3 Be­ken­des on­langs oor­le­de

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

HES­SE­QUA Twee plaas­li­ke se­ni­or bur­gers, Ai­da Both­ma van die Golden Ol­dies en Cy­cil Rooi van die Ri­ver Val­ley se­ni­or bur­ger klubs het die Wes-Kaap in die Na­ti­o­nal Golden Ga­mes in Dur­ban van­af 23 tot 27 Ok­to­ber ver­teen­woor­dig. Bei­de het aan die Ball Re­lay deel­ge­neem en ‘n me­dal­je ont­vang vir hul deel­na­me. Die s­pe­le, met die te­ma ‘be­vor­de­ring van ak­tie­we ver­ou­de­ring’, word ge­hou om fi­sie­ke ak­ti­wi­teit on­der ou­er men­se te be­vor­der. Al­le pro­vin­sies het span­ne in­ge­skryf van per­so­ne met die ou­der­dom van 60 jaar en meer. Die by­een­koms is ‘n jaar­lik­se in­stel­ling wat deur die de­par­te­ment maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling en die de­par­te­ment van sport en re­kre­a­sie ge­dryf word. Hes­se­quam­ni­si­pa­li­teit se ge­meen­skaps­diens­te bied jaar­liks ‘n sport­dag vir se­ni­or bur­gers aan met die doel om die streek se se­ni­or bur­gers aan te moe­dig om ‘n ak­tie­we leef­styl te hand­haaf. Die sport­dag stel se­ni­or bur­gers in staat om te kwa­li­fi­seer vir die Hes­se­qua- en dan la­ter die dis­triks­span. Die mu­ni­si­pa­li­teit wens die twee kam­pi­oe­ne ge­luk met hul pres­ta­sie en is trots dat hul ak­tie­we deel­na­me Hes­se­qua se naam op na­si­o­na­le vlak hoog hou.

Van links is Cy­ril Rooi, Gran­vil­le S­cholts (teg­nie­se be­amp­te werk­saam by de­par­te­ment maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling), en Ai­da Both­ma.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.