Pla­to sê Wes-Kaap het nie ge­noeg po­li­sie

Suid-Kaap FORUM - - News - K­ris­ty Kol­berg

By­na 'n kwart (22,78%) van mis­daad wat land­wyd in 2016/17 ge­rap­por­teer is, het in die Wes-Kaap plaas­ge­vind, sê die mi­nis­ter van ge­meen­skap s vei­lig­heid, Dan Pla­to. “Dit is dui­de­lik dat te veel men­se in die pro­vin­sie nie die luuks­heid van vei­lig­heid het nie. Dit kan, ten spy­te van die bes­te po­gings van die pro­vin­si­a­le kom­mis­sa­ris, K­hom­bin­ko­si Ju­la en sy span, groot­liks aan on­vol­doen­de po­li­si­ë­rings­hulp­bron­ne toe­ge­skryf word. Daar is 'n di­rek­te ver­band tus­sen die hoë mis­daad­sy­fers en die ge­brek aan po­li­si­ë­ring,” het hy in 'n on­lang­se pers­ver­kla­ring ge­sê. Uit die he­le Suid-Kaap blyk dit Groot­Brak­ri­vier-po­li­sie­sta­sie kry die swaar­ste met een be­amp­te vir 566 in­wo­ners wat be­dien moet word.

In Hes­se­qua-be­die­nings­ge­bied staan sa­ke so

• Al­ber­ti­nia 1 per 293 • Ri­vers­dal 1 per 333 • S­til­baai 1 per 262 en • Hei­del­berg 1 per 288 “His­to­ries het die Wes-Kaap ook on­vol­doen­de hulp­bron­toe­ken­ning met tot 85% van die po­li­sie­kan­to­re wat hulp­bron­ne be­no­dig en 'n per­so­neel­te­kort van by­kans 3 000 po­li­sie­le­de,” sê hy. Vol­gens Pla­to het die aan­tal ak­tie­we po­li­sie­re­ser­vis­te se­dert 2008 ook met 66% ge­daal (van 5 059 tot net 1 700) en tot oor­maat van ramp het die po­li­sie on­langs hul voor­ne­mens be­kend ge­maak dat die na­si­o­na­le be­stuur be­plan om die po­li­sie se ge­tal­le in die ko­men­de ja­re met 3 000 te sny. In die po­li­sie se jaar­lik­se pres­ta­sie­plan vir 2017/18 is daar aan die lig ge­bring dat die per­so­neel­ge­tal­le van­af 2014 tot 191 431 teen 2019/20 ver­min­der sal word. “Ter­wyl baie men­se in die pro­vin­sie die voor­deel van vol­doen­de po­li­si­ë­ring, pro­ak­tie­we en doel­tref­fen­de ge­meen­skaps­ge­ba­seer­de vei­lig­heid­struk­tu­re ge­niet, is die re­a­li­teit dat té veel men­se in die pro­vin­sie steeds weens ge­weld ge­raak word. Die Wes-Kaap­se men­se ver­dien 'n po­li­sie­diens wat hul­le kan ver­trou om hul plig­te doel­tref­fend uit te voer," het Pla­to ge­sê.

Mi­nis­ter van ge­meen­skaps­vei­lig­heid, Dan Pla­to

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.