T­RE­VOR NO­AH

‘KYK, MA, EK IS OP TIME SE VOOR­BLAD!’

Sarie - - INSPIREERDER - DEUR MARGUERITE VAN WYK

Net ’n uit­ge­le­se groe­pie SuidA­fri­ka­ners het al op die voor­blad van die A­me­ri­kaan­se nuus­tyd­skrif TIME ge­pryk. Toe doen ko­me­di­ant T­re­vor No­ah dit som­mer twee keer bin­ne ses maan­de

Dit is nie al­dag dat ’n ma só ’n twiet kry nie: “Kyk, Ma, ek is op die voor­blad van TIME.” Maar Pa­tri­cia No­ah, ma van T­re­vor No­ah, raak mis­kien nou al ge­woond daar­aan – want net ses maan­de voor dié twiet in Maart was T­re­vor ook ’n Time-voorbladgesig.

Dit was dus dalk ook nie vir haar so ’n groot ver­ras­sing toe hy in Mei by die MTV Mo­vie and TV A­wards in Los An­ge­les die toe­ken­ning as bes­te aan­bie­der vir sy The Dai­ly Show ont­vang het nie. Hy het spe­si­fiek sy ma, sy groot­ste in­spi­ra­sie, be­dank toe hy sy prys ont­vang het.

As een van Suid-a­fri­ka se suk­ses­vol­ste ko­me­di­an­te is sy jong­ste in­slui­ting in TIME daar­aan te dan­ke dat hy, saam met ne­ge an­der jong men­se van reg oor die wê­reld, as hul tien Next Ge­ne­ra­ti­on Le­a­ders vir 2017 aan­ge­wys is. En uit hier­die tien is dit net sý ge­sig op die voor­blad. Vol­gens die nuus­tyd­skrif is hier­die baan­bre­kers in­no­veer­ders wat nu­we gren­se oor­steek, nu­we paaie baan en hul vaar­dig­he­de in on­ver­wag­te rig­tings na nu­we plek­ke neem – om die wê­reld ’n be­ter plek te maak.

T­re­vor se bui­ging op TIME se wê­reld­ver­hoog was in Sep­tem­ber ver­le­de jaar toe hy vir die voor­blad on­der die op­skrif “We Jo­ke. You De­ci­de.” uit­ge­son­der is as een van ses van die ge­wild­ste laat­nag-aan­bie­ders van ko­me­die­pro­gram­me wat nie bang is vir po­li­tie­ke kom­men­taar nie.

Nog Suid-a­fri­ka­ners wat al op TIME se voor­blad ver­skyn het, sluit in Ma­di­ba, die lem­na­e­ler Os­car Pis­to­ri­us, die ge­we­se o­pen­ba­re be­sker­mer T­hu­li Ma­don­se­la, en die des­tyd­se eer­ste mi­nis­ter Hen­drik Ver­woerd . . .

Van die an­der Wun­der­kin­der wat saam met T­re­vor op die lys van tien ver­skyn, is die Ni­ge­ri­ër Os­car Ek­po­ni­mo, wat ’n app ont­wik­kel het so­dat hon­ger men­se oor­skiet­kos kan kry; die A­me­ri­ka­ner E­mi­ly Weiss, wat haar suk­ses­vol­le skoon­heids­han­dels­merk Glos­sier uit­sluit­lik deur so­si­a­le me­dia be­mark; en die Belg Han­ne Ga­by O­die­le, die wê­reld se eer­ste in­ter­seks-su­per­mo­del.

In die Time-ar­ti­kel sê T­re­vor hoe­wel hul­le ver­skil, is daar baie oor­een­koms­te tus­sen hom en A­me­ri­ka se pres. Do­nald Trump – al­bei is ver­maak­lik­heids­ter­re en hou van aan­dag. “Trump het men­se o­ral in al­les laat be­lang­stel. En met so­veel kwes­sies [waar­op ek kom­men­taar kan le­wer] – die ver­bod op Mos­lems, vrou­e­reg­te, om­ge­wing­sa­ke – voel dit as­of my ver­to­ning op The Dai­ly Show werk­lik ’n ver­skil maak.”

