Vlg ry: H/af 8 [9; 9; 10; 10; 12] ste in pat, pat tot ein­de (= 9 [10; 10; 10; 11; 12] ste). Vlg ry: Pat. H/af oor­bl 9 [10; 10; 10; 11; 12] ste.

MOUE (Al­bei dies) H/aan 38 [38; 38; 38; 42; 46] ste met 3,25 mm-pen­ne en b­rei 7 [7;7; 9; 9; 9] rye in dub­bel­rif.

Vlg ry: Aw 3 [3;4; 4; 6; 4], aw 2 tes, (aw 3 [3;5; 5; 5; 4], aw 2 tes) 6 [6;4; 4; 4; 6] keer, aw 3 [3;4; 4; 6; 4] (= 31 [31; 33; 33; 37; 39] ste). Gaan oor na 4 mm-pen­ne en b­rei ver­der soos volg: B­rei in pat soos by agterpant (deur­gaans) en vmeer 1 st aan weersk in 5e en el­ke vlg 8e [6e; 6e; 6e; 8e; 8e] ry tot daar 35 [45; 47; 51; 55; 53] ste is – b­rei ste wat vmeer is by pat in.

Slegs vir 1e, 3e, 4e, 5e en 6e groot­tes Ver­meer 1 st aan weersk in el­ke vlg 10e [8e; 8e; 10e; 10e] ry tot daar 39 [49; 53; 57; 61] ste is.

Vir al 6 groot­tes B­rei son­der fat­soe­ne­ring ver­der tot mou 15 [17; 20; 24; 29; 33] cm lank is, of ver­lang­de leng­te, eindig met ’n VK-ry.

Fats mou­kop B­rei 4 [4;6; 6; 6; 6] rye en vmin 1 st aan weersk in vlg en el­ke vlg alt ry (= 35 [41; 43; 47; 51; 55] ste). H/af 3 [3;4; 4; 3; 4] ste in pat aan beg van vlg 6 [2;8; 4; 2; 8] rye (= 17 [35; 11; 31; 45; 23] ste).

Slegs vir 1e, 2e, 4e, 5e en 6e groot­tes H/af 4 [4;5; 4; 5] ste in pat aan beg van vlg 2 [6;4; 8; 2] rye (= 9 [11; 11; 13; 13] ste).

Vir al 6 groot­tes H/af oor­bl 9 [11; 11; 11; 13; 13] ste in pat. KRAAG H/aan 127 [127; 135; 143; 151; 151] ste met 3,25 mm­pen­ne. 1e ry: Aw 1,(r 2, aw 2) 9 [9; 10; 11; 12; 12] keer, (r 3, aw 2) 10 keer, r 3, (aw 2,r 2) 9 [9; 10; 11; 12; 12] keer, aw 1.

2e ry: R 1, (aw 2,r 2) 9 [9; 10; 11; 12; 12] keer, aw 3,(r 2, aw 3) 10 keer, (r 2, aw 2) 9 [9; 10; 11; 12; 12] keer, r 1.

3e en 4e ry: Soos 1e en 2e ry. 5e ry: Soos 1e ry. 6e ry: R1, (aw 2,r 2) 9 [9; 10; 11; 12; 12] keer, aw 2 tes, aw 1,(r 2, aw 2 tes, aw 1) 10 keer, (r 2, aw 2) 9 [9; 10; 11; 12; 12] keer, r 1 (= 116 [116; 124; 132; 140; 140] ste). 7e ry: Aw 1,r 2, *aw 2,r 2, her van * tot by laas­te st, aw 1. 8e ry: R 1, *aw 2,r 2, her van * tot by laas­te 3 ste, aw 2, r 1. 7e en 8e rye stel rif­pat vas. Hou rif nou so kor­rek vol en b­rei ver­der tot kraag 8 [9; 10; 12; 14; 14] cm lank is, eindig met 8e ry. H/af los­sies in rif.

AF­WER­KING Werk skou­er­na­te toe. Vou moue in die leng­te in die helf­te, sit die voue op die skou­er­na­te en werk die moue in po­si­sie vas vir om­trent 10 [12; 13; 14; 15; 16] cm, van bo­kant van skou­er af. Werk sy- en mou­na­te toe. Slaan regs oor links vir ’n mei­sie of links oor regs vir ’n seun en werk sy­rand van kraag vas aan af­ge­heg­te ste aan hals­rand voor. Werk af­he­grand van kraag e­we­re­dig aan hals­rand rond­om vas.

KNOOP­TRUI EN MUS MET BLOM (bl. 8) GROOT­TE Vir ou­der­dom­me 0-6 maan­de [6-12 maan­de; 1-2 jaar; 2-3 jaar; 4-5 jaar; 6-7 jaar] Pas vir bors­maat 41 [46; 51; 56; 61; 66] cm Rondom­maat 45 [50; 55; 61; 65; 70] cm Vol­le leng­te 24 [26; 29; 34; 38; 42] cm Mou­naat-leng­te 15 [17; 20; 24; 29; 33] cm Mus pas ge­mid­del­de kop­groot­te vir die on­der­skeie ou­der­dom­me BE­NO­DIGD­HE­DE Si­r­dar S­nug­gly-dub­bel­draad Knoop­trui: 2 [2;3; 4; 4; 5] 50 g-bol­le in kleur 435 Mus: 1 x 50 g-bol in kleur 435; 3,25 mm- en 4 mm­brei­pen­ne; brei­spel­de; 5 [5;5; 6; 6; 6] kno­pe en 1 klei­ner knoop vir knoop­trui; 1 knoop vir mus. Ook ge­skik vir S­nug­gly Ba­by Bam­boo-, S­nug­gly Tiny Tots-, S­nug­gly Ba­by Crof­ter-, S­nug­gly Kis­ses-, S­nug­gly Smiley Stri­pes-, S­nug­gly Pearls- en S­nug­gly Ba­by S­peckle-dub­bel­draad SPAN­NING 22 ste en 36 rye in mos met 4 mm­brei­pen­ne = 10 cm; 22 ste en 32 rye in rekrif­pat met 4 mm-brei­pen­ne = 10 cm

B­REI SÓ

4. KNOOP­TRUI MET BLOM (bl. 8) AGTERPANT H/aan 58 [66; 70; 78; 86; 90] ste met 3,25 mm-pen­ne. 1e ry: *R 2, aw 2, her van * tot by laas­te 2 ste, r 2. 2e ry: Aw 2, *r 2, aw 2, her van * tot ein­de. Dié 2 rye vorm dub­bel­rif. B­rei nog 7 rye in dub­bel­rif. Vlg ry: Aw 4 [2;2; 3; 7; 2], aw 2 tes, (aw 4 [4;6; 5; 3; 5], aw 2 tes) 8 [10; 8; 10; 14; 12] keer, aw 4 [2;2; 3; 7; 2] (= 49 [55; 61; 67; 71; 77] ste). Gaan oor na 4 mm-pen­ne en b­rei ver­der soos volg: 1e ry: *R 1, aw 1, her van * tot by laas­te st, r 1. Dié ry vorm mos. B­rei in mos ver­der tot agterpant 8 [9; 10; 13; 15; 17] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. B­rei ver­der soos volg: 1e ry: R. Dié ry vorm rek. B­rei nog 3 rye in rek. 5e ry: R. 6e ry: Aw. Dié 2 rye vorm ks. B­rei nog 3 rye in ks. 10e ry: Aw. Van 1e tot 10e rye stel rekrif­pat vas. B­rei ver­der in rekrif­pat (deur­gaans) soos volg: B­rei 2 [2; 6; 10; 12; 16] rye. Fats rag­lan H/af 3 [3;4; 4; 5; 5] ste aan beg van vlg 2 rye (= 43 [49; 53; 59; 61; 67] ste). Slegs vir 1e, 2e, 3e, 5e en 6e groot­tes B­rei 4 [4; 8; 12; 4] rye en vmin 1 st aan weersk in vlg en el­ke vlg 0 [0; 4e; 4e; 0] ry (= 41 [47; 49; 55; 65] ste). Vir al 6 groot­tes B­rei 24 [28; 26; 36; 28; 38] rye en vmin 1 st aan weersk in vlg en el­ke vlg alt ry (= 17 [19; 23; 23; 27; 27] ste). H/af oor­bl 17 [19; 23; 23; 27; 27] ste. LINKERVOORPANT H/aan 27 [31; 31; 35; 39; 43] ste met 3,25 mm-pen­ne. 1e ry: *R 2, aw 2, her van * tot by laas­te 3 ste, r 2, aw 1. 2e ry: R 1, aw 2, *r 2, aw 2, her van * tot ein­de. Dié 2 rye stel rif­pat vas. B­rei nog 7 rye in rif. Vlg ry: Aw 2 [2; 9;3; 3; 3], aw 2 tes, (aw 5 [3;9; 7; 4; 5], aw 2 tes) 3 [5;1; 3; 5;5] keer, aw 2 [2;9; 3; 4; 3] (= 23 [25; 29; 31; 33; 37] ste). Gaan oor na 4 mm-pen­ne en b­rei in mos tot linkervoorpant 8 [9; 10; 13; 15; 17] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. B­rei 12 [12; 16; 20; 22; 26] rye in rekrif­pat. Fats rag­lan Vlg ry: H/af 3 [3;4; 4; 5; 5] ste in pat, pat tot ein­de (= 20 [22; 25; 27; 28; 32] ste). Vlg ry: Pat. Slegs vir 1e, 2e, 3e, 5e en 6e groot­tes B­rei 4 [4; 8; 12; 4] rye en vmin 1 st aan rag­lan­rand in vlg en el­ke vlg 0 [0; 4e; 4e; 0] ry (= 19 [21; 23; 25; 31] ste). Vir al 6 groot­tes B­rei 13 [17; 17; 23; 15; 25] rye en vmin 1 st aan rag­lan­rand in vlg en el­ke vlg alt ry (= 12 [12; 14; 15; 17; 18] ste). Fats hals Vlg ry: H/af 3 [3;4; 3; 4; 5] ste in pat, pat tot ein­de (= 9 [9; 10; 12; 13; 13] ste). Slegs vir 3e, 4e, 5e en 6e groot­tes B­rei [4;2; 2; 2] rye, vmin 1 st aan rag­lan­rand in vlg en vlg [2e; 0;0; 0] ry en vmin ter­self­der­tyd 1 st aan hals­rand in el­ke ry (=[4; 9; 10; 10] ste). Slegs vir 1e, 2e, 4e, 5e en 6e groot­tes B­rei 4 [4;4; 6; 6] rye en vmin 1 st aan weersk in vlg en el­ke vlg alt ry (=5 [5; 5; 4; 4] ste). Vir al 6 groot­tes B­rei 5 [5;3; 5; 3; 3] rye en vmin 1 st slegs aan rag­lan­rand in vlg en el­ke vlg alt ry (= 2 ste). Vlg ry: Aw 2 tes. H/af. REGTERVOORPANT H/aan 27 [31; 31; 35; 39; 43] ste met 3,25 mm-pen­ne. 1e ry: Aw 1,r 2, *aw 2,r 2, her van * tot ein­de. 2e ry: *Aw 2,r 2, her van * tot by laas­te 3 ste, aw 2, r 1. Dié 2 rye stel rif­pat vas. B­rei nog 7 rye in rif. Vlg ry: Aw2 [2;9; 3; 4; 3], aw 2 tes, (aw 5 [3;9; 7; 4; 5], aw 2 tes) 3 [5; 1; 3;5; 5] keer, aw 2 [2;9; 3; 3; 3] (= 23 [25; 29; 31; 33; 37] ste). Gaan oor na 4 mm-pen­ne en b­rei in mos tot regtervoorpant 8 [9; 10; 13; 15; 17] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. B­rei 13 [13; 17; 21; 23; 27] rye in rekrif­pat. Fats rag­lan Vlg ry: H/af 3 [3;4; 4; 5; 5] ste in pat, pat tot ein­de (= 20 [22; 25; 27; 28; 32] ste). Slegs vir 1e, 2e, 3e, 5e en 6e groot­tes B­rei 4 [4; 8; 12; 4] rye en vmin 1 st aan rag­lan­rand in vlg en el­ke vlg 0 [0; 4e; 4e; 0] ry (= 19 [21; 23; 25; 31] ste). Vir al 6 groot­tes B­rei 12 [16; 16; 22; 14; 24] rye en vmin 1 st aan rag­lan­rand in vlg en el­ke vlg alt ry (= 13 [13; 15; 16; 18; 19] ste). Fats hals Vlg ry: H/af 3 [3;4; 3; 4; 5] ste in pat, pat tot by laas­te 2 ste, r 2 tes (= 9 [9; 10; 12; 13; 13] ste). Vlg ry: Pat. Slegs vir 3e, 4e, 5e en 6e groot­tes B­rei [4;2; 2; 2] rye, vmin 1 st aan hals­rand in el­ke ry en vmin ter­self­der­tyd 1 st aan rag­lan­rand in vlg en vlg [2e; 0;0; 0] ry (=[4; 9; 10; 10] ste). Slegs vir 1e, 2e, 4e, 5e en 6e groot­tes B­rei 4 [4;4; 6; 6] rye

