Icosa win regs­ad­vies oor krag in

Suid-Kaap FORUM - - News -

HES­SE­QUA Icosa (In­de­pen­dent Ci­vic Or­ga­ni­za­ti­on of South A­fri­ca) se pro­vin­si­a­le lei­er, Da­wid Kam­fer het regs­ad­vies rond­om die ge­bied se krag­ta­rie­we in­ge­win.

Vol­gens hom is Hes­se­qua Mu­ni­si­pa­li­teit se krag­be­leid on­mens­lik. “Dit het die ge­meen­skap in ar­moe­de ge­dom­pel en word in­wo­ners se men­se­reg­te hier­deur ge­skend.” Hy was ge­skok om te hoor dat ‘n ba­sie­se fooi ge­hef word. “In­wo­ners moet eers die ta­rief be­taal voor hul reg­tig kan krag aan­koop.” Hy noem dat dit in­wo­ners se sak­ke so erg raak dat hul ge­dwing word om bui­te te kook. “Ons as par­ty kan nie dié on­mens­lik­heid oor­sien nie en was ge­nood­saak om regs­ad­vies in te win.” Kom­men­taar deurHes­se­qua Mu­ni­si­pa­li­teit “Jaar­liks, al­vo­rens die mu­ni­si­pa­li­teit e­lek­tri­si­teits­ta­rie­we aan Ner­sa vir goed­keu­ring voor­lê, word die voor­ge­stel­de ta­rie­we breed­voe­rig met die ge­meen­skap ge­werk­win­kel. By hier­die pro­ses kry die pu­bliek ge­leent­heid om op die voor­ge­stel­de ta­rie­we kom­men­taar te le­wer. E­lek­tri­si­teiteen­he­de word in vier blok­ta­rie­we op­ge­stel, as­ook die vas­stel­ling van ‘n vas­te ba­sie­se fooi vir die vol­hou­baar­heid van die e­lek­trie­se diens. Die vas­te ba­sies fooie word vol­gens die groot­te am­pe­re aan­slui­ting, wat on­der die ka­te­go­rieë 21A - 32A; 33A - 45A; 46A - 63A en 64A - 80A in­ge­deel is be­re­ken.

Ver­brui­kers wie deer­nis­hulp ont­vang, be­taal nie die vas­te ba­sie­se fooi nie. Voor­af­be­taal­de ver­brui­kers on­der die ka­te­go­rie 21A - 32A be­taal ‘n a­ter­na­tie­we ta­rief, wat slegs be­staan uit die een­heids­prys en nie ‘n vas­te ba­sie­se fooi nie. Ver­brui­kers on­der die ka­te­go­rieë 33A - 45A en 46A - 63A wie ge­mid­deld 150kWh een­he­de oor 12 maan­de ge­bruik, be­taal ‘n ver­min­der­de vas­te ba­sie­se fooi.

Ver­brui­kers met gro­ter aan­slui­tings, wie hul am­pe­re na 21A - 32A af­gra­deer kwa­li­fi­seer om die al­ter­na­tie­we ta­rief te be­taal. Die mu­ni­si­pa­li­teit het sy voor­ge­stel­de ta­rie­we vir 2017/2018 en met buur mu­ni­si­pa­li­tei­te in die E­den Dis­trik ver­ge­lyk en be­vind dat sy ta­rie­we van die goed­koop­ste is.”

Jan Booy­sen en sy dog­ter Su­ret­ta, bei­de deer­nis­hulp ont­van­gers kan nie meer Hes­se­qua se krag­ta­rie­we be­kos­tig nie. El­ver­na Mi­cha­els (in­te­rim voor­sit­ter: Icosa) staan by hul­le.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.