TRALIES VIR TOKKA

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

Sers. JM S­pan­gen­berg het ge­noem dat ver­al die plaas­li­ke ge­meen­skap die af­ge­lo­pe 12 jaar on­der die bo­se in­vloed en be­heer van Pe­ter­sen ge­buk ge­gaan het.

RIVERSDAL John Pe­ter­sen, be­ter be­kend as Tokka, as­ook Lo­gan Se­foor bly steeds ag­ter tralies na­dat die land­dros teen hul vry­la­ting be­sluit het. Ty­dens ’n borg­to­gaan­soek wat on­ge­veer twee maan­de ge­duur het, het adv. Her­man S­teyn vir die staat in sy slot­be­toog ge­noem van die greep wat Pe­ter­sen op die ge­meen­skap het. Hy het ge­sê dat sy vry­la­ting nie in be­lang van regs­ple­ging is nie. Die staat se sleu­tel­ge­tuie, sers. JM S­pan­gen­berg het ge­noem dat ver­al die plaas­li­ke ge­meen­skap die af­ge­lo­pe 12 jaar on­der die bo­se in­vloed en be­heer van Pe­ter­sen ge­buk ge­gaan het. Die ge­meen­skap on­der­steun nie sy vry­la­ting nie en Pe­ter­sen se weer­ga­we om ’n gel­di­ge be­sig­heid te be­dryf en vir sy kin­ders te sorg, is on­waar om­dat hy nie oor ’n ge­re­gis­treer­de be­sig­heid be­skik én nie vir sy kin­ders sorg nie. Hy het ty­dens sy on­der­soek vas­ge­stel dat mees­te van Pe­ter­sen se kin­ders ’n maat­skap­li­ke toe­laag ont­vang. Ty­dens die ver­de­di­ging se kruis­ver­hoor, het adv. Van Zyl be­klem­toon dat, sou hy borg­tog kry, daar geen ri­si­ko is dat Pe­ter­sen nie sy ver­hoor sal by­woon nie. S­pan­gen­berg het dit ten sterk­ste teen­ge­staan, om­dat hy in be­sit was van ’n ver­keers­oor­tre­ding wat Pe­ter­sen in 2017 be­gaan het, nie be­taal het nie en ’n las­brief vir sy in­heg­te­nis­ne­ming vir min­ag­ting van die hof uit­ge­reik is. In die lig hier­van is dit vol­doen­de be­wys dat hy wel ’n vlug­ri­si­ko is. Vol­gens Van Zyl is ’n ver­keers­boe­te ’n lig­te oor­tre­ding, wat la­ter deur die hof ver­werp is. Hy het ook aan­ge­voer dat die ge­meen­skap nie ’n pe­ti­sie op­ge­stel of teen sy vry­la­ting be­toog nie, wat ’n aan­dui­ding is dat hul­le nie teen sy vry­la­ting ge­kant is nie. S­pan­gen­berg is ge­vra om hier­op te re­a­geer, waar­op hy ge­sê het dat men­se juis nie die saak wil by­woon nie, om­dat hul­le nie ge­tei­ken wil word nie. ’n Hof­da­tum vir die ver­hoor sal in Ok­to­ber vas­ge­stel word. Da­ny­lo Gel­der­blom en Jo­ni­cal Bar­nard is borg­tog toe­ge­staan.

Riversdal-land­dros­hof

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.