en vmin 1 st aan weersk in vlg en el­ke vlg alt ry (=5 [5; 5; 4; 4] ste). Vir al 6 groot­tes B­rei 5 [5;3; 5; 3; 3] rye en vmin 1 st slegs aan rag­lan­rand in vlg en el­ke vlg alt ry (= 2 ste). Vlg ry: Aw 2 tes. H/af. MOUE (Al­bei dies) H/aan 38 [38; 42; 42; 46; 46] ste met 3,25 mm-pen­ne. B­rei 9 rye in dub­bel­rif. Vlg ry: Aw 3 [3;4; 4; 2; 4], aw 2 tes, (aw 3 [3;2; 2; 3; 4], aw 2 tes) 6 [6;8; 8; 8; 6] keer, aw 3 [3;4; 4; 2; 4] (= 31 [31; 33; 33; 37; 39] ste). Gaan oor na 4 mm-pen­ne, b­rei in mos en vmeer 1 st aan weersk in 9e [5e; 5e; 5e; 5e; 5e] en el­ke vlg 16e [10e; 8e; 8e; 10e; 10e] ry tot daar 35 [39; 43; 47; 51; 49] ste is. Slegs vir 6e groot­te Vmeer 1 st aan weersk in el­ke vlg [12e] ry tot daar [53] ste is. Vir al 6 groot­tes B­rei 3 [1;7; 1; 3; 11] rye reg­uit. B­rei ver­der in rekrif­pat (deur­gaans) soos volg: B­rei 12 [12; 16; 20; 22; 26] rye en vmeer 1 st aan weersk in 0 [0; 3e; 7e; 9e; 1e] en vlg 0 [0;0; 0; 0; 12e] ry (= 35 [39; 45; 49; 53; 57] ste). Fats rag­lan H/af 3 [3;4; 4; 5; 5] ste in pat aan beg van vlg 2 rye (= 29 [33; 37; 41; 43; 47] ste). B­rei 20 [20; 20; 16; 20; 16] rye en vmin 1 st aan weersk in vlg en el­ke vlg 4e ry (= 19 [23; 27; 33; 33; 39] ste). B­rei 8 [12; 14; 20; 20; 26] rye en vmin 1 st aan weersk in vlg en vlg alt ry (= 11 [11; 13; 13; 13; 13] ste). H/af oor­bl 11 [11; 13; 13; 13; 13] ste. HALSSTROOK Werk rag­lan­na­te toe. Met RK na voor en 3,25 mm-pen­ne, tel op en r 12 [12; 12; 15; 15; 17] ste e­we­re­dig aan reg­ter­kant van hals, 12 [12; 14; 14; 14; 14] ste van 11 [11; 13; 13; 13; 13] af­ge­heg­te ste aan bo­kant van reg­ter­mou, 20 [20; 24; 26; 30; 30] ste van 17 [19; 23; 23; 27; 27] af­ge­heg­te ste aan hals­rand ag­ter, 12 [12; 14; 14; 14; 14] ste van 11 [11; 13; 13; 13; 13] af­ge­heg­te ste aan bo­kant van lin­ker­mou en 12 [12; 12; 15; 15; 17] ste e­we­re­dig aan lin­ker­kant van hals (= 68 [68; 76; 84; 88; 92] ste). 1e ry: R 1, aw 2, *r 2, aw 2, her van * tot by laas­te st, r 1. 2e ry: Aw 1, *r 2, aw 2, her van * tot by laas­te 3 ste, r 2, aw 1. Dié 2 rye stel rif­pat vas. B­rei nog 5 rye in rif. H/af in rif. REGTERVOORRANDSTROOK Met RK na voor en 3,25 mm­pen­ne, tel op en r 8 ste e­we­re­dig aan rif, 32 [40; 48; 56; 68; 76] ste e­we­re­dig aan voor­rand en 6 ste e­we­re­dig aan halsstrook (= 46 [54; 62; 70; 82; 90] ste). Beg met 2e ry van dub­bel­rif en b­rei 2 rye. Vlg ry: Rif 4 [4;4; 4; 5; 4], h/af 1 st, (rif 7 [9; 11; 10; 12; 14], h/af 1 st) 4 [4;4; 5; 5; 5] keer, rif 4 [4; 4;4; 5; 4]. Vlg ry: Rif 5 [5;5; 5; 6; 5], h/aan 1 st, (rif 8 [10; 12; 11; 13; 15], h/aan 1 st) 4 [4;4; 5; 5; 5] keer, rif 4 [4;4; 4; 5; 4]. B­rei nog 3 rye in rif. H/af in rif. LINKERVOORRANDSTROOK Met RK na voor en 3,25 mm­pen­ne, tel op en r 6 ste e­we­re­dig aan halsstrook, 32 [40; 48; 56; 68; 76] ste e­we­re­dig aan voor­rand en 8 ste e­we­re­dig aan rif (= 46 [54; 62; 70; 82; 90] ste). Beg met 2e ry van dub­bel­rif en b­rei 7 rye. H/af in rif. BLOM On­der­kant­deel H/aan 50 ste met 3,25 mm-pen­ne. 1e ry: Aw. 2e ry: R. 3e ry: (Aw 1, h/af 8 ste) 5 keer (= 10 ste). Knip brei­draad af, ryg draad deur oor­bl 10 ste, trek op en werk ste­wig aan VK vas. Bo­kant­deel H/aan 35 ste met 3,25 mm-pen­ne. 1e ry: Aw. 2e ry: R. 3e ry: (Aw 1, h/af 5 ste) 5 keer (= 10 ste). Knip brei­draad af, ryg draad deur oor­bl 10 ste, trek op en werk ste­wig aan VK vas. Werk 2 de­le aan­me­kaar vas en werk knoop op mid­del vas. AF­WER­KING Werk sy- en mou­na­te toe. Werk blom aan lin­ker­kant op knoop­trui vas. Werk kno­pe aan.

5. MUS MET BLOM (bl. 8) H/aan 90 [94; 98; 106; 110; 114] ste met 3,25 mm-pen­ne. 1e ry: *R 2, aw 2, her van * tot by laas­te 2 ste, r 2. 2e ry: Aw 2, *r 2, aw 2, her van * tot ein­de. Dié 2 rye vorm dub­bel­rif. B­rei nog 7 rye in dub­bel­rif. Vlg ry: Aw 2 [4;6; 3; 6; 8], aw 2 tes, (aw 4 [4;4; 5; 4; 4], aw 2 tes) 14 [14; 14; 14; 16; 16] keer, aw 2 [4;6; 3; 6; 8] (= 75 [79; 83; 91; 93; 97] ste). Gaan oor na 4 mm-pen­ne en b­rei ver­der soos volg: 1e ry: *R 1, aw 1, her van * tot by laas­te st, r 1. Dié ry vorm mos. B­rei in mos ver­der tot mus 7 [8;8; 8; 9; 9] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. B­rei ver­der soos volg: 1e ry: R. Dié ry vorm rek. B­rei nog 3 rye in rek. 5e ry: R. 6e ry: Aw. Dié 2 rye vorm ks. B­rei nog 3 rye in ks. 10e ry: Aw tot ein­de, vmin 2 [0;0; 0; 2; 0] ste e­we­re­dig oor ry slegs vir 1e en 5e groot­tes en vmeer 0 [0; 2;0; 0; 0] ste e­we­re­dig oor ry slegs vir 3e groot­te (= 73 [79; 85; 91; 91; 97] ste). Van 1e tot 10e rye stel rekrif­pat vas. B­rei ver­der in rekrif­pat (deur­gaans) soos volg: Fats bo­kant 1e ry: R1, (r 2 tes, r 4) 12 [13; 14; 15; 15; 16] keer (= 61 [66; 71; 76; 76; 81] ste). B­rei 5 rye reg­uit. 7e ry:R1, (r 2 tes, r 3) 12 [13; 14; 15; 15; 16] keer (= 49 [53; 57; 61; 61; 65] ste. B­rei 3 rye reg­uit. 11e ry: R1, (r 2 tes, r 2) 12 [13; 14; 15; 15; 16] keer (= 37 [40; 43; 46; 46; 49] ste). B­rei 1 [1;3; 3; 3; 3] rye reg­uit. Vlg ry: R1, (r 2 tes, r 1) 12 [13; 14; 15; 15; 16] keer (= 25 [27; 29; 31; 31; 33] ste). Vlg ry: Pat. Vlg ry: R1, (r 2 tes) 12 [13; 14; 15; 15; 16] keer (= 13 [14; 15; 16; 16; 17] ste). Vlg ry: (Aw 2 tes) 6 [7;7; 8; 8; 8] keer, aw 1 [0;1; 0; 0; 1] (= 7 [7; 8; 8;8; 9] ste). Knip brei­draad af, ryg draad deur oor­bl 7 [7; 8; 8;8; 9] ste, trek op en werk ste­wig aan VK vas. BLOM B­rei soos vir blom van knoop­trui. AF­WER­KING Werk ag­ter­naat toe. Werk blom aan reg­ter­kant van mus vas.

SKOEN­TJIES (bl. 9) GROOT­TE Vir ou­der­dom­me 0-6 maan­de [6-12 maan­de; 1-2 jaar] Pas ge­mid­del­de groot­te ba­ba­voet­jie vir die on­der­skeie ou­der­dom­me BE­NO­DIGD­HE­DE Si­r­dar S­nug­gly-dub­bel­draad 6. B­re­ë­band-skoen­tjies: 1 x 50 g-bol elk in hoof­kleur 454 en kon­tras­kleur 446 7. En­kel­band-skoen­tjies: 1 x 50 g-bol in hoof­kleur 446 en kon­tras­kleur 456 8. S­trik­kie-skoen­tjies: 1 x 50 g-bol in hoof­kleur 455 en kon­tras­kleur 446 9. Blom­skoen­tjies: 1 x 50 g-bol in hoof­kleur 446 en kon­tras­kleur 457; 3,25 mm-brei­pen­ne; 2 brei­spel­de vir en­kel­band-skoen­tjies; 2 kno­pe elk vir b­re­ë­band- en blom­skoen­tjies SPAN­NING 25 ste en 35 rye in ks met 3,25 mm­brei­pen­ne = 10 cm; 22 ste en 44 rye in rek met 3,25 mm-brei­pen­ne = 10 cm

