Hulp en on­der­steu­ning vir al­mal

Suid-Kaap FORUM - - News -

Die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling bied ‘n in­lig­tin­gen on­der­steu­nings­groep aan op Riversdal vir ge­sin­ne wat lei on­der die ne­ga­tie­we ef­fek van al­ko­hol en dwelm mis­bruik van ge­sins­le­de. Die sa­me­koms sal el­ke eer­ste en der­de Dins­dag­aand van die maand by hul kan­to­re in Van Rie­beeck­straat om 18:00 ge­hou word. “Baie per­so­ne kla om­dat hier geen diens­te be­skik­baar is nie, maar dit is dan ook ons elk­een se ver­ant­woor­de­lik­heid om uit te reik na die diens as dit wel be­skik­baar is. As jy be­kom­merd is oor jou eie, of ‘n kind of fa­mi­lie­lid se ge­bruik van mid­dels en al­ko­hol nooi ons al­mal hart­lik uit om die groep te kom by­woon. Dit is gra­tis,” het Ju­li­a­na Grund­lingh ge­sê. Vir meer in­lig­ting ska­kel Ju­li­a­na of El­vi­ra by 028 713 4147.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.