De Ja­gers se wol is in die kol

Suid-Kaap FORUM - - News - A­let­ta Sut­her­land kor­re­spon­dent

HEI­DEL­BERG Die CF de Jager en Seuns Boer­de­ry het ‘n toe­ken­ning vir die mees e­ko­no­mie­se ge­kla­s­eer­de skeer­sel in die land vir me­ri­nos­ka­pe ty­dens die Na­si­o­na­le Wol K­we­kers Ver­e­ni­ging (NWKV) kon­gres ont­vang.

Die oor­han­di­ging het ty­dens ‘n kud­de­kom­pe­ti­sie plaas­ge­vind wat deur BKB en NWKV op Woens­dag 28 Ju­nie by die skou­gron­de aan­ge­bied is. Hier­die toe­ken­ning be­te­ken dat hul­le die bes­te kwa­li­teit wol pro­du­seer. In 2012 het hul­le die toe­ken­ning reeds op streeks­vlak ver­o­wer.

Si­non de Jager ver­tel dat hul­le ska­pe twee keer per jaar deur ‘n skeer­span van BKB ge­skeer word. Dit word dan ook deur ‘n BKB­klas­seer­der ge­klas. Wol word in ba­le Port E­li­za­beth toe ge­stuur en weer ge­klas. Vol­gens Jan­nie Fou­rie, NWKV pro­duk­sie-ad­vi­seur, word wol vol­gens 'n be­oor­de­lings­kri­te­ria en pun­te­skaal ge­klas wat leng­te, kwa­li­teit en skoon op­brengs in­sluit. Die skoon op­brengs word deur goeie ge­ne van die ram be­paal en dit is dan ook die De Ja­gers se re­sep tot suk­ses. Vol­gens Si­non de Jager kan ‘n goeie ram jou tot R150 000 uit die sak jaag en span ver­skil­len­de skaap­boe­re dus saam om ‘n goeie ram aan te koop. “Ons kry ge­reeld nu­we bloed­ly­ne in om die ge­ne­poel ge­sond te hou.” Die trot­se pa, Boe­tie de Jager noem dat die fa­mi­lie al meer as 40 jaar in die be­dryf is.

Ei­en­skap­pe wat ook ‘n rol speel is die groot­te van die skaap. Hoe gro­ter, hoe ster­ker die wol. Wol­sterk­te word in mi­kron ge­meet en tans le­wer die De Ja­gers 19 mi­kron wol wat hoog op aan­vraag is (dit is ‘n re­de­li­ke ge­mid­del­de s­terk­te). Hoe fy­ner die wol, hoe be­ter die prys, maar jy het dan min­der wol want die vag is lig­ter (die wol van ‘n skaap word sy vag ge­noem). As dit by kud­de­bou kom, word stoet­ooie baie sorg­vul­dig ge­kies. Pun­te van be­lang is bou­vorm, lig­gaams­groot­te, leng­te, breed­te, diep­te van lyf en an­ders as by ‘n vrou, is ‘n ooi wat kwa­li­fi­seer een wat baie vleis in die bou­de het.

Die stoet­ooie se lam­mers vorm deel van die eer­ste kud­de wat vir wol aan­ge­wend word. Die lam­mers wat voort­spruit uit die eer­ste kud­de word deel van die twee­de kud­de, wat ge­bruik word vir vleis­doel­ein­des. So­doen­de hou hul­le die lam­mers met die sui­wer­ste ge­ne, in die eer­ste kud­de, vir wol­ge­bruik.

S­kaap­boer­de­ry is ‘n uit­da­ging op sy eie (en hier­die is geen wol­haar­sto­rie nie). Vol­gens Lol­lie de Jager is goeie voe­ding baie be­lang­rik. “Hoe be­ter ‘n lam­me­tjie sy le­we be­gin, hoe min­der uit­da­gings is daar vo­ren­toe.” Hul­le maak ge­bruik van ‘n graan lek­meng­sel, wat aan­ge­pas word na ge­lang van die wei­dings wat be­ïn­vloed word deur droog­tes. Vol­gens Me­ri­no SA se web­tuis­te is me­ri­no’s baie vrug­baar met goeie moe­der­in­stink­te, ge­hard en pas mak­lik by hul om­ge­wing aan.

Hul­le pro­du­seer nie net goeie wol nie, maar ook goeie vleis en hier­die kom­bi­na­sie maak dié boer­de­ry baie e­ko­no­mies.

Me­ri­no­wol is ook die bes­te kwa­li­teit in die wol­be­dryf.

Van links is Si­non, Boe­tie en Lol­lie de Jager. Vas­hou­er Pie­ter Hef­ke hurk by een van die stoet­ooie. Fo­to’s: A­let­ta Sut­her­land, kor­re­spon­dent. Si­non de Jager wys met trots die skaap se prag­ti­ge vag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.