B­REI SÓ

6. B­RE­Ë­BAND-SKOEN­TJIES (bl. 9, al­bei dies) H/aan 35 [39; 43] ste met 3,25 mm-pen­ne en kon­tras­kleur. 1e ry: R. Dié ry vorm rek. B­rei in rek ver­der soos volg: 2e ry: R 1, m1, r 16 [18; 20], m1, r 1, m1, r 16 [18; 20], m1, r 1 (= 39 [43; 47] ste). 3e ry: R. 4e ry: R 1, m1, r 17 [19; 21], m1, r 3, m1, r 17 [19; 21], m1, r 1 (= 43 [47; 51] ste). 5e ry: R. 6e ry:R 1, m1, r 18 [20; 22], m1, r 5, m1, r 18 [20; 22], m1, r 1 (= 47 [51; 55] ste). 7e ry: R. 8e ry: R 1, m1, r 19 [21; 23], m1, r 7, m1, r 19 [21; 23], m1, r 1 (= 51 [55; 59] ste). ** B­rei nog 2 rye son­der fat­soe­ne­ring. Met hoof­kleur, b­rei nog 4 rye son­der fat­soe­ne­ring. 15e ry: R 12 [14; 16], r 2 tes adl, (r3, r 2 tes adl) twee keer, (r3, r 2 tes) 3 keer, r 12 [14; 16] (= 45 [49; 53] ste). 16e ry: R. 17e ry: R 15 [17; 19], r 2 tes adl, r2, r 2 tes adl, (r2, r 2 tes) twee keer, r 16 [18; 20] (= 41 [45; 49] ste). 18e ry: R. 19e ry: R 14 [16; 18], r 2 tes adl, r2, r 2 tes adl, (r2, r 2 tes) twee keer, r 13 [15; 17] (= 37 [41; 45] ste). 20e ry: R. 21e ry: R1, r 2 tes adl, r 12 [14; 16], r 2 tes adl, (r 2 tes) twee keer, r 13 [15; 17], r 2 tes, r 1 (= 32 [36; 40] ste). 22e ry: R. Met kon­tras­kleur, b­rei 1 ry in rek. H/af r ma­nier. BAND (B­rei 2) H/aan 3 ste met 3,25 mm-pen­ne en kon­tras­kleur. B­rei in rek (deur­gaans) ver­der soos volg: 1e ry: R. 2e ry: R 1, m1, r 1, m1, r 1 (= 5 ste). 3e ry: R. 4e ry:R 1, m1, r 3, m1, r 1 (= 7 ste). B­rei nog 19 [21; 23] rye son­der fat­soe­ne­ring. H/af r ma­nier. AF­WER­KING Werk voet- en hak­naat toe. Werk af­he­grand van band aan sy­rand van boon­ste deel van skoen­tjie vas en werk knoop aan.

7. EN­KEL­BAND-SKOEN­TJIES (bl. 9, al­bei dies) B­rei soos b­re­ë­band-skoen­tjies tot by **. B­rei nog 2 rye son­der fat­soe­ne­ring. Met hoof­kleur, b­rei nog 4 rye son­der fat­soe­ne­ring. Ver­deel vir sy­kan­te Vlg ry: R 22 [24; 26], draai, laat oor­bl 29 [31; 33] ste op ’n brei­speld. B­rei slegs oor dié 22 [24; 26] ste ver­der soos volg: Vlg ry: H/af 3 [4; 5] ste, r tot ein­de (= 19 [20; 21] ste). Vlg ry: R tot by laas­te 2 ste, r 2 tes (= 18 [19; 20] ste). Her laas­te 2 rye nog een keer (= 14 ste). Vlg ry: H/af 3 ste, r tot ein­de (= 11ste). Laat dié 11 ste op ’n brei­speld. Met RK na voor, las brei­draad aan oor­bl 29 [31; 33] ste, r 7, draai, laat oor­bl 22 [24; 26] ste op ’n brei­speld. B­rei slegs oor dié 7 ste ver­der soos volg: Vlg ry: Aw. Vlg ry: R 1, m1, r 5, m1, r 1 (= 9 ste). Vlg ry: Aw. Vlg ry: R. Vlg ry: Aw. Die laas­te 2 rye vorm ks. B­rei ver­der in ks soos volg: Vlg ry: R 1, m1, r 7, m1, r 1 (= 11 ste). B­rei nog 3 [5; 7] rye son­der fat­soe­ne­ring. Vlg ry: Aw. H/af aw ma­nier. Met RK na voor, las brei­draad aan oor­bl 22 [24; 26] ste, h/af 3 [4; 5] ste, r tot ein­de (= 19 [20; 21] ste). Vlg ry: R tot by laas­te 2 ste, r 2 tes (= 18 [19; 20] ste). Vlg ry: H/af 3 [4; 5] ste, r tot ein­de (= 15 ste). Vlg ry: R tot by laas­te 2 ste, r 2 tes (= 14 ste). Vlg ry: H/af 3 ste, r tot ein­de (= 11 ste). Vlg ry: R. Laat dié 11 ste op ’n brei­speld. BAND Werk voet- en hak­naat toe. H/aan 4 [5; 6] ste met 3,25 mm-pen­ne en kon­tras­kleur, met RK na voor r oor 11 ste op 2 e brei­speld, r oor 11 ste op 1e brei­speld en h/aan 4 [5; 6] ste (= 30 [32; 34] ste). 1e ry: R. 2e ry: R 1, m1, r 28 [30; 32], m1, r 1 (= 32 [34; 36] ste). 3e ry: R 1, m1, r 30 [32; 34], m1, r 1 (= 34 [36; 38] ste). 4e ry: R 2, dv, r 2 tes, r 26 [28; 30], r 2 tes, dv, r 2. 5e ry:R 1, r 2 tes, r 28 [30; 32], r 2 tes, r 1 (= 32 [34; 36] ste). 6e ry: R1, r 2 tes, r 26 [28; 30], r 2 tes, r 1 (= 30 [32; 34] ste). H/af r ma­nier. AF­WER­KING Werk bo­kant van skoen­tjie aan el­ke sy­kant vas. Maak 2 ge­draai­de koor­de en werk een vas aan el­ke punt van band.

8. S­TRIK­KIE-SKOEN­TJIES (bl. 9, al­bei dies) B­rei soos b­re­ë­band-skoen­tjies tot by **. B­rei nog 2 rye son­der fat­soe­ne­ring. Gaan oor na hoof­kleur en b­rei ver­der soos volg: 11e ry: R. 12e ry: Aw. 13e ry: R 18 [20; 22], gl 2 as­of r 2 tes ge­brei word, r 1, t2gl­so, r 9, gl 2 as­of r 2 tes ge­brei word, r 1, t2gl­so, r 18 [20; 22] (= 47 [51; 55] ste). 14e ry: Aw. 15e ry: R 17 [19; 21], (gl 2 as­of r 2 tes ge­brei word, r 1, t2gl­so, r 2) twee keer, gl 2 as­of r 2 tes ge­brei word, r 1, t2gl­so, r 17 [19; 21] (= 41 [45; 49] ste. 16e ry: Aw. 17e ry: R1, r 2 tes adl, r 13 [15; 17], (gl 2 as­of r 2 tes ge­brei word, r 1, t2gl­so) 3 keer, r 13 [15; 17], r 2 tes, r 1 (= 33 [37; 41] ste). 18e ry: Aw. 19e ry: Aw. H/af aw ma­nier. STRIK (B­rei 2) H/aan 50 ste met 3,25 mm-pen­ne en kon­tras­kleur. H/af r ma­nier. AF­WER­KING Werk voet- en hak­naat toe. Werk s­trik­kie bo-op skoen­tjie vas.

9. BLOM­SKOEN­TJIES (bl. 9, al­bei dies) B­rei soos b­re­ë­band-skoen­tjies tot by **. B­rei nog 4 rye son­der fat­soe­ne­ring. Met hoof­kleur, b­rei ver­der soos volg: 13e ry: R. 14e ry: Aw 10 [12; 14], r 1, aw 1,r 3, aw 1,(r 4, aw 1) 4 keer, r 3, aw 1,r 1, aw 10 [12; 14]. 15e ry: R 10 [12; 14], aw 1, r 1, aw 3, (r 1 , aw 4) 4 keer, r 1, aw 3,r 1, aw 1, r 10 [12; 14]. Her 14e en 15e rye nog een keer. 18e ry: Aw 10 [12; 14], r 1, aw 1, r 2 tes adl, r 1, (aw 1,r 1, r 2 tes adl, r 1) 4 keer, aw 1,r 1, r 2 tes adl, aw 1,r 1, aw 10 [12; 14] (= 45 [49; 53] ste). 19e ry: R 10 [12; 14], aw 1,r 1, aw 2 tes, (r 1, aw 2 tes, aw 1) twee keer, (r 1, aw 1, aw 2 tes) twee keer, r 1, aw 2 tes, r 1, aw 1, r 10 [12; 14] (= 39 [43; 47] ste). 20e ry: Aw 1, aw 2 tes adl, aw 7 [9; 11], r 1, aw 1,r 1, (aw 1, r 2 tes adl) 4 keer, (aw 1,r 1) twee keer, aw 7 [9; 11], aw 2 tes, aw 1 (= 33 [37; 41] ste). H/af in pat. BLOM (B­rei 2) H/aan 5 ste met 3,25 mm-pen­ne en kon­tras­kleur. 1e ry: Gl 1,r 3, draai, laat oor­bl st on­ge­brei. 2e ry:R3, draai, laat oor­bl st on­ge­brei. Her 2e ry nog twee keer. 5e ry: R4.6e ry: R 2 tes, r1, r 2 tes (= 3 ste). 7e ry: Gl 1, r 2 tes, tgl­so (= 1 st). Ge­bruik oor­bl st en h/aan 4 ste (= 5 ste). B­rei ver­der soos volg: *Ba­sis­ry vir 2e tot 5e blom­blaar: Gl 1,r 3, draai, laat oor­bl st on­ge­brei. 1e ry: R 3, draai, laat oor­bl st on­ge­brei. Her 1e ry nog 3 keer. 5e ry:R4.6e ry:R 2 tes, r 1, r 2 tes (= 3 ste). 7e ry: Gl 1, r 2 tes, tgl­so (= 1 st). Ge­bruik oor­bl st en h/aan 4 ste (= 5 ste). Her van * nog 3 keer om al­te­saam 5 blom­bla­re te b­rei. H/af laas­te st en laat ’n lang los brei­draad­punt. Tel met los brei­draad­punt een st van die bin­ne­rand van el­ke blom­blaar op en trek saam in. Laat dié punt aan RK van blom, so­dat dit ge­bruik kan word om die knoop en blom aan die skoen­tjie vas te werk. BAND (B­rei 2) H/aan 32 [33; 34] ste met 3,25 mm-pen­ne en hoof­kleur. H/af r ma­nier. AF­WER­KING Werk voet- en hak­naat toe. Kyk op fo­to: Vou band in helf­te, werk vou­mer­kie aan een sy­rand en band­pun­te aan an­der rand van bo­kant. Werk blom en knoop aan.

