‘n Eer­ste in ‘n lang tyd vir Ri­vers­dal

Suid-Kaap FORUM - - News - E­li­ze Blom

RI­VERS­DAL Dié dorp het Sa­ter­dag 15 Ju­lie vir die eer­ste keer in ‘n lang tyd ‘n mi­li­tê­re be­graf­nis waar­ge­neem met die be­graf­nis van troep Hi­la­ry Te­sleen Sam­bo (32).

Sam­bo was aan 1 Spe­si­a­le Diens Ba­tal­jon, Bloem­fon­tein van­af Ja­nu­a­rie 2008 ver­bon­de. Vol­gens haar tan­nie, Ju­liet­te Sam­bo het sy siek ge­word en het ty­dens haar siek­ver­lof na haar ge­kom om aan te sterk. Na ‘n kort siek­bed is sy op haar ver­jaars­dag, 5 Ju­lie oor­le­de.

“Dit is die eer­ste mi­li­tê­re be­graf­nis in my loop­baan as be­graf­nis­on­der­ne­mer wat op Ri­vers­dal plaas­ge­vind het,” sê Di­han­na van Wyk (A­vbob). Vol­gens Keith Ek­steen (kor­re­spon­dent: Suid-Kaap Forum) was daar wel in die ver­le­de mi­li­tê­re be­graf­nis­se. Hy noem van ‘n wy­le Le­o­nard Ja­cobs en Jim Sep­tem­ber wat bei­de lug­mag­le­de was. “Mi­li­tê­re be­graf­nis­se is ook vir skut­ter Tau­te, Ron­nie At­kins en nog an­der ge­hou. “P­hi­lip Claas­sens noem van ‘n jong­man, Pie­ter Ra­de­man wat by Ca­to Ma­nor ver­moor is wat in die ja­re 1959/60 ‘n mi­li­tê­re be­graf­nis ge­had het.

Die diens is deur va­der No­ël We­ber van­uit die St Andrews Kerk waar­ge­neem. Die kerk was stamp­vol met vrien­de, fa­mi­lie en me­de­kol­le­gas van Sam­bo. Daar­na het die stoet na die be­graaf­plaas ver­trek waar ka­pe­laan Tau, ver­bon­de aan die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Weer­mag die ter­aar­de­be­stel­ling waar­ge­neem het. Haar kol­le­gas het hul laas­te eer aan haar be­toon na af­loop van die mi­li­tê­re be­graf­nis.

Vol­gens haar vrien­din, Sa­lie­ma S­chee­pers was sy ‘n vrien­de­li­ke, spon­ta­ne per­soon. “Sy was meer vir my soos ‘n sus­ter, ‘n baie spe­si­a­le mens.

“Sy was so sag­ge­aard en het goed met al­le men­se oor die weg ge­kom. Sy gaan be­slis baie ge­mis word.”

• Be­soek www.suid­kaap­fo­rum.com vir ‘n fo­to­ga­le­ry.

Sam­bo se tan­nie, Ju­liet­te Sam­bo toon haar laas­te re­spek.

Ka­pe­laan Tau lei die kis­dra­ers na die graf. Fo­to’s: E­li­ze Blom. IN­LAS: Wy­le Hi­la­ry Sam­bo.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.