ROLBALBORGDAG

Suid-Kaap FORUM - - Letters | Briewe -

Die kwar­taal­lik­se Per­so­nal Trust Borg­dag is Woens­dag 5 Ju­lie weer­eens op S­til­baai Rol­bal­baan in vier­tal-for­maat ge­speel. Die wen­span van die dag is van links Hen­nie S­mith (lei), Sa­rie du P­les­sis (twee­de), Mag­da Rob­bert­se (der­de) en Sa­lo­mie Ma­ho­ney (skip) saam met prof S­tad­ler, wat die borg van die dag ver­teen­woor­dig het. Hy het kon­tant­pry­se aan die top vier-span­ne oor­han­dig, so­wel as ‘n he­le aan­tal ge­luk­strek­kings. Die klub het groot waar­de­ring vir die bor­ge wat hul op ‘n ge­reel­de ba­sis on­der­steun.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.