10. HAR­RY EN MIA (bl. 10 & 11) GROOT­TE Van ste­wels tot bo­kant van hoed (om­trent) 27 cm BE­NO­DIGD­HE­DE Dub­bel­draad-ka­toen­brei­draad Ly­we: 1 x 50 g-bol Kle­re: Oor­skiet­bie­tjies dub­bel­draad­ka­toen­brei­draad in mos­terd, o­ran­je, blou­groen, bruin, blou, swart, rooi, bruin/room­bont of eie kleur­keu­se; 3,25 mm­brei­pen­ne; 1 knoop vir hoed (op­si­o­neel); po­li­ës­ter­stop­sel

B­REI SÓ

MIA (bl. 10 & 11) LYF EN KOP (B­rei 2) H/aan 16 ste met 3,25 mm-pen­ne en hoof­kleur. 1e ry: R. 2e ry: Aw. Dié 2 rye vorm ks. B­rei in ks (deur­gaans) vir 20 rye. Fats skou­ers en hals Vlg ry: H/af 2 ste, (r 2 tes) 5 keer, r 3 (= 9 ste). Vlg ry: H/af 2 ste, aw tot ein­de (= 7 ste). B­rei 2 rye in ks. Vlg ry: *R 1, m1, her van * tot by laas­te st, r 1 (= 13 ste). Vlg ry: Aw. Vlg ry: Vmeer in 1e st, r tot by laas­te 2 ste, vmeer in vlg st, r 1 (= 15 ste). B­rei 7 rye in ks. Vlg ry: R 2 tes, r tot by laas­te 2 ste, r 2 tes (= 13 ste). Vlg ry: Aw. Her laas­te 2 rye nog twee keer (= 9 ste). Vlg ry: R 2 tes, r 1, gl 1, r 2 tes, tgl­so, r1, r 2 tes (= 5 ste). H/af aw ma­nier. BEEN EN VOET (B­rei 2) VOET H/aan 14 ste met 3,25 mm-pen­ne en hoof­kleur. Vlg ry: Aw. Vlg ry: R5, r 2 tes adl, r 2 tes, r 5 (= 12 ste) (RK). Vlg ry: Aw. Vlg ry: R4, r 2 tes adl, r 2 tes, r 4 (= 10 ste). Vlg ry: Aw. BEEN B­rei in streep­pat van 2 rye in kon­tras­kleur, 2 rye in hoof­kleur ver­der soos volg: Beg met kon­tras­kleur en b­rei in ks vir 35 rye. H/af. AF­WER­KING Werk sool van voet met glip­ste­kies. Werk sy­rand van voet tot by beg van streep­pat. Stop voet lig­gies op. Gaan voort om sy­ran­de toe te werk tot by af­he­grand. ARM EN HAND (B­rei 2) ARM B­rei in streep­pat soos vir be­ne – beg met hoof­kleur en b­rei ver­der soos volg: H/aan 8 ste met 3,25 mm-pen­ne. B­rei 22 rye in ks. HAND B­rei slegs met hoof­kleur. Gaan voort van arm af en b­rei ver­der soos volg: Vlg ry: (R 2, m1) 3 keer, r 2 (= 11 ste). B­rei 3 rye in ks – beg met 2e ry. Vlg ry: (R 2 tes) twee keer, r tot by laas­te 4 ste, (r 2 tes) twee keer (= 7 ste). Vlg ry: Aw 2 tes, aw 3, aw 2 tes (= 5 ste). Knip brei­draad af en ryg deur oor­bl 5 ste. Heg ste­wig vas. AF­WER­KING Werk sy­rand van hand toe en stop lig­gies op. Gaan voort om sy­ran­de toe te werk tot by aan­he­grand. KRY HA­RE GE­REED H/aan 24 ste met mos­terd en 3,25 mm­pen­ne en b­rei 28 rye in ks. Stoom met ’n ys­ter en laat min­stens oor­nag een­kant. Wan­neer jy met die ha­re wil werk, trek die brei­werk los so­dat jy “ge­golf­de” brei­draad het. STE­WELS VOET (B­rei 2) H/aan 8 ste met 3,25 mm-pen­ne en bruin brei­draad. Vlg ry: (Vmeer aw ma­nier in vlg st) 3 keer, aw 1, (vmeer aw ma­nier in vlg st) 3 keer, aw 1 (= 14 ste). Vlg ry:

Vmeer in 1e st, r 11, vmeer in vlg st, r 1 (= 16 ste) (RK). Vlg ry: Aw. Vlg ry: R 7, m1, r 2, m1, r 7 (= 18 ste). Vlg ry: Aw. Vlg ry: R1, (r 2 tes) 3 keer, r4, (r 2 tes) 3 keer, r 1 (= 12 ste). Sit ’n mer­ker aan weersk in ry. Vlg ry: Aw. Vlg ry: R. STEWELPYP Gaan voort met dies ste van voet en b­rei ver­der soos volg: Vlg ry: R 1, aw tot by laas­te st, r 1. B­rei 5 rye in ks, met r 1 aan weersk in el­ke aw ry soos voor­heen. H/af r ma­nier. AF­WER­KING Vou ste­wel in die leng­te in die helf­te en werk van sool om toon tot by mer­ker. Knip ’n leng­te brei­draad en ryg aan die voor­kant op tus­sen el­ke r st om die ve­ters te vorm. KORT­BROEK (B­rei 2 stuk­ke) H/aan 20 ste met 3,25 mm­pen­ne en o­ran­je brei­draad. B­rei in ks vir 6 rye. Sit ’n mer­ker aan weersk om die beg van die kruis aan te dui. B­rei in ks ver­der tot werk 4,5 cm lank is, eindig met ’n r ry. Vlg ry: Aw 9, aw 2 tes, aw 9 (= 19 ste). 1e ry: *R 1, aw 1, her van * tot by laas­te st, r 1. 2e ry: *Aw 1,r 1, her van * tot by laas­te st, aw 1. Her 1e en 2e rye een keer. H/af in pat. AF­WER­KING Vou el­ke stuk brei­werk in die helf­te en werk toe van aan­he­grand tot by mer­ker. Werk sy­ran­de aan­me­kaar van af­he­grand van agterpant af on­der­toe, om kruis en op tot by af­he­grand van voorpant. OORTRUI (B­rei 2 stuk­ke) H/aan 29 ste met 3,25 mm-pen­ne en blou­groen brei­draad. B­rei ver­der in ka­bel­pat soos volg: 1e ry: *Aw 3,r 4, aw 2,r 4, her van * een keer, aw 3. 2e ry: *R 3, aw 4,r 2, aw 4, her van * een keer, r 3. 3e ry: Aw 3, K4A, aw 2, K4A, aw 3, K4V, aw 2, K4V, aw 3. 4e ry: Soos 2e ry. 5e ry: Soos 1e ry. 6e ry: *R 3, aw 4,r 2, aw 4, her van * een keer, r 3. Van 1e tot 6e rye stel pat vas. B­rei 1e tot 6e rye nog twee keer. Vlg ry: H/af 6 ste in pat, pat tot ein­de (= 23 ste). Vlg ry: H/af 6 ste in pat, pat tot ein­de (= 17 ste). B­rei nog 2 rye in pat. H/af los­sies. AF­WER­KING Werk sy­ran­de van oortrui toe tot by twee­de ka­bel­draai­ing. Werk skou­er en halsna­te toe. HOED H/aan 33 ste met 3,25 mm-pen­ne en bruin brei­draad. Vlg ry: *R 1, aw 1, her van * tot by laas­te st, r 1. Vlg ry: *Aw 1, r 1, her van * tot by laas­te st, aw 1. Vlg ry: R en vmin 1 st in mid­del van ry (= 32 ste). B­rei 3 rye in ks – beg met 2e ry. Vlg ry: *R 2 tes, r 3, her van * tot by laas­te 2 ste, r 2 tes (= 25 ste). Vlg ry: Aw. Vlg ry: (R 2 tes, r 2) 3 keer, r1, (r 2, r 2 tes) 3 keer (= 19 ste). Knip brei­draad af en ryg deur oor­bl ste. AF­WER­KING Werk sy­ran­de van ag­ter- en voor­pan­te aan­me­kaar tot 1 cm on­der­kant skou­er. Werk skou­er­na­te toe, steek arms in 1 cm-spa­sies en werk ste­wig vas. Stop lyf op. Sit be­ne aan weersk van aan­he­grand van lyf en werk ste­wig vas. Werk om kop toe, maar laat ’n o­pe­ning om kop tot by nek op te stop. Werk o­pe­ning toe. HA­RE Knip tus­sen 30 en 40 leng­tes brei­draad wat 15 cm lank is (rek die brei­draad ef­fens tot die leng­te, maar laat dit dan te­rug­spring) van die stuk wat vir die ha­re ge­brei en nou los­ge­trek is, steek ’n haar­leng­te in ’n ta­pis­se­rie­naald en werk om die naat­lyn van die kop twee keer om ’n steek en trek dan die naald uit. Dit moet nou op die steek “ge­sluit” wees. Werk om die naat­lyn van die kop tot 2 cm bo­kant die nek. Hou by die 2 cm bo­kant die nek en werk om die ag­ter­kant van die kop. Knip ha­re aan voor­kant om ’n kuif te vorm. GE­LAATS­TREK­KE Werk met blou brei­draad 2 oog­le­de oor een en ’n half ste­ke. Werk swart oë daar­on­der oor 1 st. Werk die rooi mond 4 rye on­der­toe met ’n leng­te dub­bel­draad wat in die helf­te ver­deel is. Heg die ge­laats­trek­ke aan die ag­ter­kant van die kop bo­kant die ha­re vas. Druk ’n bie­tjie stop­sel in die hoed en werk aan die bo­kant van die kop vas so­dat die “haar­wor­tels” be­dek is. Werk blom­knoop aan as jy wil.

HAR­RY (bl. 10 & 11) LYF EN KOP Soos by Mia. BEEN EN VOET Soos by Mia, maar in net een kleur ge­brei en met 3 k­lein reg­uit­ste­kies in bruin wat vir “vuil knieë” op­ge­werk word wan­neer been vol­tooi is. ARM EN HAND Soos by Mia, maar in net een kleur ge­brei. STE­WELS Soos by Mia, met swart brei­draad ge­brei. KORT­BROEK Soos by Mia, met bruin/room­bont brei­draad ge­brei. OORTRUI: VOORPANT H/aan 26 ste met 3,25 mm-pen­ne en bruin brei­draad. 1e ry: *R 2, aw 2, her van * tot by laas­te 2 ste, r 2 . 2e ry: *Aw 2,r 2, her van * tot by laas­te 2 ste, aw 2. Dié 2 rye vorm dub­bel­rif. B­rei nog 2 rye in dub­bel­rif. B­rei dan 18 rye ks. B­rei ver­der soos volg: Skou­ers en hals Vlg ry: H/af 6 ste, r tot ein­de. Vlg ry: H/af 6 ste, aw tot ein­de (= 14 ste). B­rei in dub­bel­rif vir 2 rye. H/af los­sies in rif. Bor­duur vlieg­tuig­mo­tief Kyk na die fo­to op bl. 11 en bor­duur die vlieg­tui­gie op die klaar ge­brei­de voorpant met S­wit­ser­se deur­stop­werk (sien aan­wy­sings by Fla­mink­kus­sing op bl. 22). AGTERPANT B­rei soos voorpant, maar son­der om die vlieg­tuig­mo­tief daar­op te bor­duur. MOUE (B­rei 2) H/aan 18 ste met 3,25 mm-pen­ne en o­ran­je brei­draad. B­rei 4 rye in dub­bel­rif. B­rei 4 rye in ks. Gaan oor na bruin brei­draad en b­rei 10 rye. H/af los­sies. AF­WER­KING Werk skou­er- en halsna­te toe. Vou moue in die leng­te in die helf­te, sit die voue op die skou­er­na­te en werk die moue vas om­trent 3 cm van bo­kant van skou­er af. Werk sy- en mou­na­te toe. HOED H/aan 31 ste met 3,25 mm-pen­ne en bruin/room­bont brei­draad. Vlg ry: *R 1, aw 1, her van * tot by laas­te st, r 1. Vlg ry: *Aw 1,r 1, her van * tot by laas­te st, aw 1. B­rei 7 rye in ks. Vlg ry: Aw en vmin 1 st in mid­del van ry (= 30 ste). Vlg ry: *R 2 tes, her van * tot ein­de van ry (= 15 ste). Knip brei­draad af, ryg deur oor­bl 15 ste en heg ste­wig vas. AF­WER­KING Werk sy­ran­de van hoed toe, maak ’n pom­pon en werk aan hoed vas. Bor­duur ge­laats­trek­ke soos vir mei­sie, maar met ’n lig­te kleur vir mond. Werk vir die ha­re om­trent 10 reg­uit­ste­ke met bruin brei­draad (jy kan ’n brei­draad ge­bruik wat krul­le­rig sal lyk) om bo­kant van kop oor kop­naat. Werk hoed op kop vas, met ha­re wat op die voor­kop uit­steek. Werk hoed laag on­der­toe aan ag­ter­kant van kop vas.

