Luis­ter as dié boom fluis­ter

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

ALBERTINIA ‘n Wil­de vy­e­boom, ook be­kend as die Fluis­ter­boom of fi­cus bur­kei, het ty­dens ‘n spe­si­a­le funk­sie Maan­dag­aand 14 Au­gus­tus kam­pi­oen­boom­sta­tus van­af die de­par­te­ment land­bou, bos­bou en vis­se­rye ont­vang. Die funk­sie het op die plaas Vo­ël­roe­pers­fon­tein plaas­ge­vind. Hes­se­qua-bur­ge­mees­ter, Grant Ridd­les, rdl. I­van Man­ga­li­so, sa­ke­lui en uit­ge­nooi­de gas­te was teen­woor­dig. Ridd­les het die ei­e­naar van die boom, Ma­rie­tjie Coet­zee, vir haar pas­sie en deur­set­tings­ver­moë be­dank dat sy daar­mee vir Albertinia ste­wig op die toe­ris­me­kaart ge­plaas het. “Dit is ver­bly­dend om die be­lang­stel­ling in die ge­leent­heid te sien met sa­ke­lui en ver­teen­woor­di­gers van­uit die toe­ris­me­sek­tor. Ek is ver­heug oor die mu­ni­si­pa­li­teit se po­si­tie­we re­ak­sie op u ver­soek en ver­al Jo­han Ja­cobs se by­drae hier­by. As mu­ni­si­pa­li­teit is dit ons taak om toe­ris­me- en werk­skep­ping wat daar­deur be­werk­stel­lig word, te on­der­steun.” Die Fluis­ter­boom, wat vol­gens oor­ver­tel­ling fluis­ter as jy aan­dag­tig luis­ter, is een van twee groot wil­de­vy­e­bo­me op die plaas wat nou met dié be­son­der­se sta­tus spog. Dit het ‘n ver­stom­men­de om­vang en am­per on­aard­se voor­koms weens die tal­le lug­wor­tels wat grond­waarts groei. Die stam­om­trek is on­ge­veer 14,6 m en 4,67 m in deur­snee. Dit is tans een van die 10 dik­ste bo­me in Suid-A­fri­ka. Vir kam­pi­oen­sta­tus word die stam­groot­te, boom­hoog­te en kroon­deur­snee in ag ge­neem, as­ook die al­ge­he­le groot­te in­deks waar­in al drie kri­te­ria deur ‘n for­mu­le ge­kom­bi­neer word. Min wil­de­vye het sul­ke e­nor­me af­me­tings, wat dié Fluis­ter­boom meer u­niek maak. Die ou­der­dom word op so­wat 200 jaar ge­raam. Coet­zee ver­dui­de­lik dat die boom ‘n be­son­der­se im­pak op be­soe­kers het weens die voor­koms daar­van. Die de­par­te­ment het die pro­jek van sta­pel ge­stuur om bo­me waar­dig vir be­sker­ming te i­den­ti­fi­seer. Kam­pi­oen­bo­me ge­niet na­si­o­na­le be­sker­ming weens hul uit­son­der­li­ke groot­te, ou­der­dom, kul­tuur en his­to­rie­se waar­de.

Die kam­pi­oen­boom van na­der­by.

Rdl. Grant Ridd­les en Ma­rie­tjie Coet­zee. Fo­to ver­skaf. Fo­to’s: Hein­rich Gas­te het die koue trot­seer om die be­son­de­re ge­leent­heid by te woon. For­tuin, kor­re­spon­dent.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.