’n Ver­skil wat deur die beoordelaars van die Glaad-me­di­a­toe­ken­nings (al­li­an­sie vir gays en les­bi­ërs teen ka­rak­ter­sken­ding) be­aam word. Op 6 Mei het T­re­vor die toe­ken­ning vir die bes­te ge­sels­pro­gram-e­pi­so­de ge­wen vir sy on­der­houd met die trans­gen­de­r­ak­ti­vis, ak­tri­se en uit­voe­ren­de hoof van Trans­tech So­ci­al En­ter­pri­ses, An­ge­li­ca Ross.

In 2011 is hy A­me­ri­ka toe op soek na groe­ner wei­vel­de. Hy het nie da­de­lik suk­ses ge­smaak nie. Maar in 2015, toe hy Jon S­tewart op The Dai­ly Show ver­vang het, het die ky­ker­ge­tal­le meer as ver­dub­bel – met 176 lan­de wat nou daar­na kyk teen­oor 70 lan­de voor­heen. “Hy het die mees­ter van die seep­glad­de Trump-be­le­di­ging ge­word,” sê TIME op die so­si­a­le net­werk In­sta­gram oor die ko­me­di­ant.

T­re­vor is in 1984 ge­bo­re, in SuidA­fri­ka se a­part­heids­ja­re, toe die On­tug­wet nog van krag was. Sy ma is ’n X­ho­sa-vrou en sy pa ’n S­wit­ser. Dit was nie al­dag mak­lik vir ’n kind uit ’n “ge­meng­de” ver­hou­ding om sy kop hoog te hou nie. Maar T­re­vor het nog al­tyd ge­sê hy kry sy hu­mor­sin van sy ma. “Sy het die ver­moë om in die aan­ge­sig van ge­vaar te lag.”

In 2010 het M-net en Ur­ban B­rew Pro­ducti­ons die To­nig­ht With T­re­vor No­ah Show, ’n laat­aand­ko­mie­se klets­pro­gram, ge­skep. Dit was da­de­lik ge­wild en nog reek­se het ge­volg. Ver­le­de jaar met die ka­naal se der­tig­ste ver­jaar­dag­vie­ring was hy die se­re­mo­nie­mees­ter in die vorm van ’n ho­lo­gram.

Ty­dens die vie­rin­ge het hy M-net ge­prys vir hul spe­si­a­le ma­gic, ook as ver­maak­lik­heids­ka­naal in A­fri­ka. En dít hang saam met die kuns om die reg­te sto­ries te ver­tel, re­ken hy – sto­ries wat saak maak.

La­ni Lom­bard, M-net se re­kla­me­hoof, sê dit was nog al­tyd vir hul­le be­lang­rik om ’n plat­form vir vars ta­lent te wees. “T­re­vor het in 2010 vin­nig op­gang ge­maak as een van die blink­ste ko­me­die­ster­re in die land en om­dat ons ge­meen het hy spreek tot die breë M-net-ge­hoor, wat die he­le re­ën­boog­na­sie in­sluit, was hy die per­fek­te keu­se vir ’n ge­sels-en­ko­me­die­pro­gram,” sê sy.

Vol­gens Yo­li­sa P­hahle, uit­voe­ren­de hoof van M-net SA, is hy raak­ge­sien om­dat hy oor ’n paar wen­be­stand­de­le be­skik, soos eer­lik­heid en die ver­moë om die di­ver­si­teit van die SuidA­fri­kaan­se sa­me­le­wing te ver­staan en al­mal op ’n ma­nier te her­e­nig. Hy is ook ’n uit­ste­ken­de waar­ne­mer en ken die kuns om men­se goed te laat voel.

Maar die in­sig­ge­wend­ste ant­woor­de kom uit die perd se bek – en dit klink as­of al­les spruit uit sy spe­si­fie­ke af­koms in hier­die spe­si­fie­ke land, goed ge­meng met ’n ma wat vir niks skrik nie en el­ke an­der be­stand­deel wat mens mens maak.

