Om in ge­leen­de ve­re te pronk

Suid-Kaap FORUM - - News - A­let­ta Sut­her­land kor­re­spon­dent

HEI­DEL­BERG Die Na­si­o­na­le To­neel Or­ga­ni­sa­sie het ‘n klug in d­rie be­dry­we, naam­lik 'Ge­leen­de Ve­re' op Sa­ter­dag 8 Ju­lie op­ge­voer.

Baie men­se, ver­al op die plat­te­land, kry nie die ge­leent­heid om ‘n le­wen­di­ge te­a­ter­pro­duk­se te er­vaar nie. Die pro­duk­sie is in A­fri­kaans en laat to­neel­stuk­ke wat in die vroeë era ge­wild was, weer her­leef. Hul­le be­soek 196 dor­pe oor 'n tyd­perk van 11 maan­de.

Die op­voe­ring was onder spel­lei­ding van Mag­da­leen van Zyl en be­staan uit vyf ka­rak­ters. Dit speel in die 1800’s af, kort na­dat die mo­tor en te­le­foon uit­ge­vind is. Dit han­del oor prins Le­o­pold wat in weel­de leef en baie be­wus van die aan­dag is wat vrou­li­ke be­won­de­raars gee. Sy la­kei, Ru­dolf, het ‘n me­ning oor al­les en praat mak­lik te­rug.

Die dra­ma ont­vou toe ‘n prag­ti­ge gra­vin een aand by prins Le­o­pold se tuis­te op­daag ter­wyl hy uit is. Ru­dolf gee voor dat hy die prins is en trek sy kle­re (ge­leen­de ve­re) aan om die gra­vin te be­ïn­druk én die ge­leent­heid ten vol­le te be­nut. Net wan­neer jy dink jy weet wat vol­gen­de gaan ge­beur, kry die sto­rie­lyn ‘n on­ver­wag­se wen­ding en laat al­mal se maag­spie­re seer van die lag. Die ver­hoog­de­kor en kos­tuums was kleur­ryk in eg­te 1800’s styl en die he­le stuk het in die prins se sit­ka­mer af­ge­speel.

Na af­loop van die op­voe­ring het die vrien­de­li­ke ak­teurs fo­to’s saam met le­de uit die ge­hoor ge­neem en met hul­le ge­sels. Vol­gens ‘n jong lid uit die ge­hoor, Ni­colé Louw (10) was dit lek­ker en mak­lik om te ver­staan. “Dit was baie snaaks en op­win­dend.”

Fo­to: A­let­ta Sut­her­land, kor­re­spon­dent.

Die Ge­leen­de Ve­re-span saam met een van die jong ge­hoor­le­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.