Voer ‘n pa­ling by mu­seum

Suid-Kaap FORUM - - Nuus -

S­TIL­BAAI Die Pa­ling­gat­mu­seum op dié kus­dorp is reeds wê­reld­wyd be­kend, ver­al as ge­volg van die pa­lings in die fon­tein wat daag­liks ge­voer word en waar be­soe­kers ge­leent­heid kry om dit self te doen.

Ty­dens die Hes­se­qua He­ri­ta­ge Fe­s­ti­val op 23 Sep­tem­ber het be­soe­kers be­hoor­lik toe­ge­sak op die mu­seum om te sien hoe die pa­lings ge­voer word. Die be­stuur­der van S­til­baai-toe­ris­me, Han­na­tjie Fer­gu­son, het ook meer ver­tel van die pa­lings se le­wen­si­klus en die re­de hoe­kom hul­le bly te­rug­keer.

• Be­soek ons web­tuis­te by www. suid­kaap­fo­rum. com vir ‘n vi­de­o­greep.

Die pa­lings het blou oë en is daar­om baie sen­si­tief vir skerp lig.

A­fri­Fo­rum’s Hes­se­qua branch ma­de a fi­nan­ci­al do­na­ti­on to the Go Green Knys­na Pro­ject, which en­tails the re­ha­bi­li­ta­ti­on of t­his po­pu­lar tou­rist des­ti­na­ti­on by plan­ting trees. The branch con­clu­ded A­fri­Fo­rum’s na­ti­o­nal ar­bour month by plan­ting three ty­pes of trees - the wa­ter ber­ry, Ou­te­ni­qua y­el­low­wood and the Ca­pe ash - in the P­led­ge Na­tu­re Re­ser­ve. “We are proud to be in­vol­ved in t­his pro­ject and ho­pe that the­se trees will con­tri­bu­te to re­sto­ring Knys­na to its for­mer glo­ry,” says E­vert Bou­wer, branch chai­r­per­son for the Hes­se­qua dis­trict.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.