Sy ou­to­bi­o­gra­fie, Born a C­ri­me: Sto­ries from a South A­fri­can C­hild­hood (Pan Ma­cmil­lan South A­fri­ca), het ein­de ver­le­de jaar ver­skyn. Dis van­jaar twee keer deur die Na­ti­o­nal As­so­ci­a­ti­on for the Ad­van­ce­ment of Co­lo­red Pe­op­le (NAACP) be­kroon, on­der­skei­de­lik as li­te­rê­re de­buut­werk en li­te­rê­re bi­o­gra­fie/ ou­to­bi­o­gra­fie.

Vol­gens ken­ners is sy suk­ses­re­sep ’n kom­bi­na­sie van har­de werk, po­li­tie­ke in­sig, goeie ak­sent­na­boot­sing en ’n veel­sy­dig­heid en ryp­heid wat veel ver­der strek as dié mil­len­ni­ër se 33 jaar. Hoor wat sê ’n paar van hul­le. sa­ti­ri­kus Ek pro­beer el­ke week die uit­sen­ding van sy show kyk en is so trots op en bly vir hom. Hy ver­dien die voor­blad. >

< Hy ver­loor nooit sy re­a­li­teit nie [waar­van­daan hy kom], bly die im­mi­grant – die uit­lan­der en SuidA­fri­ka­ner, of­te­wel Ba­rack-o­ba­ma­bei­ge, en is ’n bril­jan­te, wê­reld­wy­se sa­ti­ri­kus en po­li­tie­ke hans­wors. Sy mu­si­ka­li­teit gee aan hom die per­fek­te noot in elk van sy ak­sen­te en spot­beel­de. Dit is maar die be­gin van ’n u­nie­ke loop­baan. Vi­va, T­re­vor. Vat hom, Fluf­fy! ko­me­di­ant Daar is min ko­me­di­an­te wat SuidA­fri­ka so goed ver­teen­woor­dig. Hy ís die mo­der­ne Suid-a­fri­ka. Sy ver­to­nings her­in­ner ons ver­sig­tig aan ons ge­skie­de­nis. Hy spot op­ti­mis­ties, met lief­de vir ons land en sy men­se – dit maak sy hu­mor toe­gank­lik vir oud en jonk. Boon­op is hy slim, skerp en beeld­skoon (nie dat dit saak maak nie, maar dit maak nie seer nie). En se­dert hy so suk­ses­vol oor­see is, sien baie men­se hom as rol­mo­del. Ar­me C­har­li­ze T­heron is se­ker al poot­uit. Die vrou kort ’n blaas­kans . . . as­sis­tent-re­dak­teur van die aan­lyn koe­rant Dai­ly Ma­ve­rick en skry­wer* T­re­vor het groot­ge­word in ’n wê­reld waar po­li­tiek el­ke deel van sy le­we be­ïn­vloed het, en dit maak sin dat hy dus ook nou die in­ter­na­si­o­na­le mags­po­li­tiek wil ver­staan. Ons leef im­mers nie in ’n lug­leeg­te nie. Jy kan nie die wê­reld ver­staan as jy nie in­sig in die po­li­tiek het nie. Die lief­de­vol­le huis waar­in hy groot­ge­word het, het hom waar­skyn­lik groot­liks ge­pant­ser teen die po­ten­si­eel diep won­de wat a­part­heid of ko­lo­ni­a­lis­me op hom kon laat, maar sy e­nig­ste ma­nier om te­rug te veg, be­hal­we as hy ge­weld­da­dig sou raak, was om te spot met die stel­sel en om dit deur mid­del van hu­mor aan die kaak te stel. En daar­voor het jy ’n be­grip vir die po­li­tiek no­dig. In sy ge­val help ’n in­tens per­soon­li­ke be­le­we­nis daar­van, vir se­ker.

