John Hunt oor sy boek, The Boy Who Could Keep a S­wan in his He­ad (U­mu­zi, R260)

Sarie - - Leesdinge -

Wat was die vonk vir die ver­haal? Ek dink daar was twee. Eer­stens wou ek ’n tyd in my le­we her­be­soek – een wat ek in my ag­ter­kop weg­ge­bê­re het. Op ’n ma­nier was dit ’n ka­tar­sie­se er­va­ring. Die an­der re­de is se­ker­lik die aan­ge­na­me her­in­ne­rin­ge wat ek ge­had het aan Hil­l­brow op ’n spe­si­fie­ke tyd in die voor­stad se ge­skie­de­nis. Hoe­wel SA in die gru­wels van a­part­heid vas­ge­vang was, was Hil­l­brow ’n kos­mo­po­li­tie­se mi­kro­kos­mos. ’n Ti­pe teen­kul­tuur in die ses­tigs. Hoe­kom laat jy P­hen die sto­rie ver­tel? Hoe­wel die boek nie ’n ou­to­bi­o­gra­fie is nie, is dit sterk ou­to­bi­o­gra­fies. Dit was vir my na­tuur­lik

om van­uit P­hen se per­spek­tief te skryf. El­ke hoof­stuk be­gin met ’n woord en sy de­fi­ni­sie. Hoe het jy die woor­de ge­kies? P­hen is ’n y­we­ri­ge le­ser en daar­om was dit ge­pas om el­ke hoof­stuk so te be­gin. ’n Woord wat hy in die woor­de­boek moes op­soek om dit vol­le­di­ger te ver­staan. So, ek het die hoof­stuk ge­skryf en dan te­rug­ge­gaan en ge­dink: “Hmm, hier is ’n woord wat P­hen in­te­res­sant sal vind.” Al jou boe­ke het ’n fi­lo­so­fie­se aan­slag. Is jy ’n fi­lo­so­fie­se den­ker? Ek het be­slis nie be­plan om fi­lo­so­fie­se boe­ke te skryf nie. Dit lyk as­of hul­le al­mal self so op­ein­dig. Ek wil reg­tig net ’n in­te­res­san­te ver­haal ver­tel, een waar­by die le­ser kan aan­klank vind en wat die moei­te werd is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.