Baard stap die ek­stra myl

Suid-Kaap FORUM - - Nuus - A­let­ta Sut­her­land kor­re­spon­dent

• Be­soek www. suid­kaap­fo­rum.com vir ‘n vi­de­o­greep van die ge­leent­heid. HEI­DEL­BERG I­nus Baard (68) het se­we jaar ge­le­de die roe­ping van die He­re ont­vang om die ta­lent waar­mee hy ge­se­ën is, vir uit­rei­ke te ge­bruik.

Baard het op 14 Sep­tem­ber te voet van­af Sal­dan­ha ver­trek en be­oog om op 13 Ok­to­ber Port E­li­za­beth te be­reik. Die doel van dié groot stap­tog is om men­se be­wus te maak, as­ook geld vir Kin­der­oord MTR S­mit in Port E­li­za­beth te in. Die oord be­staan uit 93 be­hoef­ti­ge kin­ders tus­sen die ou­der­dom van drie tot 18 jaar oud.

Dié dap­per stap­per het Woens­dag 27 Sep­tem­ber by Hei­del­berg aan­ge­doen waar Suid-Kaap Fo­rum met hom en sy vrou, Ger­da, ge­sels het. Nie net maak hy men­se be­wus van sy uit­rei­ke nie, maar wil hy ook die lig en lief­de van Je­sus uit­dra en in an­der men­se se le­wens ‘n ver­skil maak. Van­jaar kon sy vrou hom vir die eer­ste keer met die mo­tor ver­ge­sel en deel sy ook in die er­va­ring. Vol­gens haar raak sy meer be­wus van el­ke tree wat hy gee.

“Ek ry die pad en sien die ki­lo­me­ters wat hy stap en die weer wat ‘n groot uit­da­ging is. Ek help hom in- en uit­pak vir el­ke stap­tog om hom vir die vol­gen­de dag voor te be­rei.” Hier­die prag­ti­ge paar­tjie is al 33 jaar ge­troud en woon in Port E­li­za­beth. Ger­da maak se­ker al die in­lig­ting van sy stap­tog­te word by­me­kaar ge­hou en op so­si­a­le me­dia ge­plaas. Sy hou boek van sy GPS-roe­tes en maak ge­bruik van ‘n sis­teem wat re­kord hou van sy spoed, ka­lo­rieë wat ver­brand word, ki­lo­me­ters en roe­te.

Vol­gens Baard is dit nie al­tyd mak­lik nie en word hy ge­reeld met uit­da­gings ge­kon­fron­teer. “Won­der­wer­ke ge­beur daag­liks langs die pad, be­se­rings her­stel, pyn gaan weg en ek kry tyd om vir al­mal te bid en met God te praat.” Die weers­om­stan­dig­he­de maak dit ook nie al­tyd mak­lik nie. “My lig­gaam is al ge­kli­ma­ti­seer en die weers­toe­stan­de hou my nie van die pad af weg nie.”

Die ver­keer kan ook ‘n groot ge­vaar wees, ver­al met wind­ruk­ke van ver­by­gaan­de voer­tuie en nou kant­paad­jies.

Om ge­noeg e­ner­gie vir ‘n stap­tog op te bou, sal mens won­der waar­uit so ‘n per­soon se di­eet be­staan. Vol­gens sy vrou eet hy al­les “ver­al ‘n groot stuk ste­ak.” Saans klim hy al teen 19:00 in die bed om goed uit te rus vir die vol­gen­de dag se stap wat reeds om 05:00 be­gin. Hy stap on­ge­veer 50 km ‘n dag en stap mak­lik drie pa­re tek­kies per jaar op.

“Ek kan 1 800 km met ‘n paar tek­kies stap en ek het al­reeds 35 000 km af­ge­lê van­dat ek my stap­uit­rei­ke be­gin het.”

Hy wil die geld vir so­lar­gei­sers aan­wend, wat op ne­ge hui­se aan­ge­bring gaan word waar­in die kin­ders van die oord bly. Hier­die toe­voe­ging sal die oord tot R30 000 per maand be­spaar aan e­lek­tri­si­teits­on­kos­tes.

Fo­to: A­let­ta Sut­her­land, kor­re­spon­dent

I­nus Baard is al am­per half­pad na sy be­stem­ming om die 1 000 ki­lo­me­ters vol te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.