Ly­ne mag weer nat­ge­maak word

Suid-Kaap FORUM - - News -

WES-KAAP Die De­par­te­ment van Land­bou, Bos­bou en Vis­se­rye het die hof uit­spraak ra­ken­de die toe­ken­ning van vis­reg­te in die pro­vin­sie ver­wel­kom.

Uit­spraak is ten guns­te van die de­par­te­ment in die saak ra­ken­de Vi­king Ins­ho­re Fis­hing (Pty) Ltd ge­le­wer. In 'n pers­ver­kla­ring word ver­dui­de­lik dat die groot­ste uit­da­ging was om voor­heen be­na­deel­de nu­we toe­tre­ders ty­dens die 2016/17 Vis­vangreg­te toe­wy­sings­pro­ses in te sluit. "Dit het nou tot 'n slot­som ge­kom aan­ge­sien die aan­soek om die interdik met kos­te ont­slaan is."

Die interdik het be­staan­de en nu­we aan­soe­kers ver­hoed om in die sek­tor deel te neem. Die hof het be­vind dat die de­par­te­ment die he­le toe­ken­nings­pro­ses vol­le­dig uit­een­ge­sit en vol­le­di­ge ver­dui­de­li­king ge­gee het in 'n po­ging om die wet op Ma­rie­ne Le­wen­de Hulp­bron­ne, so­wel as die grond­wet uit te voer.

Die hof­be­vel het die de­par­te­ment se po­gings om nu­we deel­ne­mers in die stok­vis 'tra­wl'sek­tor se vis­vangreg­te wat toe­ge­ken is te kan ge­bruik ge­staaf.

Die hof het ver­der be­vind dat die be­sluit van die de­par­te­ment nie as on­re­de­lik of on­ver­klaar­baar be­skou kan word nie. "Dit is 'n oor­win­ning vir bei­de die de­par­te­ment en klein vis­sers­maat­skap­pye wat die af­ge­lo­pe ses maan­de ver­hoed is om in die sek­tor te werk."

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.