2-Rig­ting­ver­keer in voor­uit­sig vir R305

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

HEI­DEL­BERG Die be­ken­de en ge­lief­de in­wo­ner en 'n groot na­tuur­lief­heb­ber, Ju­ne P­re­to­ri­us (49) is ver­le­de week, Sa­ter­dag 4 No­vem­ber ter rus­te ge­lê. Die diens is Woens­dag­aand met ’n rou­diens uit die kerk voor­af­ge­gaan. Ju­ne het Son­dag 30 Ok­to­ber in die vroeë og­gend­u­re ge­sterf. Sy het haar stryd teen maag­kan­ker in die Li­fe Bay View-hos­pi­taal op Mos­sel­baai ver­loor. Sy het ge­rui­me tyd pro­ble­me met haar maag on­der­vind en is eers so­wat vyf we­ke ge­le­de met kan­ker ge­di­ag­no­seer. Vol­gens Frank, haar eg­ge­noot van 14 jaar, is sy aan en af oor 'n tyd­perk in die hos­pi­taal op­ge­neem. Sy was vir on­ge­veer twee we­ke op­ge­neem en ont­slaan, maar na by­na ’n week by die huis is sy weer op­ge­neem, waar haar toe­stand spoe­dig ver­swak het. Hy ver­tel hart­seer dat hy en sy fa­mi­lie nog Sa­ter­dag­og­gend aan die pret­loop ten ba­te van Kan­sa deel­ge­neem het voor hul­le die sport­dag­ver­rig­tin­ge by­ge­woon het. “Ons het be­plan om Son­dag heel­dag by haar deur te b­ring, toe ons kort na 01:00 Son­dag­og­gend die op­roep van­af my skoon­sus­ters wat deur die nag by haar ge­waak het, ont­vang dat sy oor­le­de is.” Ju­ne, wat as ’n baie le­wens­lus­ti­ge, dog sag­moe­di­ge vrou op so­si­a­le me­dia deur fa­mi­lie, vrien­de en kol­le­gas be­skryf word, was ’n reg­te 'go-get­ter' wat na 14 jaar diens as win­kel­as­sis­tent by ’n su­per­mark op die dorp van loop­baan ver­an­der het om haar groot lief­de as na­tuur­lief­heb­ber uit te leef. Sy het haar kans in 2004 aan­ge­gryp om as kon­trak­teur by O­ver­berg Wa­ter be­trok­ke te raak, waar sy vir vier jaar werk­saam was in die Dui­ven­hoks en Buf­fel­jags Werk vir Wa­ter-pro­gram. Daar­na het sy vir se­we jaar as pro­jek­be­stuur­der in die pro­gram ge­werk en die af­ge­lo­pe twee jaar as as­sis­tent-veld­wag­ter. Sy was ook ’n groot sport­lief­heb­ber wat haar seun Fer­nell se rug­by­loop­baan gees­drif­tig on­der­steun het. Sy was ’n stig­ters­lid van Kai­ros On­der­steu­ners Groep (KOG) vir die af­ge­lo­pe vyf jaar en ’n lo­ja­le lid van St. Bar­na­bas Ang­li­kaan­se Kerk. Vol­gens L­le­wel­lyn Mi­cha­els, as­sis­tent be­stuur­der by Ca­peNa­tu­re was Ju­ne baie pligs­ge­trou en gre­tig om te leer. “Sy het nooit ge­skroom om haar bes­te te gee nie. Hoe­wel sy ’n har­de wer­ker was, was sy baie sag­ge­aard en vir ve­le wer­kers ’n moe­der­fi­guur.” 'n Kol­le­ga van haar, Do­mi­ni­que Coet­zee het op Fa­ce­book ge­sê Ju­ne was ’n kol­le­ga 1000, al­tyd daar wan­neer jy haar no­dig ge­had het. Bui­ten Frank en Fer­nell laat Ju­ne haar dog­ter Ly­nis­hia, klein­dog­ter Kay­den, haar ma Ly­dia Hart­nick, as­ook vyf sus­ters en een broer ag­ter. Die be­ken­de ak­teur Mau­ri­ce Pai­ge is een van haar sus­ters se seun.

Fo­to: C­li­ve P­re­to­ri­us, kor­re­spon­dent

Van links is Ly­nis­hia, Fer­nell, wy­le Ju­ne en Frank P­re­to­ri­us ty­dens Fer­nell se mon­dig­wor­ding ’n paar maan­de ge­le­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.