Hart­roe­ren­de ge­denk­diens van land­dros

Suid-Kaap FORUM - - News - C­li­ve P­re­to­ri­us kor­re­spon­dent

Die stad­saal was Maan­dag­mid­dag 28 Au­gus­tus stamp­vol rou­be­kla­ers, waar­on­der die groot­ste deel van bui­te die dorp, om ‘n ge­denk­diens ter ere van die ont­sla­pe land­dros, Mi­cha­el Del­port (54) by te woon. On­ge­veer 50 regs­lui, waar­on­der land­dros­te, staats­aan­kla­ers, ad­vo­ka­te en pro­ku­reurs van­oor die E­den-dis­trik, Wor­ces­ter en Kaap­stad het hul laas­te eer aan hul kol­le­ga kom be­toon. Die ge­denk­diens is voor­af­ge­gaan met ‘n ‘laas­te hof­sit­ting’ in die hof­saal. Die diens­ver­rig­ting is deur Carl van Wyk, ‘n boer van S­wel­len­dam en ja­re lan­ge vriend van Del­port be­har­tig. Hy het ge­sê dat die ver­rig­tin­ge nie ‘n rou­diens is nie, maar wel om Del­port se le­we te vier, om­dat “...hy dit so sou wou hê.” Vol­gens Van Wyk was hul­le diep in­tel­lek­tu­eel met me­kaar ver­bind. “Mi­cha­el was al­tyd stip­te­lik, in teen­stel­ling met my­self. Dit was een van sy sterk pun­te.” Ver­der het Van Wyk aan ver­al sy kin­ders ge­sê dat hul­le pa al­tyd net mooi wou maak, van­daar die

“Die ver­rig­tin­ge is nie ‘n rou­diens nie, maar wel om Del­port se le­we te vier, om­dat hy dit so sou wou hê.”

‘M’ in hul na­me. “Mi­ka en Mi­cha­el, maak mooi, nie net reg nie, want dit is soos jul pa dit al­tyd wou doen.” Del­port het ge­glo dat as jy seer­maak, kom daar­die sam­bok weer na jou te­rug. Ter af­slui­ting het hy ge­noem dat Del­port graag ‘n Fran­se brood voor die Eif­fel­to­ring wou breek, maar om een of an­der re­de dit nooit ge­doen het nie.” Die les vir ons al­mal is dat wan­neer jy iets wil doen, moet jy dit doen, moe­nie dit uit­stel nie.” Ty­dens haar hart­roe­ren­de af­skeids­bood­skap het Mi­ka na P­re­di­ker 3 ver­wys en ge­sê dat sy haar pa al­tyd met so­veel hoop ge­groet het om­dat sy ge­weet het sy gaan hom bin­ne­kort weer sien. “Maar hier­die keer is dit an­ders, dit is fi­naal,” het sy hui­lend ge­sê. Sy het ook na haar pa se groot lief­de vir sy mu­siek ver­wys en, “Pa was die bes­te en lief­de­vol­ste pap­pa. “Al­les wat pap­pa ge­doen het, was vir ons twee.” B­ri­an de la Har­pe, Del­port se buur­man vir die af­ge­lo­pe 18 jaar, het ty­dens sy kort hul­de­blyk ge­sê dat hy ont­set­tend sag was, hoe­wel hy al­tyd reg­ver­dig in ver­al sy werk op­ge­tree het. “Hy het van sy werk ge­hou, maar wou ook nie le­wens ver­nie­tig nie.” Bui­ten sy twee kin­ders, het hul ma, Es­me­rel­de, sy twee broers, Mar­tin en Ro­bert Del­port, as­ook hul fa­mi­lies die ver­rig­tin­ge by­ge­woon.

Fo­to’s: C­li­ve P­re­to­ri­us, kor­re­spon­dent.

Kol­le­gas van die ont­sla­pe land­dros, Mi­cha­el Del­port, op pad na die ge­denk­diens na hul ‘laas­te hof­sit­ting’ vir hom. INLAS: Mi­cha­el (jnr) Del­port en sy fa­mi­lie luis­ter na die hul­de­blyk van sy pa deur B­ri­an de la Har­pe. Langs hom sit sy ma Es­me­rel­de, sy...

Land­dros Ken Pe­ters (links voor) wat lank as aan­kla­er saam met Mi­cha­el Del­port op Hei­del­berg ge­werk het en sy kol­le­gas luis­ter na hul kol­le­ga se ge­lief­de mu­siek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.