Koop­gids & wed­stryd­re­ëls

Sarie - - Inhoud -

Wen ’n prag­hor­lo­sie (bl. 73) 1. Die eer­ste kor­rek­te in­skry­wings wat ge­trek word, wen die pry­se. Die be­oor­de­laars se be­slis­sing is fi­naal en geen ge­sprek of kor­re­spon­den­sie sal daar­oor ge­voer word nie. 2. Die wen­ners sal te­le­fo­nies ver­wit­tig word en hul na­me sal in ’n la­te­re sta­di­um op die web­tuis­te SARIE.COM ver­skyn. 3. Die pry­se is nie oor­draag­baar nie en is nie vir kon­tant om­ruil­baar nie. 4. SARIE bied hier­die wed­stryd na­mens Lux­co Im­por­ters as ’n diens vir haar le­sers aan. Lux­co Im­por­ters voor­sien en is ver­ant­woor­de­lik vir die pry­se. SARIE aan­vaar geen ver­plig­ting hoe­ge­naamd t.o.v. die ont­vangs van die pry­se of ge­stand­doe­ning van die voor­de­le daar­aan ver­bon­de nie. 5. Werk­ne­mers en hul ge­sin­ne van Me­dia24 (SARIE se moe­der­maat­skap­py), Lux­co Im­por­ters en hul re­kla­me­maat­skap­pye mag nie aan wed­stry­de deel­neem nie. 6. Me­dia24 en Lux­co Im­por­ters word ge­vry­waar teen al­le ei­se en/of las­te wat ’n wen­ner kan hê weens ska­de/be­se­rings van­weë sy/haar deel­na­me aan die wed­stryd of be­nut­ting van die pry­se. 7. Afle­we­ring bin­ne 6–8 we­ke is on­der­he­wig aan be­skik­baar­heid van voor­raad ten ty­de van die prys­aan­wy­sing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.