E­den-dis­trik se nu­we naam ver­oor­saak ver­war­ring

Suid-Kaap FORUM - - News -

GAR­DEN ROU­TE Groot ver­war­ring ont­staan on­der in­wo­ners en le­sers na­dat E­den-dis­trik se naam on­langs na Gar­den Rou­te ver­an­der het. Die koe­rant het by die Hes­se qua mu­ni­si­pa­li­teit na­vraag ge­doen wat ons na Her­man Pie­ters, se­ni­or kom­mu­ni­ka­sie be­amp­te van Gar­de n Rou te-dis­trik s mu­ni­si­pa­li­teit ver­wys het. Vol­gens hom sal slegs in En­gels na die dis­trik ver­wys word en is daar nie ’n X­ho­sa-naam vir Gar­den Rou­te nie. Wes-Kaap­se mi­nis­ter van plaas­li­ke re­ge­ring, om­ge­wing­sa­ke en ont­wik­ke­lings­be­plan­ning, An­ton B­re­dell, het die naams­ver­an­de­ring amp­te­lik op Vry­dag 24 Au­gus­tus goed­ge­keur. Met ’n nu­we naam kom daar ook ’n nu­we em­bleem. E­le­men­te van die nu­we em­bleem sluit die ko­nings­pro­tea, die Ou­te­ni­qua­berg, die vol­struis en die see in. Die ko­nings­pro­tea is Suid-A­fri­ka se na­si­o­na­le blom en is in­heems aan die Wes-Kaap. Ou­te­ni­qua­berg is in­ge­sluit om die ver­band tus­sen mu­ni­si­pa­le ge­bie­de aan weers­kan­te van die ber­ge uit te beeld. Die berg skei die noor­de­li­ke en sui­de­li­ke de­le van die Tuin­roe­te af, maar dit kan ook as ’n kop­pe­ling van die we­li­ge sui­de­li­ke deel met die droë noor­de­li­ke deel van die streek ge­sien word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.