Jong boer­tjies maak hul merk op skou

Suid-Kaap FORUM - - Wetstoepassing -

JEUGSKOU: Straw­we kom­pe­ti­sie het ge­heers tus­sen die on­der­skeie pro­vin­si­a­le span­ne by die 2017 Old Mu­tu­al In­su­re na­si­o­na­le jeug­skou­kam­pi­oen­skap vroe­ër in Ok­to­ber op Bat­hurst. Moe­der Na­tuur se wis­pel­tu­ri­ge e­le­men­te wat al­les van re­ën en y­si­ge wind tot druk­ken­de hit­te ge­bring het, het tot ’n u­nie­ke e­ner­gie ty­dens die kam­pi­oen­skap by­ge­dra. Die Wes-Kaap het vir die 12de ag­ter­een­vol­gen­de jaar as wen­ners uit die stryd ge­tree. Hul­le ont­vang ook die tro­fee vir die span met die bes­te ad­mi­nis­tra­sie. Na­ma­kwa­land is die span met on­der 30 le­de wat die mees­te pun­te be­haal het en die Oos-Kaap ont­vang die toe­ken­ning vir die bes­te stal­ver­sor­ging. “Die kom­pe­ti­sie het uit­ste­kend ver­loop en dit was deur­gaans dui­de­lik dat die stan­daard baie hoog was,” het B­rey­ton Mil­ford, voor­sit­ter van die na­si­o­na­le land­bou­jeug­ver­e­ni­ging ge­sê. Meer as 400 kin­ders het deel­ge­neem. Hy moe­dig ou­ers aan om hul kin­ders te laat deel­neem. “Daar is baie ge­leent­he­de reg­oor Suid-A­fri­ka met al ne­ge pro­vin­sies wat be­trok­ke is. Jeugskou gee kin­ders self­ver­troue, wak­ker sport­man­gees by hul­le aan leer hul­le dis­si­pli­ne.” Deel­ne­mers het ’n ek­sa­men ge­skryf en is ook vir die was en voor­be­rei­ding en skou­man­skap be­oor­deel. Daar word on­der an­de­re ge­kyk of die die­re se neus, bek en hoe­we vol­gens die be­trok­ke stan­daar­de net­jies en skoon is, ter­wyl hul­le goed af­ge­droog moet word om­dat dit ’n rol by hul ge­sond­heid speel. Die wed­vlug­duif-, sier­dui­fen pluim­vee­skou moes as voor­sorg­maat­re­ël te mid­de van vo­ël­griep-uit­bre­kings op ’n plaas na­by Port Alf­red ge­hou word. Op ’n warm twee­de dag is skou­man­skap in die ring be­oor­deel en word streng ge­kyk na hoe die leer­der met die dier werk. Hul­le moet die dier kor­rek in b­ring, laat staan, ver­toon en die be­oor­de­laar se han­te­rings­op­drag­te uit­voer. Ook in die af­de­lings vir ku­li­nê­re kuns en sui­wel­be­rei­ding word ’n baie hoë stan­daard ge­hand­haaf. Die kin­ders moes ver­skeie ge­reg­te maak en hul kre­a­ti­wi­teit daar­mee in­span. Daar was 14 af­de­lings waar­in kin­ders in drie ou­der­doms­groe­pe mee­ding, naam­lik: 1. Sui­wel­bees­te, 2. V­leis­bees­te, 3. Wol­ska­pe, 4. V­leis­ska­pe, 5. Melk­bok­ke, 6. Ve­sel­bok­ke, 7. Boer­bok­ke, 8. Per­de, 9. Sier­dui­we, 10. Wed­vlug­dui­we, 11. Hoen­ders, 12. Ko­ny­ne, 13. Ku­li­nê­re kuns en 14. Sui­wel­be­rei­ding. Die ou­der­doms­groe­pe is Ju­ni­or Ju­ni­or (59), Ju­ni­or (10-15) en Se­ni­or (16-18). • Vir meer in­lig­ting be­soek www.nays.co.za

Van links is Piet van De­ven­ter, wat van­jaar oor­ge­ska­kel het na pluim­vee en is vir die WP­span ge­kies. Hy was die jong­ste deel­ne­mer op Bat­hurst, maar het steeds der­de in Suid-A­fri­ka in sy ou­der­doms­groep ge­ëin­dig. Ab­by van De­ven­ter (gr. R) het in die af­de­ling ju­ni­or ju­ni­or sui­wel­bees deel­ge­neem en is ty­dens die uit­dun­ne in Ge­or­ge ‘n der­de plek be­haal en is dus op­ge­neem in die WP-span. Sy het in ‘n groep deel­ge­neem waar sy by ver­re die jong­ste was, maar het der­de bes­te in die land ge­ëin­dig. Ja­co van De­ven­ter wat vir die vier­de ag­ter­een­vol­gen­de jaar ge­kies is vir die WP-span in die ju­ni­or ju­ni­or sui­wel­bees-af­de­ling het WP-kleu­re ver­werf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.