Wa­ter­se­ku­ri­teit neer­ge­pen

Suid-Kaap FORUM - - News -

WES-KAAP Bur­ge­mees­ters, pro­vin­si­a­le mi­nis­ters en pre­mier He­len Zil­le het ‘n Mu­ni­si­pa­le Ver­kla­ring ra­ken­de lang­ter­myn wa­ter­se­ku­ri­teit vir die pro­vin­sie op 28 Ju­nie on­der­te­ken.

Dit is die uit­koms van die Wes-Kaap­se Wa­ter In­da­ba wat in Mei plaas­ge­vind het en ‘n po­ging om die voort­sle­pen­de droog­te aan te spreek. Zil­le het in haar toe­spraak ge­noem dat die ver­kla­ring pro­vin­si­a­le en plaas­li­ke re­ge­ring sal ver­bind tot gro­ter wa­ter­se­ku­ri­teit. “Die hoof­doel is om ak­sie tot ver­ant­woor­de­li­ke en vol­hou­ba­re wa­ter­ge­bruik in die pro­vin­sie aan te moe­dig.”

An­ton B­re­dell (mi­nis­ter: Plaas­li­ke re­ge­ring, Om­ge­wing­sa­ke en Ont­wik­ke­lings­be­plan­ning) het ver­dui­de­lik dat dit se­we pun­te be­vat. Dit sluit in:

• Ver­be­te­ring van wa­ter­bes pa­rings­po­gings, in­slui­ten­de be­plan­nings­be­gin­sels om die vraag per ca­pi­ta op wa­ter­hulp­bron­ne per­ma­nent te ver­min­der

• Ver­min­de­ring van wa­ter­lek­ka­sies

• Er­ken­ning van die nood­saak­lik­heid om grond­wa­ter ver­stan­dig te be­stuur

• Di­ver­si­fi­se­ring van wa­ter­voor­sie­ning

• Die be­sker­ming van die ge­hal­te en in­te­gri­teit van wa­ter­hulp­bron­ne

• Wet­ge­wen­de op­knap­ping in ge­bie­de waar no­dig

• Wa­ter in­no­va­sie.

Tans is een van die groot­ste uit­da­gings die in diep­te her­sie­ning van die pro­vin­sie se Vol­hou­ba­re Wa­ter Be­stuurs­plan. “Dit voor­sien ‘n stra­te­gie­se raam­werk vir wa­ter­be­stuur in die Wes-Kaap. Dit sal as ‘n gids vir vol­hou­ba­re be­sluit­ne­ming in die toe­koms dien.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.