Kan Ri­vers­dal-sta­sie nog ge­red word?

Suid-Kaap FORUM - - Wetstoepassing - Wil­ma A­damson

RI­VERS­DAL Dít wat eens 'n sta­ti­ge ge­bou was wat me­ni­ge toe­ris ge­lok het, staan van­dag ver­val­le en ver­waar­loos... Ri­vers­dal-sta­sie is van­jaar 81 jaar oud - en dit is dui­de­lik aan sy toe­stand te be­speur, om­dat dit reeds vir ja­re leeg staan en net af en toe 'n kits 'ma­ke o­ver' kry... so 'n vin­ni­ge la­gie verf om al die graf­fi­ti toe te maak. El­ke ruit in die ge­bou is ge­breek. Die voor­deur wat kwa­jon­gens tot dus­ver nog uit­ge­hou het, is oop­ge­breek en el­ke ver­trek bin­ne is met rom­mel be­saai. Bui­te is dit net so 'n seer­oog en kan mens jou­self net voor­stel wat bui­te­land­se en plaas­li­ke toe­ris­te wat op ge­reel­de ba­sis met 'n stoom­trein hier aan­doen moet dink. Suid-Kaap Forum het al her­haal­de­lik oor die swak toe­stand van die plaas­li­ke sta­sie­ge­bou be­rig en ook na­vraag aan Trans­net ge­rig om uit te vind wat hul­le met die ge­bou be­oog en of hul­le dit gaan op­knap. Op 30 Ok­to­ber is daar weer 'n e-pos aan Trans­net ge­stuur met by­gaan­de fo­to's. Mi­ke A­se­fo­vits, se­ni­or be­stuur­der het soos volg daar­op re­a­geer: Trans­net F­reig­ht Rail has enga­ged with re­pre­sen­ta­ti­ves of the Hes­se­qua Mu­ni­ci­pa­li­ty, at their re­quest, to ex­plo­re the pos­si­ble re­pur­po­se of Trans­net land, as well as ot­her pos­si­ble bu­si­ness op­por­tu­ni­ties to sti­mu­la­te e­co­no­mic gro­wth for the lo­cal mu­ni­ci­pa­li­ty and gre­a­ter We­stern Ca­pe re­gi­on. A fol­low-up meet­ing be­t­ween the par­ties is sche­du­led for 15 No­vem­ber w­he­re mo­re con­cre­te plans will be ta­bled. On­ce the par­ties ha­ve agreed on the way for­ward, we will be in po­si­ti­on to share the­se plans (in­clu­ding the Ri­vers­dal s­ta­ti­on buil­ding) with the me­dia and lo­cal com­mu­ni­ty. By na­vraag het die munisipale be­stuur­der, Jo­han Ja­cobs, ge­sê dat die mu­ni­si­pa­li­teit Trans­net ge­kon­tak het oor die ag­ter­uit­gang van die Trans­net-ge­boue op Ri­vers­dal, Hei­del­berg en Al­ber­ti­nia. "Eie­naar­skap van hier­die eien­dom­me be­rus by die de­par­te­ment o­pen­ba­re wer­ke, al is dit toe­ge­ken aan 'n spe­si­fie­ke de­par­te­ment of se­mi-staats­in­stel­ling soos Trans­net." Hes­se­qua het Trans­net ver­soek om die ge­boue en ge­deel­tes langs die trein­spo­re wat met on­kruid be­groei is in stand te hou en te werk aan 'n lang­ter­myn plan oor die toe­koms van die eien­dom­me, soos lang­ter­myn ver­hu­ring, be­skik­baar­stel­ling aan die mu­ni­si­pa­li­teit of per­ma­nen­te ver­vreem­ding as dit nie be­nut word vir Trans­net doel­ein­des nie. Ja­cobs het ver­der ge­noem dat die mu­ni­si­pa­li­teit in ge­sprek is met die mi­nis­ter van staats­on­der­ne­mings, Lyn­ne Bro­wn oor die vol­gen­de: • die her­in­stel van 'n pas­sa­siers­diens tus­sen die dor­pe deur Pra­sa • die her­in­stel van 'n vrag­ver­voer­diens deur Trans­net • ge­bruik­ma­king van die spoor­lyn deur toe­ris­te­trei­ne wat kan oor­nag bin­ne Hes­se­qua en • die toe­koms­ti­ge ge­bruik van vrag­ver­voer vir die ver­voer van vas­te af­val na die toe­koms­ti­ge streek­stor­tings­ter­rein na­by die Moss­gas-ge­bied op Mos­sel­baai so­dra Hes­se­qua se ter­rei­ne vol is. "On­be­nut­te staats­ei­en­dom lei tot ver­val en ag­ter­uit­gang en skaad die beeld van 'n dorp. Hes­se­qua is en bly ver­bind tot goeie sa­me­wer­king met al­le staats­or­ga­ne en ver­trou dat hier­die ge­sprek­voe­ring en on­der­han­de­lin­ge sal lei tot ver­be­ter­de diens­le­we­ring en be­nut­ting van die in­fra­struk­tuur," het hy af­ge­sluit.

Die toe­stand bin­ne is hag­lik. Ven­sters en ‘n deur is met ste­ne toe­ge­bou om in­drin­gers uit te hou.

Rom­mel lê o­ral ge­strooi.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.