S­til­baai­er wen die dag

Die li­ga het tus­sen Wit­sand en S­torms­ri­vier van­af 07:00 tot 15:00 plaas­ge­vind. Toe­stan­de was nie baie goed nie, aan­ge­sien die see baie ont­stui­mig was.

Suid-Kaap FORUM - - Letters | Briewe -

E­DEN DIS­TRIK Die top hen­ge­laar van die dag ty­dens die eer­ste win­ter­liga van die E­den Hen­gel As­so­si­a­sie op Sa­ter­dag 24 Ju­nie was Xan­der de Beer van S­til­baai Hen­gel­klub met 34.34 pun­te.

An­der hen­ge­laars van die klub wat ook pres­teer het, is Flo­ris Ma­rais (top o.16 ju­ni­or) en Le­na Cronje (top da­me).

S­til­baai Hen­gel­klub slaag ook daar­in om op die dag die bes­te te vaar.

Die li­ga het tus­sen Wit­sand en S­torms­ri­vier van­af 07:00 tot 15:00 plaas­ge­vind. Toe­stan­de was nie baie goed nie, aan­ge­sien die see baie ont­stui­mig was.

'n To­ta­le mas­sa van 202.96kg vis was ge­vang. 77 Hen­ge­laars het deel­ge­neem, waar­van slegs 33 suk­ses­vol pun­te kon aan­te­ken. Die aan­tal on­eet­ba­re vis was 37 en 48 eet­ba­re vis. Die to­ta­le vis wat le­wen­dig te­rug­ge­plaas is, was 85.

Pun­te­stand

(Klub, naam, to­ta­le ge­wig): 1. S­til­baai S­til­mon­sters (54.57); 2. Ge­or­ge Ka­det­te (32.50); 3. S­til­baai Bar­ba­ri­ans (31.30); 4. T­ri­ton Woel­wa­ters (28.35); 5. Ou­te­ni­qua Clutch Ca­bles (27.32); 6. Ge­or­ge Wor­tels (25.61); 7. Ge­or­ge Ra­tels (25.01); 8. T­ri­ton Nin­jas (12.56);

9. Ou­te­ni­qua S­pot­tys (12.56); 10. At­lan­tic Fishfin­ders (3.39); 11. At­lan­tic Blu­e­fins (2.71) en 12. S­til­baai Span So­lo (2.46).

• Die vol­gen­de win­ter­kom­pe­ti­sie vind op 15 Ju­lie plaas.

Ge­or­ge Hen­gel­klub is die wen­ners van die 2016-2017 win­ter­liga. Van links is Pie­ter Mul­ler, Ryno Welsh, Cor­nel Grund­ling, Wi­cus Eras­mus, Ber­nard van Wyk, Ru­ben Gouws en Jan­co Ras. Ag­ter staan Jo­han Strauss (aan­kon­di­ger).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.