HEIDELBERG

Suid-Kaap FORUM - - News -

Kaart­hou­ers

Na ve­le waar­sku­wings ver­trou Sas­sa- en bank­kaart­hou­ers steeds an­der men­se, fa­mi­lie­le­de of kin­ders met hul per­soon­li­ke PIN. Dit ge­beur dik­wels dat hier­die per­so­ne geld ont­trek son­der die kaart­hou­er se toe­stem­ming en wan­neer hul­le self geld wil gaan trek, vind dat daar geen geld in die re­ke­ning is nie. 'n K­ri­mi­ne­le saak word dan ge­o­pen, wat voor­kom kon ge­wees het. Kaart­hou­ers word ver­soek om nie hul kaar­te of PIN vir e­nig­ie­mand te gee nie.

Sa­ke te­rug­ge­trek

Sa­ke wat by die po­li­sie aan­ge­meld word, word op ge­reel­de ba­sis reeds die vol­gen­de dag te­rug­ge­trek. "Ons het on­langs 'n ge­val ge­had van 'n per­soon wat met 'n voor­werp in die ge­sig ge­slaan Is. Die ver­dag­te het hom R1 000 be­lo­we om die saak te­rug te trek - wat hy nooit ont­vang het nie," ver­dui­de­lik a.o. Al­roy Wind­vo­gel, me­di­a­woord­voer­der. Dit ge­beur ook dat per­so­ne val­se ver­kla­rings af­lê. Lt.kol. Je­re­my Le­wak waar­sku dat so 'n per­soon van mein­eed aan­ge­kla kan word.

Leë hui­se

Rap­por­teer u huis wan­neer u met va­kan­sie weg­gaan. Men­se vind ge­woon­lik eers uit dat daar by hul wo­ning in­ge­breek is wan­neer hul van va­kan­sie of 'n na­week te­rug­keer. Po­li­sie­le­de sal u huis daag­liks be­soek en u da­de­lik kon­tak in­dien e­nig­iets nie reg lyk by die wo­ning nie. Wan­neer per­so­ne lank weg­gaan en by so 'n wo­ning in­ge­breek word, be­moei­lik dit die po­li­sie se taak om die skul­di­ges op te spoor en ge­steel­de goe­de­re te­rug te vind. Per­soon­li­ke in­lig­ting sal as hoogs ver­trou­lik han­teer word. In­wo­ners moet ook op­let­tend wees wie hul bu­re se ei­en­dom be­tree.

Vuur­wa­pens

Al­le vuur­wa­pen­li­sen­sie­hou­ers en twee­de­hand­se han­de­laars moet toe­sien dat hul­le dit 90 dae voor die ver­val­da­tum van hul li­sen­sies of per­mit­te her­nu. Aan­soek kan by die vuur­wa­pen en twee­de­hand­se han­de­laars­kan­toor by die po­li­sie­sta­sie ge­doen word of ska­kel 028 722 8200 of 028 722 1910.

Drank­per­se­le

Te veel klag­tes word ont­vang ra­ken­de toe­sig van kin­ders by drank­per­se­le. Geen kin­ders jon­ger as 18 jaar mag by 'n drank­per­seel toe­ge­laat word nie. Drank mag ook nie aan min­der­ja­ri­ges ver­koop word nie. Oor­tre­ders sal ver­volg word.

Dief­stal uit mo­tor­voer­tuie

Eie­naars moe­nie hul mo­tors on­ge­sluit laat nie. Dit skep 'n ge­leent­heid vir in­bre­kers om waar­de­vol­le ar­ti­kels te steel.

S­pa­za­wi­kels

Ou­ers en eie­naars van spa­za­win­kels moet toe­sien dat kin­ders nie on­no­dig op die stoe­pe rond­staan nie om­dat dit ruim­te vir mis­daad skep. Ou­ers moet ook nie klein kin­der­tjies na die win­kels stuur met baie geld nie. Hul­le kan be­roof en selfs be­seer word. Moet kin­ders ook nie na don­ker na win­kels stuur nie. Maak ge­du­ren­de die dag se­ker wat jy be­no­dig en kry dit be­tyds.

By­bel­stu­den­te

Die By­bel­stu­den­te van C­ha­ris By­bel­kol­le­ge het ver­le­de week af­skeid van die po­li­sie­le­de ge­neem. Hul­le het el­ke og­gend van die week Gods­diens by die po­li­sie­sta­sie ge­hou voor die kan­toor­per­so­neel met hul daag­lik­se ak­ti­wi­tei­te be­gin het. Van die le­de het Woens­dag 25 Ok­to­ber die stu­den­te se gra­de­pleg­tig­heid by­ge­woon. "O­preg­te dank aan hier­die stu­den­te, as­ook die be­stuur van die op­lei­dings­kol­le­ge dat hul­le die po­li­sie­sta­sie deel van hul jaar­pro­gram­me maak," het Wind­vo­gel ge­sê.

GPF ver­ga­de­ring

Die plaas­li­ke Ge­meen­skaps­po­li­si­ë­rings­fo­rum se al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring vind Don­der­dag 23 No­vem­ber om 17:00 in die SAPD se le­sings­lo­kaal plaas.

Le­de van die po­li­sie­sta­sie staan by die stu­den­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.