Oor­ge­plan­te hart klop 25 jaar

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - Fo­to: El­za T­hi­art-Bo­tes, kor­re­spon­dent El­za T­hi­art-Bo­tes kor­re­spon­dent

STILLBAAI Wan­neer mens Al­ber­tus S­choltz (73) rus­tig in sy ge­mak­stoel sien sit en hoor hoe po­si­tief hy oor die le­we ge­sels en uit­vra oor an­der se wel­stand, is dit moei­lik om te dink dat dit reeds ’n kwart­eeu ge­le­de is dat hy ’n hart­oor­plan­ting on­der­gaan het. Van­jaar, soos die af­ge­lo­pe paar jaar het vrien­de en fa­mi­lie te­sa­me met sy vrou Je­an­nie, met wie hy reeds 43 jaar ge­troud is, dié myl­paal in sy le­we ge­vier deur ’n spe­si­a­le ge­sel­lig­heid te hou. Hul seun Ig­na­ti­us kon on­ge­luk­kig nie die ge­leent­heid by­woon nie aan­ge­sien hy by sy skoon­fa­mi­lie in Rus­land kui­er. Dit was ver­al F­rie­da en Ko­sie Jor­daan wat in 1993 vreem­de­lin­ge vir hom was, maar hom in hul huis in die Kaap in­ge­neem het ter­wyl hy vir ’n ge­skik­te hart ge­wag het, as­ook pas­toor Ni­co Bo­tha en sy vrou, A­be­li­ne, wat hom deur dié tyd by­ge­staan het en goeie vrien­de ge­word het, wat wéér vir van­jaar se her­den­kings­ge­leent­heid van die Kaap ge­kom het en die ge­leent­heid selfs meer spe­si­aal ge­maak het. Soos die af­ge­lo­pe paar ja­re word ’n groot koek ge­bak wat sy le­we nou uit­beeld, waar­in al­mal kan deel om sy le­we te vier. Op 22 Ju­nie 1993, Vry­dag pre­sies 25 jaar ge­le­de, het Al­ber­tus ’n vol­le­di­ge hart­oor­plan­ting in die Groot­te S­chuur-hos­pi­taal on­der­gaan. Dié nu­we hart klop steeds sterk, wat ’n won­der­werk on­der hart­oor­plan­tings­pa­si­ën­te is om­dat daar min is wat selfs die 10 jaar­kerf ver­by­steek. Ru­ma­tiek­koors en hoë bloed­druk was deel van Al­ber­tus se le­we as kind en op 45-ja­ri­ge ou­der­dom het hy reeds se­we hart­aan­val­le oor­leef, as­ook ’n be­roer­te wat hom ge­deel­te­lik ver­lam het. Die hart­oor­plan­ting het ge­volg na­dat hy in 1991 ’n drie­lyn-hart­om­lei­dings­o­pe­ra­sie on­der­gaan het, maar na­dat hy nog t­wee hart­aan­val­le oor­leef het, is hy vir ’n hart­oor­plan­ting ge­keur. Hy was t­wee maan­de op die wag­lys voor ’n ge­skik­te sken­ker­hart ge­vind is. Sy on­wrik­ba­re ge­loof het hom en sy fa­mi­lie deur die moei­li­ke tye ge­dra en van­dag dra hy die bood­skap van die be­lang­rik­heid van or­gaansken­king oor. Meer as 4 300 men­se in Suid-A­fri­ka is van­dag op ’n wag­lys vir ’n or­gaan- of kor­ne­a­oor­plan­ting, ter­wyl on­ge­veer 35 000 wag vir weef­seloor­plan­tings, wat in­sluit kor­ne­as, been, hart­klep­pe, vel en ver­wan­te sag­te weef­sel. Min­der as 800 pa­si­ën­te sal nie van­jaar die or­gaan kry wat hul­le be­no­dig nie. Dank­sy die werk van kar­di­a­le chi­rur­ge soos dr. Koen, wat reeds vir so­wat 13 jaar kuns­ma­ti­ge har­te in pa­si­ën­te met hart­kwa­le ge­bruik, is daar nu­we hoop vir dié pa­si­ën­te. Koen het in 2001 die eer­ste Suid-A­fri­kaan­se chi­rurg ge­word wat ’n kuns­ma­ti­ge hart in die bors van ’n 60-ja­ri­ge man in­ge­plant het. Toe prof. Chris Bar­nard in 1967 ’n hart in die Groot­te S­chuur oor­ge­plant het, het dit die wê­reld se sie­ning van or­gaan­oor­plan­ting vir al­tyd ver­an­der. Al­ber­tus is in 2017 met kan­ker ge­di­ag­no­seer en moet bin­ne­kort weer ’n vel­oor­plan­ting op sy ske­del ont­vang. Selfs dit han­teer hy met sy uit­kyk op die le­we dat hy nie te­rug­kyk nie en vir van­dag le­we, ter­wyl hy weet dat die He­re vir hom in sy toe­koms wag. Die bood­skap van or­gaansken­king is eg­ter vir hom ’n erns­ti­ge saak. • Om meer uit te vind oor or­gaansken­king of om ’n or­gaansken­ker te word, be­soek die web­tuis­te https://odf.org.za

Van links staan Al­ber­tus langs sy vrou Je­an­nie, F­rie­da Jor­daan en past. Ni­co Bo­tha.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.