KRUIS­STEEK-BAAD­JIE & -MUS (bl. 12) GROOT­TE Vir ou­der­dom­me 0-3 maan­de [3-6 maan­de; 6-12 maan­de] Pas vir bors­maat 41 [46; 51] cm Rondom­maat 48 [53; 58] cm Vol­le leng­te 24 [27; 29] cm Mou­naat-leng­te 15 [18; 20] cm Mus pas ge­mid­del­de kop­groot­te vir die on­der­skeie ou­der­dom­me BE­NO­DIGD­HE­DE Si­r­dar S­nug­gly-dub­bel­draad 11. Kruis­steek-baad­jie: 3 [3; 4] 50 g-bol­le in O­at­me­al 344 en oor­skiet van Lig­ht Na­vy 224 vir bor­duur; 5 [5; 6] kno­pe 12. Mus: 1 x 50 g-bol in O­at­me­al 344 en oor­skiet van Lig­ht Na­vy 224; 4 mm-brei­pen­ne; groot­oog-naald SPAN­NING 21 ste en 41 rye in rek met 4 mm­brei­pen­ne = 10 cm

B­REI SÓ

11. KRUIS­STEEK-BAAD­JIE (bl. 12) AGTERPANT H/aan 51 [55; 61] ste en r 98 [110; 118] rye. H/af. LINKERVOORPANT Tra­di­si­o­neel maak mei­sies se kle­re regtervoorpant oor linkervoorpant vas en seuns s’n links oor regs, dus is hier aan­wy­sings vir al­bei. Kies die ge­pas­te aan­wy­sings vir jou. B­rei dié linkervoorpant vir ’n mei­sie H/aan 28 [30; 33] ste en r 85 [97; 105] rye – VK van werk moet na jou toe wees om met vlg ry te beg. Fats hals Vlg ry: H/af 7 [7; 8] ste, 1 st bly oor op reg­ter­pen, r tot ein­de van ry (= 21 [23; 25] ste). Vlg ry: R tot by laas­te 2 ste, vmin 1 st (= 20 [22; 24] ste). Vlg ry: Vmin 1 st, r tot ein­de van ry (= 19 [21; 23] ste). Vlg ry: R tot by laas­te 2 ste,

vmin 1 st (= 18 [20; 22] ste). Vlg ry: R tot ein­de van ry. Her die laas­te 2 rye nog twee keer (= 16 [18; 20] ste). B­rei nog 4 rye son­der fat­soe­ne­ring. H/af.

B­rei dié linkervoorpant vir ’n seun

H/aan 28 [30; 33] ste en r 6 [10; 8] rye. Maak ’n knoops­gat in die vlg ry soos volg: **Vlg ry: R tot by laas­te 4 ste en maak ’n knoops­gat soos volg: dv en oor pen om ’n st te maak, r vlg 2 ste tes, r tot ein­de van ry. Vlg ry: R tot ein­de, in­slui­tend st wat pas ge­maak is (= 28 [30; 33] ste). R nog 16 (18; 16] rye.** B­rei van ** tot ** nog 3 [3; 4] keer. Vlg ry: R tot by laas­te 4 ste en maak ’n knoops­gat soos volg: dv en oor pen om ’n st te maak, r vlg 2 ste tes, r tot ein­de van ry. R nog 6 rye (al­te­saam 85 [97; 105] rye van beg af is nou ge­brei). VK van werk moet na jou toe wees om met vlg ry te beg.

Fats hals Vlg ry: H/af 7 [7; 8] ste, 1 st bly op reg­ter­pen oor, r tot ein­de van ry (= 21 [23; 25] ste). Vlg ry: R tot by laas­te 2 ste, vmin 1 st (= 20 [22; 24] ste). Vlg ry: Vmin 1 st, r tot ein­de van ry (= 19 [21; 23] ste). Vlg ry: R tot by laas­te 2 ste, vmin 1 st (= 18 [20; 22] ste). Vlg ry: R tot ein­de van ry. Her laas­te 2 rye nog twee keer (= 16 [18; 20] ste). B­rei nog 4 rye son­der fat­soe­ne­ring. H/af.

REGTERVOORPANT B­rei dié regtervoorpant vir ’n mei­sie

H/aan 28 [30; 33] ste en r 6 [10; 8] rye. Maak ’n knoops­gat in die vlg ry soos volg: **Vlg ry: R 2 ste, maak ’n knoops­gat soos volg: r vlg 2 ste tes, dv en oor pen om ’n st te maak, r tot ein­de van ry. Vlg ry: R tot ein­de, in­slui­tend st wat pas ge­maak is (= 28 [30; 33] ste). R nog 16 [18; 16] rye.** B­rei van ** tot ** nog 3 [3; 4] keer. Vlg ry: R 2 ste, maak ’n knoops­gat soos volg: r vlg 2 ste tes, dv en oor pen om ’n st te maak, r tot ein­de van ry. R nog 5 rye (al­te­saam 84 [96; 104] rye van beg af is nou ge­brei). RK van werk moet na jou toe wees om met vlg ry te beg.

Fats hals Vlg ry: H/af 7 [7; 8] ste, 1 st bly op reg­ter­pen oor, r tot ein­de van ry (= 21 [23; 25] ste). Vlg ry: R tot ein­de van ry. Vlg ry: Vmin 1 st, r tot ein­de van ry (= 20 [22; 24] ste). Vlg ry: R tot by laas­te 2 ste, vmin 1 st (= 19 [21; 23] ste). Vlg ry: Vmin 1 st, r tot ein­de van ry (= 18 [20; 22] ste). Vlg ry: R tot ein­de van ry. Her die laas­te 2 rye nog twee keer (= 16 [18; 20] ste). B­rei nog 4 rye son­der fat­soe­ne­ring. H/af.

B­rei dié regtervoorpant vir ’n seun

H/aan 28 [30; 33] ste en r 84 [96; 104] rye – RK van werk moet na jou toe wees om met vlg ry te beg.

Fats hals Vlg ry: H/af 7 [7; 8] ste, 1 st bly op reg­ter­pen oor, r tot ein­de van ry (= 21 [23; 25] ste). Vlg ry: R tot ein­de van ry. Vlg ry: Vmin 1 st, r tot ein­de van ry (= 20 [22; 24] ste). Vlg ry: R tot by laas­te 2 ste, vmin 1 st (= 19 [21; 23] ste). Vlg ry: Vmin 1 st, r tot ein­de van ry (= 18 [20; 22] ste). Vlg ry: R tot ein­de van ry. Her die laas­te 2 rye nog twee keer (= 16 [18; 20] ste). B­rei nog 4 rye son­der fat­soe­ne­ring. H/af.

MOUE (Al­bei dies) H/aan 42 [50; 54] ste en r 10 [12; 14] rye. Knoop ’n kon­tras­kleur brei­draad aan weersk in laas­te ry om po­si­sie van mou-om­slag te merk. B­rei ver­der tot mou 18 [21; 24] cm lank is, eindig ná ’n VK-ry. As die mou lan­ger moet wees, b­rei meer rye om die ver­lang­de leng­te te ver­kry. As jy ’n kor­ter mou wil hê, b­rei min­der rye. Wan­neer die leng­te aan­ge­pas word, ont­hou 2,5 [3; 4] cm moet om­ge­vou word vir die om­slag. H/af.

KRAAG H/aan 51 [51; 55] ste. R el­ke ry tot kraag 7 [7; 8] cm lank is, eindig ná ’n VK-ry. H/af.

AF­WER­KING Werk skou­er­na­te toe. Speld syn­a­te 10 [12; 13] cm van bo­kant van skou­er af on­der­toe toe. Werk syn­a­te toe, maar laat bo­kant oop vir mous­ga­te. Werk mou­na­te toe. Speld en werk moue in mous­ga­te vas. Sit die kraag­deel op die hals­rand van die baad­jie. Die VK van die kraag moet teen die RK van die baad­jie wees. Die pun­te van die kraag moet 3 ste bin­ne­toe van el­ke voor­rand van die baad­jie wees. Speld die kraag e­we­re­dig rond­om aan die hals­rand vas en werk vas. Werk kno­pe oor­een­stem­mend met knoops­ga­te aan. Vou om­slag aan moue na RK om. Werk met twee brei­dra­de in kon­tras­kleur saam ’n ry kruis­steek e­we­re­dig reg rond­om op rand van om­slag van twee moue, om bui­te­rand van kraag en aan on­der­rand van baad­jie.

12. KRUIS­STEEK-MUS (bl. 12) H/aan 79 [79; 85] ste met 4 mm-pen­ne. R 19 rye. Knoop ’n kon­tras­kleur brei­draad aan weersk in laas­te ry om po­si­sie van om­slag/rand te merk. B­rei ver­der tot mus 13 [16; 17] cm van beg is, eindig ná ’n VK-ry. Fats bo­kant 1e ry: R 4, *vmin 1 st deur r 2 tes te b­rei, r 4, her van * tot 3 ste oor­bly, vmin 1 st, r 1 (= 66 [66; 71] ste). 2e ry: R tot ein­de van ry. 3e ry: R 3, *vmin 1 st, r 3, her van * tot 3 ste oor­bly, vmin 1 st, r 1 (=53 [53; 57] ste). 4e ry: R tot ein­de van ry. 5e ry: R 2, *vmin 1 st, r 2, her van * tot 3 ste oor­bly, vmin 1 st, r 1 (=40 [40; 43] ste). 6e ry: R tot ein­de van ry. 7e ry: R 1, *vmin 1 st, r 1, her van * tot 3 ste oor­bly, vmin 1 st, r 1 (= 27 [27; 29] ste). 8e ry: R tot ein­de van ry. 9e ry: R 1, *vmin 1 st, her van * tot ein­de van ry (= 14 [14; 15] ste). Knip brei­draad af met ’n los punt van 20 cm. Ryg dié punt deur elk van die oor­bly­wen­de 14 [14; 15] ste, trek op om die ste saam te trek en heg ste­wig vas. AF­WER­KING Werk syn­aat toe met RK na voor tot by die mer­kers vir die om­slag. Draai werk om so­dat VK na voor is en werk res van naat toe. Vou om­slag om na reg­te kant. Werk met twee brei­dra­de in kon­tras­kleur saam ’n ry kruis­steek e­we­re­dig reg rond­om op rand van om­slag.

13. EENKNOOP-BAAD­JIE MET RON­DE HALS (bl. 13) GROOT­TE Vir ou­der­dom­me 0-6 maan­de [6-12 maan­de; 1-2 jaar; 2-3 jaar; 4-5 jaar; 6-7 jaar] Pas vir bors­maat 41 [46; 51; 56; 61; 66] cm Rondom­maat 44 [48; 55; 59; 63; 70] cm Vol­le leng­te 22 [26; 28; 32; 35; 38] cm Mou­naat-leng­te 15 [17; 20; 24; 29; 33] cm BE­NO­DIGD­HE­DE Si­r­dar S­nug­gly Ba­by Bam­boo-dub­bel­draad 3 [4;4; 5; 6; 7] 50 g-bol­le in kleur no 145; 3,25 mmen 4 mm-brei­pen­ne; 1 knoop SPAN­NING 22 ste en 28 rye in ks met 4 mm­brei­pen­ne = 10 cm

B­REI SÓ AGTERPANT H/aan 49 [53; 61; 65; 69; 77] ste met 3,25 mm­brei­pen­ne. 1e ry: R. (Dié ry vorm rek.) B­rei nog 1 ry in rek. Gaan oor na 4 mm-pen­ne en b­rei soos volg ver­der: 1e ry: Aw 0 [2;2; 0; 2; 2], *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 1 [3;3; 1; 3; 3] ste, r 1, aw 0 [2;2; 0; 2; 2]. 2e ry: Aw. 3e ry: Aw 2 [0; 0; 2;0; 0], *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 3 [1;1; 3; 1; 1] ste, r 1, aw 2 [0;0; 2; 0; 0]. 4e ry: Aw. Van 1e tot 4e rye stel 1e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol en b­rei ver­der tot agterpant 7 [8; 8; 10; 11; 12] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. B­rei soos volg ver­der: 1e ry: R. 2e ry: Aw 2 [0;0; 2; 0; 0], *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 3 [1;1; 3; 1; 1] ste, r 1, aw 2 [0;0; 2; 0; 0]. 3e ry: R. 4e ry: Aw 0 [2;2; 0; 2; 2], *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 1 [3;3; 1; 3; 3] ste, r 1, aw 0 [2;2; 0; 2; 2]. Van 1e tot 4e rye stel 2e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol en b­rei tot agterpant 12 [15; 16; 19; 21; 23] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. Fats mous­ga­te 1e ry: R 2 tes, r0 [2; 2; 0; 2; 2], *aw 1,r 3, her van * tot by laas­te 3 [5;5; 3; 5; 5] ste, aw 1,r 0 [2; 2; 0; 2; 2], r 2 tes (= 47 [51; 59; 63; 67; 75] ste). 2e ry: (Aw 2 tes) 0 [1; 1; 0;1; 1] keer, (r 2 tes) 1 [0;0; 1; 0; 0] keer, r1 [3; 3; 1; 3; 3], *aw 1,r 3, her van * tot by laas­te 4 [2;2; 4; 2; 2] ste, aw 1 [0; 0;1; 0; 0], r 1 [0; 0; 1; 0; 0], (r 2 tes) 1 [0;0; 1; 0; 0] keer, (aw 2 tes) 0 [1;1; 0; 1; 1] keer (= 45 [49; 57; 61; 65; 73] ste). Die 1e en 2e rye stel po­si­sie van 3e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol (deur­gaans), b­rei 3 [3;5; 5; 5; 5] rye en vmin 1 st aan weersk in el­ke ry (= 39 [43; 47; 51; 55; 63] ste). B­rei son­der fat­soe­ne­ring ver­der tot mous­ga­te 10 [11; 12; 13; 14; 15] cm lank is, eindig met ’n VK-ry.