* Hit­ler, Ver­woerd, Man­de­la and Me: A Me­moir of Sorts – Ma­ri­an­ne T­hamm (Tafelberg) spot­prent­te­ke­naar Ek is mal oor sy out­si­der/in­si­der- sa­ti­re en ken hom al ja­re lank. Ek het sy ZANEWS-POP­PE (vir die plaas­li­ke sa­ti­rie­se ma­ri­o­net­ver­to­ning op die web en te­le­vi­sie) ont­werp. Ek is baie in my nop­pies met sy suk­ses – ook dank­sy ’n bie­tjie hulp van Trump! Trump is ’n fi­as­ko, maar bied on­ge­loof­li­ke stof vir sa­ti­ri­ci. T­re­vor het ’n ruk te­rug ’n in­set­sel oor die Rus­sie­se in­tel­li­gen­sie­ver­slag oor die goue stort ge­doen. [ Vol­gens die ver­slag het Trump op be­soek aan Rus­land seks­wer­kers ge­huur om op die bed te u­ri­neer waar­in die O­ba­mas ty­dens ’n amp­te­li­ke be­soek aan Rus­land ge­slaap het.] Dit het die sto­rie ge­wild ge­maak. Sien­de dat die Zu­ma-stort­kop een van my ken­te­kens is, het ek be­sluit om Trump ’n blink, goue stort­kop te gee vir dié spot­prent. Toe ek dit vir T­re­vor e-pos, het hy laat weet: “Ek het [voor­af] vir my per­so­neel ge­sê ek wed hul­le dis wat jy gaan doen. So, ek het die geld en dié ge­skenk [die spot­prent] ge­wen.” ko­me­di­ant Ná T­re­vor se land­wye Na­ti­on Wild­toer in 2015 het ons ’n paar shows saam ge­doen en toe vra hy my om sy show by die Te­a­tro by Mon­te­ca­si­no in Jo­han­nes­burg te o­pen. Hy het die ver­moë om ma­te­ri­aal on­ge­loof­lik vin­nig te in­ter­pre­teer en weer te gee. As iets ge­beur, kan jy maar weet ’n dag la­ter sal hy iets daar­oor sê – som­mer twin­tig mi­nu­te lank – en dit sal klink as­of hy dit al maan­de lank doen. Dis bril­jant­heid. Hy pas ook sy shows by sy ge­hoor aan. Dit skep daar­die per­soon­li­ke band met die ge­hoor. Sy suk­ses be­wys ko­me­die is een van die kuns­vorms wat die vin­nig­ste groei in Suid-a­fri­ka. Maar jy moet be­reid wees om baie hard te werk, want dit is ’n taw­we be­dryf. (be­ter be­kend as Dow­we Dol­la), ak­tri­se, re­gis­seur, to­neel­skry­wer en be­stuur­der van die te­a­ter-re­stau­rant Die Boer in Dur­ban­vil­le Hy’t chut­z­pah. En sy im­per­so­na­sies is nie ge­meen nie. Soms wan­neer ko­me­di­an­te men­se na­maak, sit dit my af. Hul­le ta­kel men­se af. Hy neem nie die “mic­key” uit die mens nie. Hy ge­bruik ook nie re­kwi­sie­te soos ’n hoed of bril nie. Die ak­sent word as re­kwi­siet in­ge­span, want hy kan dit vaar­dig doen. Hy fo­kus op een ding en word soos ’n ver­kleur­man­ne­tjie wat naat­loos gly van een na ’n vol­gen­de ka­rak­ter. Die kuns is dat hy dit so mak­lik laat lyk – en dit is nie. ak­tri­se Hy is hand­so­me, net­jies, bril­jant – ’n jong Suid-a­fri­ka­ner wat daar­die A­me­ri­ka­ners laat reg­op sit. Sy nuus­kie­rig­heid oor die mens­dom, lief­de vir Suid-a­fri­ka, self­ver­troue, ver­staan van oud en jonk en dat hy nie bang is om te chal­len­ge nie, maak my trots om hom te ken. Ek wens hom net meer en meer suk­ses toe.

T­re­vor se twee Time-voor­blaaie. Die nuus­tyd­skrif noem hom ’n baan­bre­ker wat help om van die wê­reld ’n be­ter plek te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.