Re­kord aan­tal no­mi­na­sies ont­vang

Suid-Kaap FORUM - - Letters | Briewe -

E­DEN DIS­TRIK Meer as 140 in­skry­wings is vir van­jaar se E­den Sport­toe­ken­nings ont­vang.

Hes­se­qua Mu­ni­si­pa­li­teit is die gas­heer van die p­res­ti­ge E­den Sport­raad S­port­toek­ken­nings op Don­der­dag­aand 27 Ju­lie in Ri­vers­dal Bur­ger­sen­trum. E­den Sport­raad, die De­par­te­ment van Kul­tuur­sa­ke en Sport (DKES) en E­den Dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit is die an­der an­ker­ven­no­te vir die ge­leent­heid. Se­kon­dê­re bor­ge soos Le­a­ding Ed­ge en Oudts­hoorn Ford sal by­dra om van die ge­leent­heid ‘n suk­ses te maak.

‘n Nu­we ka­te­go­rie, Re­kre­a­sie S­port­lig­gaam van die Jaar, is by­ge­voeg.

Dit is die sport­lig­ga­me en per­so­ne wat die ont­span­nings­ak­ti­wi­tei­te re­ël, maar wat nie ge­or­ga­ni­seer­de sport be­hels nie.

Van die top no­mi­na­sies wat ont­vang is, sluit in as Fe­de­ra­sie van die Jaar (E­den Fiets­ry, SWD T­wee­kamp, E­den Kus­hen­gel en SK Lig­te­ge­rei Boothen­gel). Die ka­te­go­rie vir Span van die Jaar spog met no­mi­na­sies van Oak­da­le Toutrek, Seil­jag se Flying Fi­re­ball-span, S­trui­sies se trom­pop­pies, die Blu­es net­bal­span en die SK Pre­mier gholf­span. In die Pri­mê­re S­ko­le­ka­te­go­rie waar veel­sy­dig­heid die norm is, is nie min­der nie as 16 no­mi­na­sies vir die sport­man- en 12 vir die sport­vrou-af­de­lings ont­vang.

Die Ho­ër­sko­le-ka­te­go­rie spog met na­me soos Je­an du P­les­sis (k­rie­ket), Gus­tav S­chlech­ter (mo­der­ne vyf­kamp), Chris­to Lam­precht (gholf), Car­la van Zyl en A­ni­que Wol­ma­rans (net­bal), as­ook Mei­ke S­try­dom (at­le­tiek). In die ka­te­go­rie vir per­so­ne met ge­stremd­he­de vang die na­me van Ger­rit Hen­dricks (rol­stoel), P­hi­lo Ver­laat (fiets­ry) en Su­san A­grel­la (skerm) die oog. Jes­si­ca Ger­ber (fiets­ry), Da­ni­ka Nel (skaak), La­ra le Roux (E­ques­tri­an) en Mar­tin Vor­ster (gholf) is van die no­mi­na­sies by die Ju­ni­or Sport­vrou en -man ka­te­go­rie.

Die Mees­ter ka­te­go­rie spog met die na­me van Toy Un­ge­rer (at­le­tiek), Ka­rel Eras­mus (hen­gel) en Jo­han Windt (t­wee­kamp en mo­der­ne vyf­kamp). In die sport­vrou-ka­te­go­rie kom die na­me van Bi­an­ca Bui­ten­dach (bran­der­plank), Kit­tie Ter­blan­che (toutrek) en El­ma Da­vis (rol­bal) voor, ter­wyl Ge­or­gou Di­va­ris (seil­jag), Chris­to Lam­precht (gholf) en De­on Flo­ris (Cue Sport) dit by die sport­man­ne doen.

Vir meer in­lig­ting kon­tak Ru­di Claas­sen (voor­sit­ter: Re­ë­lings­ko­mi­tee) by 083 500 4877/ru­dolp­hclaas­sen9@gmail.com, Dirk van der West­hui­zen by 072 854 8830/dirk. van­der­west­hui­zen@wes­ter­n­ca­pe.gov.za of Da­ve van der Walt (se­kre­ta­ris) by 082 773 4901/spor­t­coun­cil.e­den@gmail.com.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.