Groot juk­skei die na­week in die Dal

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - A­let­ta Sut­her­land kor­re­spon­dent

HES­SE­QUA By die blin­de in­s­ti­tuut, Ka­lei­do­skoop op Wor­ces­ter is die in­wo­ners se le­wens nie vir een oom­blik don­ker of som­ber nie, maar kleur­vol en re­ël hul ge­reeld ge­leent­he­de waar al­mal lek­ker saam kan kui­er. ‘n Groe­pie mu­si­kan­te van die Hes­se­quastreek, Kal­lien Louw (sang), Ne­li­us Fran­ken (ban­jo), Chris van S­chalk­wyk (ki­taar) en ook Suid-Kaap Forum se Hei­del­berg kor­re­spon­dent, A­let­ta Sut­her­land (kon­ser­ti­na) het Sa­ter­dag 28 Ok­to­ber die in­s­ti­tuut be­soek vir ‘n mu­siek­be­derf ty­dens hul kwar­taal­lik­se braai. Sak­kie en Su­san Ja­cobs, as­ook Ri­da Fran­ken het ge­sorg dat die braai­vleis­ko­le be­tyds ge­reed is om ‘n sap­pi­ge vlei­sie te braai (soos dit by ‘n lek­ker op­skop hoort). By hier­die in­s­ti­tuut is nie net blin­des nie, maar ook men­se met ver­skeie spe­si­a­le be­hoef­tes van oud tot jonk en dit is juis wat hier­die plek so u­niek en kleur­vol maak. Met aan­koms is die gas­kuns­te­naars met ope arms en baie druk­kies ver­wel­kom. An­ge­li­que Ja­cobs en Wou­ter Booy­sen se voe­te was nie vir een oom­blik stil nie en het lek­ker ge­dans op hul­le guns­te­ling lied­jies, Ou Ry­perd en Kal­fie­wals (wat na­tuur­lik her­haal­de­lik ge­speel moes word). Da­nie en Al­ta Mo­lent­ze het la­ter met hul mu­siek­in­stru­men­te by die or­kes aan­ge­sluit. Die eg­paar is al vir 26 jaar ge­troud, al­bei is blind en speel ook in die in­s­ti­tuut se or­kes; Da­nie op mond­fluit en soms tam­boryn en Al­ta op me­lo­di­ka of kla­vier. “Ons woon hier in ‘n woon­stel en drink graag kof­fie. Ek is af­ge­tree en het by die ma­tras-af­de­ling ge­werk,” ver­tel Da­nie. Al­ta is nog be­trok­ke by ‘n te­ra­pie­groep, speel by gods­diens­ti­ge ge­leent­he­de, ryg dop­pies in en maak mat­te wat on­der warm pot­te kom. Wi­kus Bo­tes het sy eie hand­ge­maak­te in­stru­ment, ‘n plas­tiek­bot­tel met rys in wat hy ge­skut het om rit­me vir die or­kes aan te gee. Vol­gens Bo­tes ge­niet hy die mu­siek­maak baie. “Ek ge­bruik my in­stru­ment ook vir gees­te­li­ke mu­siek.” Blin­de in­wo­ners kon aan die kon­ser­ti­na vat en do­wes kon die vi­bra­sies voel en tog die hard­ste en hoog­ste no­te hoor, wat 'n groot glim­lag op hul­le ge­sig­te en ‘n traan in die mu­si­kan­te se oë be­sorg het. Die dag is af­ge­sluit met room­ys op ho­rin­kies, druk­kies is uit­ge­deel en die be­lof­te om een­dag weer te­rug te kom. Ne­li­us Fran­ken wat die mees­ter­brein ag­ter die dag was, doen hier­die mu­siek­uit­reik al vir drie jaar. Ver­le­de jaar het wy­le Pil­lie Key­ser die in­wo­ners aan sy voe­te ge­had met sy El­vis sang en dans­pas­sies saam met Op­pie noot mu­siek­groep van Hei­del­berg. As 'n ou­er van een van die in­wo­ners is dit vir Fran­ken ‘n riem on­der die hart dat die uit­reik kon plaas­vind.

Van links is Ne­li­us Fran­ken op ban­jo, Al­ta Mo­len­ze op kla­vier, A­let­ta Sut­her­land met kon­ser­ti­na, Da­nie Mo­lent­ze op die mond­fluit, Chris van S­chalk­wyk op ki­taar en Wi­kus Bo­tes met sy tuis­ge­maak­te in­stru­ment.

An­ge­li­que Ja­cobs en Wou­ter Booy­sen ge­niet dit om saam te wals.

Da­nie Mo­lent­ze is baie be­kwaam op sy mond­fluit wat in ver­skil­len­de sleu­tels kan speel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.