Fats skou­ers H/af 5 [5;6; 7; 7; 9] ste in pat aan beg van vlg 2 rye (= 29 [33; 35; 37; 41; 45] ste). H/af 5 [6;6; 7; 7; 9] ste in pat aan beg van vlg 2 rye (= 19 [21; 23; 23; 27; 27] ste). H/af oor­bl 19 [21; 23; 23; 27; 27] ste in pat.

LINKERVOORPANT H/aan 24 [26; 30; 32; 34; 38] ste met 3,25 mm-pen­ne en b­rei 2 rye in rek. Gaan oor na 4 mm­pen­ne en b­rei soos volg ver­der: 1e ry: Aw 0 [2;2; 0; 2; 2], *r 1, aw 3, her van * tot ein­de. 2e ry: Aw. 3e ry: Aw 2 [0;0; 2; 0; 0], *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 2 ste, r 1, aw 1. 4e ry: Aw. Van 1e tot 4e rye stel 1e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol en b­rei ver­der tot linkervoorpant 7 [8; 8; 10; 11; 12] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. B­rei soos volg ver­der: 1e ry: R.

2e ry: Aw 1, *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 3 [1;1; 3; 1; 1] ste, r 1, aw 2 [0;0; 2; 0; 0]. 3e ry: R. 4e ry: Aw 3, *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 1 [3;3; 1; 3; 3] ste, r 1, aw 0 [2;2; 0; 2; 2]. Van 1e tot 4e rye stel 2e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol en b­rei ver­der tot linkervoorpant 12 [15; 16; 19; 21; 23] cm lank is, eindig met ’n VK-ry.

Fats mous­gat 1e ry: R 2 tes (mous­gatrand), r0 [2; 2; 0; 2; 2], *aw 1,r 3, her van * tot by laas­te 2 ste, aw 1,r 1 (= 23 [25; 29; 31; 33; 37] ste). 2e ry: R 3, *aw 1,r 3, her van * tot by laas­te 4 [2;2; 4; 2; 2] ste, aw 1 [0;0; 1; 0; 0], r 1 [0; 0; 1; 0; 0], (r 2 tes) 1 [0;0; 1; 0; 0] keer, (aw 2 tes) 0 [1;1; 0; 1; 1] keer (= 22 [24; 28; 30; 32; 36] ste). Die 1e en 2e rye stel po­si­sie

van 3e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol (deur­gaans), b­rei 3 [3;5; 5; 5; 5] rye en vmin 1 st aan mous­gatrand in el­ke ry (= 19 [21; 23; 25; 27; 31] ste). B­rei son­der fat­soe­ne­ring ver­der tot mous­gat 4 [5;6; 6; 7; 8] cm lank is, eindig met ’n RK-ry.

Fats hals Vlg ry: H/af 4 [5;6; 6; 7; 7] ste in pat, pat tot ein­de (= 15 [16; 17; 19; 20; 24] ste). B­rei 6 [6;6; 6; 8; 8] rye en vmin 1 st aan hals­rand in vlg en el­ke vlg alt ry (= 12 [13; 14; 16; 16; 20] ste). B­rei 5 rye en vmin 1 st aan hals­rand in vlg en vlg 4e ry (= 10 [11; 12; 14; 14; 18] ste). B­rei son­der fat­soe­ne­ring ver­der tot mous­gat 10 [11; 12; 13; 14; 15] cm lank is, eindig met ’n VK-ry.

Fats skou­er Vlg ry: H/af 5 [5;6; 7; 7; 9] ste in pat, pat tot ein­de (=5 [6; 6; 7; 7; 9] ste). Vlg ry: Pat. H/af oor­bl 5 [6; 6; 7;7; 9] ste in pat.

REGTERVOORPANT H/aan 24 [26; 30; 32; 34; 38] ste met 3,25 mm-pen­ne en b­rei 2 rye in rek. Gaan oor na 4 mm­pen­ne en b­rei soos volg ver­der: 1e ry: Aw 3, *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 1 [3;3; 1; 3; 3] ste, r 1, aw 0 [2;2; 0; 2; 2].

2e ry: Aw. 3e ry: Aw 1, *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 3 [1; 1;3; 1; 1] ste, r 1, aw 2 [0;0; 2; 0; 0]. 4e ry: Aw. Van 1e tot

4e rye stel 1e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol en b­rei ver­der tot regtervoorpant 7 [8; 8; 10; 11; 12] cm lank is, eindig met ’n VK-ry. B­rei soos volg ver­der: 1e ry: R. 2e ry: Aw 2 [0; 0;2; 0; 0], *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 2 ste, r 1, aw 1.

3e ry: R. 4e ry: Aw 0 [2;2; 0; 2; 2], r 1, *aw 3,r 1, her van * tot by laas­te 3 ste, aw 3. Van 1e tot 4e rye stel 2e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol en b­rei ver­der tot regtervoorpant 12 [15; 16; 19; 21; 23] cm lank is, eindig met ’n VK-ry.

Fats mous­gat 1e ry: R 1, aw 1, *r 3, aw 1, her van * tot by laas­te 2 [4;4; 2; 4; 4] ste, r0 [2; 2; 0; 2; 2], r 2 tes (mous­gatrand) (= 23 [25; 29; 31; 33; 37] ste). 2e ry: (Aw 2 tes) 0 [1; 1;0; 1; 1] keer, (r 2 tes) 1 [0;0; 1; 0; 0] keer, r1 [0; 0; 1; 0; 0], aw 1 [0;0; 1; 0; 0], *r 3, aw 1, her van * tot by laas­te 3 ste, r 3 (= 22 [24; 28; 30; 32; 36] ste). Die 1e en 2e rye stel

po­si­sie van 3e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol (deur­gaans), b­rei 3 [3;5; 5; 5; 5] rye en vmin 1 st aan mous­gatrand in el­ke ry (= 19 [21; 23; 25; 27; 31] ste). B­rei son­der fat­soe­ne­ring ver­der tot mous­gat 4 [5;6; 6; 7; 8] cm lank is, eindig met ’n VK-ry.

Fats hals Vlg ry: H/af 4 [5;6; 6; 7; 7] ste in pat, pat tot ein­de (= 15 [16; 17; 19; 20; 24] ste). Vlg ry: Pat. B­rei 6 [6; 6; 6;8; 8] rye en vmin 1 st aan hals­rand in vlg en el­ke vlg alt ry (= 12 [13; 14; 16; 16; 20] ste). B­rei 5 rye en vmin 1 st aan hals­rand in vlg en vlg 4e ry (= 10 [11; 12; 14; 14; 18] ste). B­rei son­der fat­soe­ne­ring ver­der tot mous­gat 10 [11; 12; 13; 14; 15] cm lank is, eindig met ’n RK-ry.

Fats skou­er Vlg ry: H/af 5 [5;6; 7; 7; 9] ste in pat, pat tot ein­de (=5 [6; 6; 7; 7; 9] ste). Vlg ry: Pat. H/af oor­bl 5 [6;6; 7;7; 9] ste in pat.

MOUE (Al­bei dies) H/aan 31 [31; 33; 33; 37; 39] ste met 3,25 mm-pen­ne en b­rei 2 rye in rek. Gaan oor na 4 mm­pen­ne en b­rei soos volg ver­der: 1e ry: Aw 3 [3;0; 0; 2; 3], *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 0 [0;1; 1; 3; 0] ste, r0 [0; 1; 1;1; 0], aw 0 [0;0; 0; 2; 0]. 2e ry: Aw. 3e ry: R0 [0; 0; 0; 1; 0], aw 1 [1;2; 2; 3; 1], *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 2 [2; 3; 3;1; 2] ste, r 1, aw 1 [1;2; 2; 0; 1]. 4e ry: Aw. Van 1e tot 4e rye

stel po­si­sie van 1e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol, b­rei 7 [9;5; 5; 19; 31] rye en vmeer 1st aan weersk in vlg en el­ke vlg 6e [4e; 4e; 4e; 6e; 6e] ry – b­rei ver­meer­der­de ste by pat in (= 35 [37; 37; 37; 45; 51] ste). B­rei 11 [13; 21; 27; 19; 15] rye en vmeer 1st aan weersk in el­ke vlg 8e [6e; 6e; 6e; 8e; 8e] ry – b­rei ver­meer­der­de ste by pat in (= 37 [41; 43; 45; 49; 53] ste). B­rei soos volg ver­der: 1e ry: (Vmeer in 1e st) 0 [0;0; 0; 0; 1] keer, r tot by laas­te 0 [0;0; 0; 0; 2] ste, (r 2 tes) 0 [0; 0;0; 0; 1] keer (= 37 [41; 43; 45; 49; 55] ste). 2e ry: Aw2 [0;3; 0; 2; 3], *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 3 [1;0; 1; 3; 0] ste, r1 [1; 0; 1; 1; 0], aw 2 [0;0; 0; 2; 0]. 3e ry: (Vmeer in 1e st) 0 [0;1; 1; 0; 0] keer, r tot by laas­te 0 [0;2; 2; 0; 0] ste, (vmeer in vlg st, r1) 0 [0; 1; 1; 0; 0] keer (= 37 [41; 45; 47; 49; 55] ste). 4e ry: Aw 2 [0;2; 3; 0; 1], *r 1, aw 3, her van * tot by laas­te 3 [1;3; 0; 1; 2] ste, r1 [1; 1; 0; 1; 1], aw 2 [0;2; 0; 0; 1]. Van 1e tot 4e rye stel po­si­sie van 2e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol, b­rei 9 [7; 11; 17; 25; 29] rye en vmeer 1 st aan weersk in 1e [1e; 5e; 5e; 1e; 5e] en el­ke vlg 8e [6e; 6e; 6e; 8e; 8e] ry – b­rei ver­meer­der­de ste by pat in (= 41 [45; 49; 53; 57; 63] ste). B­rei son­der fat­soe­ne­ring ver­der tot mou 15 [17; 20; 24; 29; 33] cm lank is, eindig met ’n VK-ry.

