NHI ‘n o­plos­sing vir ge­sond­heids­org­diens­te

Suid-Kaap FORUM - - News -

WES-KAAP Suid-A­fri­ka­ners staan voor tal­le uit­da­gings wan­neer dit kom by ge­sond­heids­org­kos­te en -diens­te.

Die re­ge­ring het deur die De­par­te­ment van Ge­sond­heid die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NHI) in­ge­stel. Dit is ‘n fonds wat vir ge­sond­heid­sorg vir al­mal in Suid-A­fri­ka be­taal. Al­le lands­bur­gers sal deur mid­del van be­las­ting of spe­si­a­le by­dra­es tot die fonds by­dra. E­ni­ge per­soon sal op dié gra­tis ge­sond­heid­sorg ge­reg­tig wees.

Geen fooie sal by ge­sond­heids­fa­si­li­tei­te wat die diens bied ge­hef word nie. Die NHI sal kon­trak­te met pri­va­te en o­pen­ba­re hos­pi­ta­le, ge­sond­heids­prak­ti­syns en o­pen­ba­re kli­nie­ke hê om diens­te te le­wer.

Lands­bur­gers sal dus in staat wees om e­ni­ge NHI-ge­kon­trak­teer­de ver­skaf­fer in hul om­ge­wing vir ge­reel­de ge­sond­heids­be­hoef­tes te kan ge­bruik. Die NHI sal as ‘n nie­wins­ge­wen­de o­pen­ba­re en­ti­teit be­dryf word. NHI-kaar­te sal uit­ge­reik word.

Dit is tans nie se­ker pre­sies wan­neer dié diens in die Wes-Kaap be­skik­baar sal wees nie. Die re­ge­ring het wel aan­ge­kon­dig dat die diens oor ‘n 14-jaar pe­ri­o­de ge­ïm­ple­men­teer sal word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.