I­nen­ting van kin­ders nood­saak­lik

Suid-Kaap FORUM - - News - Lou­i­se Mou­ton

WES-KAAP Ou­ers word ge­maan om toe te sien dat hul kin­ders ten al­le tye ge­ïm­mu­ni­seer is teen ma­sels, wat long­ont­ste­king en en­ke­fa­li­tis (swel­ling van die brein) kan ver­oor­saak en selfs tot die dood kan lei.

“Ma­sels is ‘n aan­steek­li­ke siek­te wat vin­nig in ge­meen­skap­pe kan ver­sprei, ver­al waar kin­ders nie in­ge­ënt is nie” het dr Aa­ron Mot­so­a­le­di (na­si­o­na­le mi­nis­ter: De­par­te­ment van Ge­sond­heid) aan die me­dia ge­sê. Ma­sels­uit­bra­ke het on­langs in die Wes-Kaap voor­ge­kom en vin­ni­ge in­gry­ping deur die De­par­te­ment van Ge­sond­heid het die ver­sprei­ding van die siek­te ge­stuit. Die de­par­te­ment se veld­tog streef daar­na om ‘n 95% ma­sels dek­king­koers te be­reik. Dit word deur mid­del van be­skik­ba­re im­mu­ni­sa­sie diens­te in al­le o­pen­ba­re ge­sond­heid s fa­si­li­tei­te ge­doen.

Tog is daar van­dag ou­ers wat nie in i­nen­ting glo nie en dus hul kin­ders on­in­ge­ënt laat tot na­deel van die kind, as­ook men­se met wie hy of sy om­gaan. Om i­nen­ting te ig­no­reer kan do­de­lik wees. Die Wê­reld ge­sond­heid s or­ga­ni­sa­sie( WG O) be­klem­toom dat i­nen­ting nood­saak­lik is om jou­self en die men­se om jou te be­skerm.

I­nen­ting dek ‘n breë spek­trum do­de­li­ke siek­tes en is kom­pli­ka­sies wat met dié siek­tes ge­paard gaan, baie ge­vaar­li­ker as die ne­we­ef­fek­te van in­en­tings. Le­wens­ge­vaar­li­ke aan­steek­li­ke siek­tes is deur mid­del van i­nen­ting suk­ses­vol be­heer of uit­ge­wis.

Die vol­gen­de in­en­tings word in Suid-A­fri­ka gra­tis toe­ge­dien:

● By ge­boor­te word o­ra­le po­lio-i­nen­ting en BCG-ent­stof teen TB ge­doen.

● Op ses we­ke word ‘n o­ra­le po­li­oi­nen­ting, Ro­ta­vi­rus-i­nen­ting, DTaP-IPV/Hib

1 (dit is teen wit­seer­keel, te­ta­nus, a­sel­lu­lê­re kink­hoes, ge­ïn­ak­ti­veer­de po­lio-ent­stof en ti­pe B-he­mo­fi­lus­griep) en HBV (1) teen he­pa­ti­tis en die pneu­mo­kok­ka­le toe­ge­voeg­de ent­stof toe­ge­dien.

● Op 10 we­ke word ‘n DTaP-IPV//Hib en HBV i­nen­ting toe­ge­dien.

● Op 14 we­ke word ‘n Ro­ta­vi­rus-i­nen­ting, DTaP-IPV//Hib, HBV en pneu­mo­kok­ka­le toe­ge­voeg­de ent­stof toe­ge­dien.

● Op ne­ge maan­de moet die ma­sels-i­nen­ting en PCV toe­ge­dien word.

● Op 18 maan­de word DTaP-IPV//Hib en ‘n ma­sels-i­nen­ting ge­doen.

● Op een­ja­ri­ge ou­der­dom word wa­ter­pok­kies en he­pa­ti­tis A in­en­tings ge­doen.

● Op vyf jaar word po­li­o­drup­pels, die DTP­vak­sien en die MMR-vak­sien weer ge­gee.

Wet­ge­wing ver­eis tans nie in­en­tings nie, maar wan­neer ‘n vrou ge­boor­te skenk in ‘n hos­pi­taal of kli­niek kry sy ‘n Ro­ad to He­alth-ser­ti­fi­kaat waar­op die kind se in­en­tings in­ge­vul moet word.

Mees­te sko­le ver­eis as deel van hul toe­la­tings­be­leid dat ‘n kind in­en­tings vir po­lio, ma­sels, tu­ber­ku­lo­se, wit­seer­keel, te­ta­nus en he­pa­ti­tis B kry. In­dien daar nie be­wy­se is nie moet die skool­hoof die ou­ers vra om die kind te laat in­ent. In­en­tings van kin­ders word tot en met 12 jaar deur die re­ge­ring ge­dek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.