Waar­om jy so lank moet wag

Suid-Kaap FORUM - - News -

Die be­sker­mings­diens­te be­skik nie oor ge­noeg per­so­neel om al hier­die aan­soe­ke te ak­kom­mo­deer nie

RIVERSDAL Suid-Kaap Forum het ’n klag­te oor die plaas­li­ke ver­keers­de­par­te­ment ont­vang. Vol­gens die kla­er kry hul­le eers vir vol­gen­de jaar plek wan­neer hul­le af­spra­ke maak. Vol­gens die per­soon is daar agt be­stuurs­be­amp­tes, maar net een word ge­bruik.

Die kla­er se me­ning is dat jy blyk­baar vol­gens wet slegs agt we­ke vir ’n af­spraak moet wag. Die koe­rant het Hes­se­qua­mu­ni­si­pa­li­teit vir kom­men­taar ge­na­der:

Vol­gens Hes­se­qua-be­sker­mings­diens­te be­skik hul­le oor ’n be­perk­te aan­tal toets­be­amp­tes en o­pe­ra­si­o­ne­le per­so­neel. Die be­perk­te per­so­neel­ka­pa­si­teit en be­gro­tings­be­per­kin­ge het bei­de ’n in­vloed op die hoe­veel­heid voer­tui­g­li­sen­sie af­spra­ke wat han­teer kan word. Af­spraak­ver­soe­ke word ont­vang van­oor die Wes-Kaap pro­vin­sie en moet al­le aan­soe­ke vol­gens wet­ge­wing ge­ak­kom­mo­deer word. Die be­sker­mings­diens­te be­skik nie oor ge­noeg per­so­neel om al hier­die aan­soe­ke te ak­kom­mo­deer nie en word die wag­tyd­perk vir voer­tui­g­li­sen­sie uit­pas­seer­ing be­ïn­vloed. Hul­le is ver­bind tot die ver­be­te­ring van diens­te wat aan die ge­meen­skap ge­le­wer word. Die op­lei­ding van be­sker­mings­diens­te per­so­neel vind deur­lo­pend plaas en bly die vei­lig­heid van al­le pad­ge­brui­kers, eer­ste pri­o­ri­teit vir Hes­se­qua se be­sker­mings­diens­te. Tans word ver­skeie keu­ses on­der­soek om meer toet­sings uit te voer en die wag­pe­ri­o­de te ver­kort.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.