ANC dis­tan­si­eer hul­self van se­ke­re a­gen­da­pun­te - stap uit ver­ga­de­ring

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

HES­SE­QUA Die ANC Hes­se­qua-kou­kus het hul­self ver­skoon en ge­dis­tan­si­eer van se­ke­re van die a­gen­da­pun­te ty­dens die raads­ver­ga­de­ring op Woens­dag 27 Sep­tem­ber.

In ‘n pers­ver­kla­ring, uit­ge­reik deur E­li­as Dya­ma­ni, ANC Hes­se­qua-sweep, was daar spe­si­fiek vyf pun­te op die a­gen­da wat erns­ti­ge en duur fi­nan­si­ë­le im­pli­ka­sies vir in­wo­ners en die mu­ni­si­pa­li­teit in­hou.

Hy het dit dui­de­lik ge­stel dat som­mi­ge van die i­tems wel voor die por­te­feul­je­ko­mi­tees en uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ters ko­mi­tee (UBK) ge­dien het, maar dat dit nou by die raad ver­skil.

“Die vyf mi­nu­te spreek­beurt oor el­ke i­tem, vol­gens die raad se or­de­re­ëls is nie vol­doen­de nie.” Die ANC se ver­soek was dat hier­die i­tems te­rug­ver­wys word na ‘n werk­ses­sie of ge­sa­ment­li­ke kou­kus, wat deur die spea­ker ge­wei­er is.

Pro­bleem­a­re­as

• Punt 9.9 - Skep­ping van pos­te: “Pos­te is ge­skep wat ‘n mas­sie­we fi­nan­si­ë­le im­pak vir die in­wo­ners gaan hê, soos by­voor­beeld die se­kre­ta­ris in die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der se kan­toor is nou ‘n uit­voe­ren­de se­kre­ta­ris. Die duur per­so­neel in die bur­ge­mees­ter se kan­toor. Is dit no­dig? Hoe­veel kos so­da­ni­ge pos­te en wat is die plig­te­staat daar­van?”

Dya­ma­ni noem dat be­lof­tes ty­dens die be­gro­tings­werk­ses­sie ge­maak is dat al­le pos­te ge­staak en nie ge­vul sal word nie, maar nou vind die teen­deel plaas.

• 9.10 - Ver­koop van grond: Twee waar­da­sies moet aan die raad voor­ge­lê word al­vo­rens grond ver­koop word. “Dins­dag laat is ‘n twee­de waar­da­sie per e-pos aan raads­le­de ge­stuur, na­dat die a­gen­da slegs een waar­da­sie be­vat het. As ANC-kou­kus kan ons dus nie ‘n in­ge­lig­te be­sluit maak op in­lig­ting wat op die voor­aand aan ons ge­stuur word nie.”

• 9.11 - Mu­ni­si­pa­le be­stuur­der - toe­val­li­ge af­we­sig­heid: Die voor­stel dat die CFO in die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der se plek waar­neem is vol­gens die ANC in kon­flik met regs­me­nings.

• 9.12 - Te­rug­be­ta­lings: Die mu­ni­si­pa­li­teit moet na­ge­noeg R63,6 mil­joen te­rug­be­taal om­dat die raad se­dert 2015 nie hul plig­te na­ge­kom het nie om die geld te span­deer.

• 9.13 - Aan­sui­we­rings­be­gro­ting: Die raad wil hê ons moet eers be­sluit en dan werk­ses­sies hou ter­wyl dit in Fe­bru­a­rie moet plaas­vind.

“Ons ver­werp die be­slui­te en aan­be­ve­lings met die groot­ste min­ag­ting wat dit ver­dien. Die DA-ko­a­li­sie moet ‘n slag eer­lik met ons in­wo­ners wees.

Se­ke­re in­lig­ting word van die pu­bliek weer­hou om­dat se­ke­re be­slui­te toe­ge­smeer word.”

Kom­men­taar deur Jo­han Ja­cobs, mu­ni­si­pa­le be­stuur­der (ver­kort):

Die ver­ga­de­ring is deur die Spea­ker, Andrew S­troe­bel as ge­kon­sti­tu­eer ver­klaar. Die ver­ga­de­ring het voort­ge­gaan aan­ge­sien daar wel ‘n kwo­rum was. Al vyf van die bo­ge­noem­de i­tems is han­teer waar­van slegs een i­tem te­rug­ver­wys is:

• 9.9 - Dit is ‘n wet­li­ke ver­eis­te dat die raad die diens­staat jaar­liks her­sien en dit hou geen fi­nan­si­ë­le im­pli­ka­sie vir die raad in nie;

• 9.10 - ‘n Twee­de waar­da­sie vir die aan­soek om ge­deel­te van erf 1549, S­til­baai-Wes te koop is ont­vang na­dat die i­tem reeds op­ge­stel en in die a­gen­da ver­vat is. Dit is op 26 Sep­tem­ber laat­mid­dag aan die raads­le­de ver­sprei;

• 9.11 - Die i­tem is te­rug­ver­wys vir ver­de­re on­der­soek.

• 9.12 - Die mu­ni­si­pa­li­teit is tans in ‘n in­ter-re­ge­rings­dis­puut met na­si­o­na­le te­sou­rie ge­wik­kel ten op­sig­te van ramp­fond­se teen ‘n be­drag van R30 mil­joen. Sa­me­spre­kings vind op 2 Ok­to­ber plaas;

9.13 - Met die af­slui­ting van die 2016/17 fi­nan­si­ë­le jaar was daar se­ke­re pro­jek­te waar ten­ders reeds toe­ge­ken is, wat nie vol­tooi kon word nie om ver­skeie re­des, of pro­jek­te wat nie be­tyds vol­tooi is nie. Met die be­perk­te tyd wat vir im­ple­men­te­ring be­skik­baar was en waar al­le pos­nom­mers ver­an­der moes word, en al­le pos­nom­mers nie be­tyds ge­skep kon word nie, is die be­gro­ting ge­sa­ment­lik op be­staan­de pos­nom­mers ge­plaas.

Fo­to: Clau­dio Con­ra­die

Raads­le­de van link: Chris Tau­te, Lis­by Pie­ter­se, Na­dia Jo­seph, Ja­mes Gel­der­blom, E­li­as Dya­ma­ni, T­ho­mas P­re­to­ri­us en I­van Man­ga­li­so.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.