Fats mou­kop 1e ry: (R 2 tes) 1 [1;1; 1; 1; 0] keer, (aw 2 tes) 0 [0;0; 0; 0; 1] keer, r0 [2; 0; 2; 0; 3], *aw 1,r 3, her van * tot by laas­te 3 [5;3; 5; 3; 2] ste, aw 1 [1;1; 1; 1; 0], r 0 [2; 0; 2; 0; 0], (aw 2 tes) 0 [0;0; 0; 0; 1] keer, (r 2 tes) 1 [1;1; 1; 1; 0] keer (= 39 [43; 47; 51; 55; 61] ste). 2e ry: (R 2 tes) 1 [0;1; 0; 1; 1] keer, (aw 2 tes) 0 [1;0; 1; 0; 0] keer, r1 [3; 1; 3; 1; 0], *aw 1, r 3, her van * tot by laas­te 4 [2;4; 2; 4; 3] ste, aw 1 [0;1; 0; 1; 1],r 1 [0; 1; 0; 1; 0], (aw 2 tes) 0 [1;0; 1; 0; 0] keer, (r 2 tes) 1 [0;1; 0; 1; 1] keer (= 37 [41; 45; 49; 53; 59] ste). Die 1e en

2e rye stel po­si­sie van 3e pat vas. Hou pat nou so kor­rek vol (deur­gaans), b­rei 3 [3;5; 5; 5; 5] rye en vmin 1 st aan weersk in el­ke ry (= 31 [35; 35; 39; 43; 49] ste). Vlg ry: Pat. H/af 2 ste in pat aan beg van vlg 2 [4;4; 8; 10; 10] rye (= 27 [27; 27; 23; 23; 29] ste). H/af 3 ste in pat aan beg van vlg 8 [8;8; 6; 6; 8] rye (=3 [3; 3; 5; 5; 5] ste). H/af oor­bl 3 [3;3; 5; 5; 5] ste in pat.

HALSSTROOK Werk skou­er­na­te toe. Met RK na voor en 3,25 mm-pen­ne, tel op en r 22 [22; 24; 26; 28; 28] ste e­we­re­dig aan reg­ter­kant van hals, 19 [21; 23; 23; 27; 27] ste aan hals­rand ag­ter en 22 [22; 24; 26; 28; 28] ste e­we­re­dig aan lin­ker­kant van hals (= 63 [65; 71; 75; 83; 83] ste). B­rei 2 rye in rek. H/af r ma­nier.

REGTERVOORRANDSTROOK Met RK na voor en 3,25 mm­pen­ne, tel op en r 2 ste e­we­re­dig aan rekrand, 36 [48; 58; 86; 96; 116] ste e­we­re­dig aan voor­rand en 2 ste e­we­re­dig aan halsstrook (= 40 [52; 62; 90; 100; 120] ste). Vlg ry: R3, dv, r 2 tes, r tot ein­de. Vlg ry: R. H/af r ma­nier.

LINKERVOORRANDSTROOK Met RK na voor en 3,25 mm­pen­ne, tel op en r 2 ste e­we­re­dig aan halsstrook, 36 [48; 58; 86; 96; 116] ste e­we­re­dig aan voor­rand en 2 ste e­we­re­dig aan rekrand (= 40 [52; 62; 90; 100; 120] ste). B­rei 2 rye in rek. H/af r ma­nier.

AF­WER­KING Vou moue in die leng­te in die helf­te, sit die voue op die skou­er­na­te en werk die moue in po­si­sie vas. Werk sy- en mou­na­te toe. Werk knoop aan.

14. KOM­BERS MET D­RIE­HOEK-MO­TIE­WE (bl. 14) GROOT­TE B­reed­te 84 cm, rand­af­wer­king uit­ge­sluit Leng­te 96 cm, rand­af­wer­king uit­ge­sluit BE­NO­DIGD­HE­DE A­fri­can Ex­pres­si­ons: F­ree­dom (75% wol en 25% a­kriel): 6 x 50 g-bol­le elk in kleu­re grys (5057) en wit (5001) en 2 x 50 g-bol­le in groen (5129); 4,5 mm-sir­kel­brei­pen, 100 cm lank; twee kn­op­lo­se brei­pen­ne van 4,5 mm SPAN­NING 24 ste en 22 rye in ks-kleur­pa­troon met 4,5 mm-brei­pen­ne = 10 cm LET WEL K­leur­di­a­gram (on­der): lees die r rye (on­ge­ly­ke rye) van regs na links en die aw rye (ge­ly­ke rye) van links na regs. Om van kleur te ver­an­der, dra on­ge­bruik­te kleur­draad saam aan ag­ter­kant en draai dit om die werkende draad. Moet dit nie styf trek nie.

B­REI SÓ H/aan 180 ste met sir­kel­pen en grys. Beg vol­gens die k­leur­di­a­gram heen en weer in rye b­rei soos volg: Di­a­gram-ry 1: (RK) *R 7 in grys, r 1 in wit, her van * tot ein­de. Di­a­gram-ry 2: Aw 2 in wit, *aw 5 in grys, aw 3 in wit, her van * tot by laas­te 6 ste, eindig met aw 5 in grys, aw 1 in wit. Die laas­te twee rye stel die po­si­sie van die di­a­gram vas. B­rei in ks ver­der vol­gens die di­a­gram tot al 8 rye van die di­a­gram vol­tooi is. Her di­a­gram-rye 1 – 8 tot jou werk 96 cm van die aan­he­grand is, eindig met di­a­gram-ry 4 of 8. H/af. RAND­AF­WER­KING Die rand word reg rond­om die kom­bers vas­ge­brei. Doen dit só: H/aan 4 ste op ’n kn­op­lo­se pen met groen. 1e ry: R 3, gl 1, do, tel op en r 1 st van klaar ge­brei­de kom­bers se rand (= 6 ste), trek 4e en 5e ste saam oor 6e st, as­of af­ge­heg word (= 4 ste), skuif ste na reg­ter­punt van pen so­dat werkende brei­draad van die lin­ker­kant kom. Trek draad styf en her laas­te ry reg rond­om die kom­bers tot­dat jy by die eer­ste op­ge­tel­de st kom. H/af. Knip brei­draad af, maar laat ’n lang stuk brei­draad los­hang. Ge­bruik dié stuk brei­draad en werk die pun­te van die rand­strook aan­me­kaar. BLOK KOM­BERS SÓ Plaas kom­bers plat neer op ’n sag­te op­per­vlak waar­op ’n hand­doek is. Speld bui­te­ran­de reg­uit en plaas ’n klam doek bo-oor. Laat droog word.

15. FLA­MINK-KUS­SING (bl. 31) GROOT­TE B­reed­te 40 cm Leng­te 40 cm BE­NO­DIGD­HE­DE A­fri­can Ex­pres­si­ons: Har­mo­ny (100% merino-wol): 3 x 50 g-bol­le in grys (2057), 1 x 50 g-bol in pienk (2281) en oor­skiet-brei­draad in wit en in swart; 5 mm-brei­pen­ne; 3 kno­pe van 3,5 cm in deur­snee; 40 x 40 cm-vul­kus­sing; stomp­punt-naald SPAN­NING 18 ste en 23 rye in ks met 5 mm­brei­pen­ne = 10 cm LET WEL Die kus­sing­oor­trek­sel word in kous­steek ge­brei met ’n rif­fel­strook­rand aan ran­de van o­pe­ning aan ag­ter­kant. Wan­neer die oor­trek­sel klaar ge­brei is, word die

fla­mink in S­wit­ser­se deur­stop­werk bor­duur.

B­REI SÓ KUS­SING­OOR­TREK­SEL H/aan 72 ste met grys. Beg met en­kel­rif soos volg: 1e rif-ry: *R 1, aw 1, her van * tot ein­de. Her laas­te ry nog 8 keer. (Al­te­saam 9 rif-rye is ge­brei.) Beg in ks b­rei soos volg: 1e ry: (RK) R. 2e ry: Aw. Her laas­te 2 rye tot werk 80 cm van aan­he­grand is, eindig met ’n aw ry (VK). Vlg ry: (RK) *R 1, aw 1, her van * tot ein­de. B­rei nog 3 rye in en­kel­rif soos ste ingedeel is, eindig met ’n VK-ry. Knoops­ga­te Hou die rif­pat kor­rek vol en maak knoops­ga­te oor vlg 2 rye soos volg: 1e knoops­gat­ry: (RK) Rif 15 ste, h/af vlg 4 ste, *b­rei in rif tot daar 15 ste op reg­ter­pen is ná laas­te af­heg­ting, h/af vlg 4 ste, her van * nog een keer, rif tot ein­de. 2e knoops­gat­ry: Hou rif­pat kor­rek vol, *rif 15 ste, draai werk, h/aan 4 ste op die lin­ker­pen, draai werk, her van * nog twee keer, rif tot ein­de. B­rei nog 3 rye in rif. H/af.

BLOK DIE KUS­SING­OOR­TREK­SEL SÓ Plaas oor­trek­sel plat neer op ’n sag­te op­per­vlak met ’n hand­doek on­der. Speld ran­de rond­om ge­lyk. Plaas ’n klam doek bo-oor. Laat droog word. Wan­neer droog, draai dit met reg­te kant na bui­te om vul­kus­sing so­dat die rif­fel­ran­de oor­vleu­el. Speld die ge­vou­de sy­kan­te los­sies vas om ’n vier­kant te vorm en merk waar jy moet toe­werk.

BOR­DUUR DIE FLAMINKMOTIEF SÓ Merk die mid­del van die kus­sing se voor­kant voor­dat jy met die k­leur­di­a­gram be­gin. Die vol­le­di­ge di­a­gram is 24 ste breed en 55 ste hoog. El­ke blok­kie in die di­a­gram ver­teen­woor­dig ’n steek van die brei­werk. Die fla­mink word bor­duur met pienk, wit en swart, vol­gens di­a­gram. Om S­wit­ser­se deur­stop­werk te doen, neem brei­draad en stomp­punt-naald. Bring die brei­draad uit van ag­ter na voor deur die brei­werk, aan die on­der­kant van die steek wat be­dek moet word (1). Steek die naald in by die bo­punt van die ge­brei­de steek van regs na links on­der die twee “been­tjies” van die ge­brei­de steek daar­bo deur (2). Steek die naald weer in by die ba­sis van die steek wat be­dek word (3) om die eer­ste steek van die S­wit­ser­se deur­stop­werk te vol­tooi. Gaan so voort om ste­ke in die ry op die­self­de wy­se te be­dek – werk oor die ry van links na regs (4).

AF­WER­KING Werk kno­pe aan. Vou oor­trek­sel vierkantig met o­pe­ning ag­ter wat oor­vleu­el en werk syn­a­te toe. Plaas vul­kus­sing bin­ne.

WIT BABATRUI & MUS­SIE (bl. 32) GROOT­TE Vir ou­der­dom­me 3-6 maan­de Vol­le leng­te 28 cm Mou­naat-leng­te 15 cm BE­NO­DIGD­HE­DE El­le Ba­by-drie­draad 2 x 50 g-bol­le in wit; 3 kno­pe; 1 m lint; 2,25 mm- en 2,5 mm-brei­pen­ne; brei­spel­de SPAN­NING 34 ste en 44 rye in ks met 2,5 mm­brei­pen­ne = 10 cm KOUS­STEEK 1e ry: (RK) R. 2e ry: Aw. Her dié 2 rye.

