Saak teen Pain word weer uit­ge­stel

Suid-Kaap FORUM - - News -

RI­VERS­DAL Die saak teen ‘n plaas­li­ke in­wo­ner, S­te­phen Pain, is Woens­dag 29 Au­gus­tus in die Ri­vers­dal-streek­hof na 13 No­vem­ber vir ge­tui­es uit­ge­stel. Pain word daar­van aan­ge­kla dat hy ‘n teis­te­rings­be­vel ver­breek het wat deur die ei­e­naars van die na­bu­ri­ge plaas, T­heuns Bo­tha en sy ge­sin, teen hom ver­kry is. • The ca­se a­gainst S­te­phen Pain is pos­t­po­ned to 13 No­vem­ber for wit­ness ap­pli­ca­ti­on. Pain is char­ged with bre­a­king a ha­ras­sment or­der a­gainst him, fi­led by the o­w­ners of the neig­hbo­ring farm, T­heuns Bo­tha and his fa­mi­ly.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.