Ras­se vat han­de vir SA

Be­sig­heids­ei­e­naars, hul werk­ne­mers en ‘n groe­pie in­wo­ners het om 12:00 Maan­dag 30 Ok­to­ber by Lap­skuit, S­til­baai-Wes by­me­kaar­ge­kom waar vir die si­tu­a­sie in die land ge­bid is. Baie boe­re en in­wo­ners het na Har­ten­bos en Kaap­stad ge­reis om die Swart Maan­dag-o

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - Wil­ma A­damson

RIVERSDAL Hoe­wel die dor­pie in die hart­jie van die Hes­se­qua-streek nie self 'n op­tog ge­re­ël het nie, het 'n groot groep boe­re, be­sig­heids­per­so­ne en in­wo­ners na Har­ten­bos ge­reis om die Swart Maan­dag-op­tog te on­der­steun om be­wus­ma­king oor ver­al moord op boe­re, maar ook al­le an­der moor­de te skep. E­mi­le de Vil­liers, plaas­li­ke sa­ke­man was ook daar en vol­gens hom was dit 'n on­ge­loof­li­ke on­der­vin­ding. "Swart, bruin en wit het saam ge­bid vir vre­de in ons land en al­les het vreed­saam af­ge­loop," ver­tel hy. Hy het be­klem­toon dat dit geen­sins oor po­li­tiek ge­gaan het nie, maar oor die hoë moord- en ver­krag­ting­sy­fer in ons land on­der al­le ras­se. T­wee mo­tor­fiet­se en 12 voer­tuie het van­af Riversdal in ge­lid ge­ry en om 10:30 by Cooper-vei­lings­kra­le by am­per 'n hon­derd bak­kies, trek­kers en vrag­mo­tors aan­ge­sluit. Die kon­vooi het saam na Har­ten­bos ge­ry en die ver­keer op die N2 het ver­skeie ke­re heel­te­mal tot stil­stand ge­kom. Meer as 'n dui­send men­se het by die la­er­skool vir die ver­rig­tin­ge ver­ga­der. Die on­der­bur­ge­mees­ter van Mos­sel­baai, Dirk Kot­zé, het ty­dens die ge­leent­heid ge­sê dat die mu­ni­si­pa­li­teit hul vol­le on­der­steu­ning gee, fi­nan­si­eel en wat goed­ge­sind­heid be­tref. Hy het be­loof dat pla­se op 'n ge­reel­de grond­slag ge­pa­trol­leer sal word. Op so­si­a­le me­dia het dit be­hoor­lik ge­gons en die op­tog is op ver­skeie web­tuis­tes en Fa­ce­book be­spreek, met die oor­gro­te deel­ne­mers aan ge­sprek­ke wat po­si­tief ge­re­a­geer het. Op die Land­bou Week­blad se web­werf het meer as 20 000 men­se reg­oor die wê­reld, on­der meer Nieu-See­land, VSA, B­ris­ba­ne, Rus­land, Aus­tra­lië, Abu D­ha­bi, Ne­der­land, S­kot­land, Duits­land, Tex­as, maar ook reg­oor Suid-A­fri­ka kom­men­taar ge­le­wer en hul on­der­steu­ning ge­gee. Suid-Kaap Forum het op ons eie Fa­ce­book-blad die vraag ge­stel of die op­tog wel die no­di­ge be­wus­ma­king sal skep en het ook 'n groot re­ak­sie daar­op ge­kry. Weer­eens was mees­te kom­men­ta­re po­si­tief, met slegs 'n paar per­so­ne wat dit aan po­li­tiek kop­pel.

Fo­to: El­za T­hi­art-Bo­tes, kor­re­spon­dent.

Hon­der­de bak­kies en trek­kers het deel uit­ge­maak van die op­tog.

‘n On­ge­wo­ne ge­sig op ‘n ge­wo­ne dag, maar Maan­dag 30 Ok­to­ber was nie ‘n ge­wo­ne dag nie.

Swart, bruin en wit het han­de ge­vat in ge­bed.

Hoe­wel die groe­pie van Albertinia nie aan die op­tog self deel­ge­neem het nie, het hul ge­wys hoe hul oor die saak voel. Fo­to’s ver­skaf

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.