Slui­tings­da­tum: 29 Sep­tem­ber 2017

Sarie - - Gesondheid -

OM DEEL TE NEEM: Die blok­raai­sel op bl. 118 is die een wat jy moet vol­tooi om vir die pry­se in ons wed­stryd in aan­mer­king te kom. Werk­ne­mers en hul ge­sin­ne van Nb-uit­ge­wers, Me­dia24 (SARIE se moe­der­maat­skap­py) en hul re­kla­me­maat­skap­pye mag nie aan die wed­stryd deel­neem nie. Die pry­se is nie vir kon­tant om­ruil­baar nie. SARIE bied die wed­stryd na­mens Nb-uit­ge­wers aan as ’n diens aan haar le­sers. Nb-uit­ge­wers voor­sien en is ver­ant­woor­de­lik vir die pry­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.