Glans­di­nee om boe­re te help

Suid-Kaap FORUM - - News - TISHA S­TEYN

SUID-KAAP ‘n Di­nee om geld in te sa­mel om voer, wat lands­wyd aan droog­te­ge­teis­ter­de He­rold-boe­re ge­skenk is, hier­heen te ver­voer en om aan­vul­len­de voer vir boe­re te koop wat dit net nie meer kan be­kos­tig nie, word vol­gen­de week aan­ge­bied.

Om­ri van Zyl (uit­voe­ren­de hoof: A­gri SA) is die hoof­spre­ker by die di­nee wat A­gri He­rold Land­bou­ver­e­ni­ging se Help He­rold-boe­re in Nood-ak­sie op 27 Ju­lie in die Op­pie Plaas Ve­nue in Wa­boom­s­kraal aan­bied. Dit is ge­ske­du­leer vir 18:30 vir 19:00. Vol­gens Van Zyl het die droog­te in Suid-A­fri­ka vir hom ge­wys dat die staat on­be­voeg is om na­si­o­na­le ram­pe te han­teer. “Ons eie (A­gri SA se) fonds het am­per R100 mil­joen se waar­de ont­sluit, waar­son­der 12 000 kom­mer­si­ë­le boe­re geen hulp sou kry nie. Ek het nou die les ge­leer: Help jou­self en pro­beer die re­ge­ring dáár­by be­trek.” So haal Han­lie Re­tief dié di­na­mie­se jong land­bou­lei­er in haar ru­briek ‘Han­lie Re­tief praat met’ aan wat ein­de ver­le­de jaar in Rap­port ver­skyn het.

En dit is pre­sies wat Wee­ber Tru­ter en die ko­mi­tee van die land­bou­ver­e­ni­ging wat Help He­rold-boe­re in Nood tot stand ge­bring het, met dié groot­se fonds­in­sa­me­lings­pro­jek doen. “Ons weet ons streek is nie die e­nig­ste in die land wat on­der droog­te ge­buk gaan nie. Daar­om doen ons self iets om te keer dat ons boe­re heel­te­mal on­der­gaan, wat kri­tie­se ge­vol­ge vir ons wer­kers en die be­sig­he­de in dor­pe in ons streek sal in­hou wat van land­bou­ers se steun af­hank­lik is.”

Ol­lie le Roux, voor­ma­li­ge S­pring­bok­rug­by­spe­ler wat na­by Bloem­fon­tein boer, is die an­der hoof­spre­ker. Hy het reeds ton­ne voer aan die He­rold-boe­re ge­skenk. “Ons kry voer van o­ral ver­niet, maar ons moet dit net self laat ver­voer,” sê Tru­ter. CJ S­tan­der, S­pring­bok­rug­by­spe­ler en Suid-Kaap­se rug­by­held van Mos­sel­baai, is ook ‘n spre­ker by die di­nee. S­tan­der skenk een van sy rug­by­truie wat saam met an­der rug­by-me­mo­ra­bi­lia ty­dens die di­nee op­ge­veil gaan word.

Vol­gens Tru­ter is die 25 ta­fels (vir 10 per­so­ne elk) wat teen R10 000 per ta­fel aan sa­ke­on­der­ne­mings be­skik­baar ge­stel is, reeds ver­koop.

“Ons het ek­stra ta­fels be­skik­baar ge­maak so­dat in­di­vi­due ook kaar­tjies vir die di­nee kan be­kom teen R1 000 per per­soon.”

Vir na­vrae en be­spre­kings kon­tak De­an Bar­nard by 072 996 1668 of de­an@ op­pie­plaas­ve­nue.co.za. Vir meer in­lig­ting oor die nood­pro­jek, kon­tak Tru­ter by 082 566 2070 of Chris­toph S­try­dom by 082 633 1488, of be­soek die Help He­rold Boe­re in Nood op Facebook.

Die dor­re veld in die He­rold om­ge­wing waar boe­re deur die droog­te ge­teis­ter word. Fo­to ver­skaf

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.