B­REI SÓ

16. WIT BABATRUI (bl. 32) Beg by hals­rand (he­le trui word van­af hals aan­een ge­brei) H/aan 77 ste met 2,25 mm-brei­pen­ne en r 3 rye. Vlg ry, knoops­gat­ry: R tot by laas­te 6 ste, r 2 tes, dv, r 2 tes, r 2. Vlg ry: R3, r twee keer in lus, r tot ein­de van ry. R nog 2 rye. Gaan oor na 2,5 mm-pen­ne en b­rei in pat soos volg ver­der: 1e ry: R 7, *r 3, dv, r 1, dv, r 3, her van * tot by laas­te 7 ste, r 7. 2e en el­ke vlg alt ry: R 7, aw tot by laas­te 7 ste, r 7. 3e ry: R 7, *r 4, dv, r 1, dv, r 4, her van * tot by laas­te 7 ste, r7. 5e ry: R 7, *r 5, dv, r 1, dv, r 5, her van * tot by laas­te 7 ste, r7. 7e ry: R 7, *r 6, dv, r 1, dv, r 6, her van * tot by laas­te 7 ste, r7. 9e ry: R 7, *GRTO, r 5, dv, r 1, dv, r5, r 2 tes, her van * tot by laas­te 7 ste, r 7. 11e ry: R 7, *dv, GRTO, r 4, dv, r 1, dv, r 1, dv, r 1, dv, r4, r 2 tes, her van * tot by laas­te 7 ste, dv, r 7. 13e ry: R 7, *r 1, dv, GRTO, r 4, dv, r 2 tes, dv, r 1, dv, r 2 tes, dv, r4, r 2 tes, dv, her van * tot by laas­te 8 ste, r 8. 15e ry: R7, r 2 tes, dv, *GRTO, r 4, dv, r 2, dv, r 1, dv, r 2, dv, r4, r 2 tes, dv, GRTTO, dv, her van * tot by laas­te 9 ste, GRTO, r 7. 17e ry: R 7, (dv, r 1) twee keer, *dv, GRTO, r 4, dv, r 3, dv, r 1, dv, r 3, dv, r4, r 2 tes, (dv, r 1) 3 keer, her van *, eindig laas­te her met (dv, r 1) twee keer, dv, r 7. 19e ry: R 10, *(dv, GRTO) twee keer, r 4, dv, GRTO, r5, r 2 tes, dv, r4, (r 2 tes, dv) twee keer, r 3, her van * tot by laas­te 7 ste, r1, r 2 tes, dv, r 2 tes, r 2 (= 2e knoops­gat). 20e ry: R3, r twee keer in lus, r 2, aw tot by laas­te 7 ste, r 7. 21e ry: R 11, *(dv, GRTO) twee keer, r 4, dv, GRTO, r3, r 2 tes, dv, r4, (r 2 tes, dv) twee keer, r 5, her van *, eindig laas­te her met r 4 p­leks van r5, r 7. 23e ry: R 12, *(dv, GRTO) twee keer, r 4, dv, GRTO, r1, r 2 tes, dv, r 4, (r 2 tes, dv) twee keer, r 7, her van *, eindig laas­te her met r 5 p­leks van r7, r 7. 25e ry: R 13, *(dv, GRTO) twee keer, r 4, dv, GRTTO, dv, r4, (r 2 tes, dv) twee keer, r 9, her van *, eindig laas­te her met r 6 p­leks van r9, r 7. 27e ry: R 8, *dv, r 1, dv, r 4, GRTO, dv, r 1, dv, GRTO, r9, r 2 tes, dv, r 1, dv, r 2 tes, r 4, her van *, eindig met dv, r 1, dv, r 8. 29e ry: R 8, *dv, GRTTO, dv, r 3, GRTO, dv, r 3, dv, GRTO, r7, r 2 tes, dv, r 3, dv, r 2 tes, r 3, her van *, eindig laas­te her met dv, GRTTO, dv, r 8. 31e ry: R 13, GRTO, dv, *r 5, dv, GRTO, r5, r 2 tes, dv, r 5, dv, r 2 tes, r 7, GRTO, dv, her van *, eindig laas­te her met r 5, dv, GRTO, r5, r 2 tes, dv, r 5, dv, r 2 tes, r 6, dan r 7. 33e ry: R 12, *GRTO, dv, r 7, dv, GRTO, r3, r 2 tes, dv, r 7, dv, r 2 tes, r 5, her van * tot by laas­te 7 ste, r 7. 35e ry: R 11, *GRTO, dv, r 9, dv, GRTO, r1, r 2 tes, dv, r 9, dv, r 2 tes, r 3, her van * tot by laas­te 8 ste, r 8. 37e ry: R 7, *dv, r 2 tes, r 1, GRTO, dv, r 11, dv, GRTTO, dv, r 11, her van * tot by laas­te 12 ste, dv, r 2 tes, r 1, GRTO, dv, r 7. 39e ry: R 8, *dv, r 3 tes adl, dv, r 6, (dv, r 1, dv, r 6) 3 keer, her van *, eindig met dv, r 3 tes adl, dv, r2, r 2 tes, dv, r 2 tes, r 2 (= 3e knoops­gat). 40e ry: R3, r twee keer in lus, r 2, aw tot by laas­te 7 ste, r 7. 41e ry: R 55 ste en laat op brei­speld, r 63, draai, aw 63. B­rei nou in ks ver­der oor dié 63 ste vir mou. Wan­n­neer mou 13 cm lank is, eindig met ’n RK-ry en b­rei vmin-ry vir mou­boord­jie soos volg: (VK) *aw 1, aw 2 tes, her van * tot ein­de van ry (= 42 ste). Gaan oor na 2,25 mm-pen­ne en r 11 rye, h/af. Glip nou die vlg 107 ste op ’n brei­speld en b­rei soos volg ver­der oor vlg 63 ste vir 2e mou soos vir eer­ste mou. Daar is nou 55 ste op pen oor; tel 107 ste van brei­speld op dies pen op. Op 2e pen, tel 55 ste van brei­speld op, so­dat daar nou op reg­ter­pen die 55 ste is. Las brei­draad aan 107 ste en b­rei soos volg: R 2 tes, r tot by laas­te 2 ste, r 2 tes, r oor laas­te 55 ste = 215 ste. B­rei in ks ver­der, beg met aw ry, vir 16 cm, met 7 ste aan weersk van ry in rek. Gaan dan oor na 2,25 mm-pen­ne en r 11 rye, h/af al die ste. AF­WER­KING Werk mou­na­te toe. Werk kno­pe aan.

17. WIT BABAMUS (bl. 32) H/aan 21 ste met 2,5 mm-brei­pen­ne. 1e ry: R. 2e ry: H/aan 3 ste, r tot ein­de van ry. 3e ry: H/aan 3 ste, (r 6, dv, r 1, dv) 3 keer, r 6 (= 33 ste). 4e en el­ke vlg alt ry: R 3, aw tot by laas­te 3 ste, r 3. 5e ry: R 7, *dv, r 1, dv, r 8, her van *, eindig laas­te her met r 7. 7e ry: R 8, *dv, r 1, dv, r 10, her van *, eindig laas­te her met r 8. 9e ry: R 9, *dv, r 1, dv, r 12, her van *, eindig laas­te her met r 9. 11e ry: R 3, *GRTO, r 5, dv, r 1, dv, r5, r 2 tes, her van * tot by laas­te 3 ste, r 3. 13e ry: R 3, dv, *GRTO, r 4, (dv, r 1) 3 keer, dv, r4, r 2 tes, dv, her van * tot by laas­te 3 ste, r 3. 15e ry: R 4, dv, *GRTO, r 4, dv, r 2, dv, r 1, dv, r 2, dv, r4, r 2 tes, dv, r 1, dv, her van *, eindig laas­te her met r 2 tes, dv, r 4. 17e ry: R3, r 2 tes, *dv, GRTO, r 4, dv, r 3, dv, r 1, dv, r 3, dv, r4, r 2 tes, dv, GRTTO, her van * tot by laas­te 5 ste, dv, GRTO, r 3. 19e ry: R3, r 2 tes, *dv, GRTO, (r 4, dv) twee keer, r 1, (dv, r 4) twee keer, r 2 tes, dv, GRTTO, her van * tot by laas­te 5 ste, dv, GRTO, r 3. 21e ry: R 4, dv, r 1, *dv, GRTO, r 4, dv, GRTO, r7, r 2 tes, dv, r4, r 2 tes, dv, r 3, her van * tot by laas­te 5 ste, dv, r 1, dv, r 4. 23e ry: R 4, dv, r 1, *(dv, GRTO) twee keer, r 4, dv, GRTO, r5, r 2 tes, dv, r4, (r 2 tes, dv) twee keer, r 1, her van *, eindig laas­te her met dv, r 4. 25e ry: R 7, *(dv, GRTO) twee keer, r 4, dv, GRTO, r 3, r 2 tes, dv, r4, (r 2 tes, dv) twee keer, r 3, her van *, eindig laas­te her met r 7. 27e ry: R 8, *(dv, GRTO) twee keer, r 4, dv, GRTO, r1, r 2 tes, dv, r4, (r 2 tes, dv) twee keer, r 5, her van *, eindig laas­te her met r 8. 29e ry: R 8, *GRTO, dv, r 1, dv, GRTO, r 4, dv, GRTTO, dv, r4, r 2 tes, dv, r 1, dv, r 2 tes, r 5, her van *, eindig laas­te her met r 8. 31e ry: R 7, *GRTO, dv, r 3, dv, GRTO, r9, r 2 tes, dv, r 3, dv, r 2 tes, r 3, her van *, eindig laas­te her met r 7. 33e ry: R 6, *GRTO, dv, r 5, dv, GRTO, r7, r 2 tes, dv, r 5, dv, r 2 tes, r 1, her van *, eindig laas­te her met r 6. 35e ry: R 5, GRTO, *dv, r 7, dv, GRTO, r5, r 2 tes, dv, r 7, dv, r 3 tes adl, her van *, eindig laas­te her met r 2 tes adl, r 5. 37e ry: R 4, GRTO, dv, r 9, *dv, GRTO, r3, r 2 tes, dv, r 8, dv, GRTTO, dv, r 8, her van * tot by laas­te 15 ste, r 9, dv, r 2 tes, r 4. 39e ry: R 3, GRTO, dv, r 11, *dv, GRTO, r1, r 2 tes, dv, r 21, her van * tot by laas­te 16 ste, r 11, dv, r 2 tes, r 3. 41e ry: R 9, *dv, r 2 tes, dv, r 6, dv, GRTTO, dv, r 6, dv, r 2 tes, dv, r 7, her van *, eindig laas­te her met r 9 (= 95 ste). B­rei in ks ver­der vir 22 rye, met 3 ste aan weersk van ry in rek. Gaan oor na 2,25 mm-pen­ne en r 11 rye. H/af al die ste los­sies. AF­WER­KING Ryg aan­heg­brei­draad deur 21 aan­ge­heg­te ste, trek styf en heg vas. Werk rek­steek­rand­strook vir om­trent 4 cm vas. Werk lint aan hoe­ke voor vas.

PIENK-EN-GROEN TRUI & SKOE­NE (bl. 32 & 33) GROOT­TE Vir ou­der­dom­me 0-6 maan­de [6-12 maan­de; 1-2 jaar; 2-3 jaar; 4-5 jaar; 6-7 jaar] Pas vir bors­maat 41 [46; 51; 56; 61; 66] cm Rondom­maat 45 [51; 55; 60; 65; 71] cm Vol­le leng­te 21 [25; 29; 35; 39; 45] cm Mou­naat-leng­te 15 [17; 20; 24; 29; 33] cm Skoen­tjies pas ge­mid­del­de groot­te ba­ba­voet­jie vir net eer­ste drie groot­tes BE­NO­DIGD­HE­DE Si­r­dar S­nug­gly-dub­bel­draad 18. Pienk-en-groen skoe­ne: 1 x 50 g-bol in hoof­kleur 261 en oor­skiet-kon­tras­kleur 260 19. Pienk-en-groen trui: 2 [2;2; 3; 3; 4] 50 g-bol­le in hoof­kleur 261 en 1 x 50 g-bol in kon­tras­kleur 260; 3,25 mm- en 4 mm-brei­pen­ne; brei­spel­de; 1 knoop vir knoop­trui; 2 kno­pe vir skoe­ne. SPAN­NING 22 ste en 28 rye in ks met 4 mm­brei­pen­ne = 10 cm

B­REI SÓ

18. PIENK-EN-GROEN SKOE­NE (bl. 32, al­bei dies) Slegs vir 1e, 2e en 3e groot­tes H/aan 12 [14; 16] ste met 4 mm-pen­ne en pienk. 1e ry: R. Dié ry vorm rek. B­rei ver­der

DI­A­GRAM Grys = pienk Swart = swart Lig­grys = grys Wit = wit

8-steek-pa­troon­her­ha­ling

Wit – regs ’n reg­te­kant­ry, a­we­regs ’n ver­keer­de­kant-ry

Grys – regs ’n reg­te­kant-ry, a­we­regs ’n ver­keer­de­kant-ry

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.