Kaap tot Ge­or­ge vir do­we kleu­ter

Suid-Kaap FORUM - - News -

GARDEN ROUTE Die Mi­les for Mi­a­veld­tog is ’n fiets­ry i­ni­si­a­tief van­af Dur­ban­vil­le na Ge­or­ge en is daar­op ge­rig om geld vir Mia Lotz se ko­g­le­ê­re in­plan­tings in te sa­mel. Ru­dolph Ma­ree, Reg­hardt van Rens­burg en Han­nes van der Mer­we gaan op Son­dag 30 Sep­tem­ber die tog aan­pak, drie dae na haar twee­de ver­jaar­dag en sal op 6 Ok­to­ber ein­dig. Die doel is om die ge­wel­di­ge fi­nan­si­ë­le druk op haar ou­ers te help ver­lig ge­du­ren­de hier­die ui­ters e­mo­si­o­neel-uit­da­gen­de tyd in hul le­wens.

Die roe­te is as volg

Dag 1 (Son­dag 30 Sep­tem­ber) Dur­ban­vil­le tot G­rey­ton, af­stand 106 km, 1 000 m hoog­te klim; Dag 2 (Maan­dag 1 Ok­to­ber) - G­rey­ton tot S­wel­len­dam, af­stand 110 km, 1 200 m hoog­te klim; Dag 3 (Dins­dag 2 Ok­to­ber) S­wel­len­dam tot Riversdal, af­stand 90 km, 1 000 m hoog­te klim; Dag 4 (Woens­dag 3 Ok­to­ber) Riversdal tot Ca­litz­dorp, af­stand 114 km, 1 800 m hoog­te klim; Dag 5 (Don­der­dag 4 Ok­to­ber) Ca­litz­dorp tot Oudts­hoorn, af­stand 76 km, 1 400 m hoog­te klim; Dag 6 (Vry­dag 5 Ok­to­ber) - Oudts­hoorn tot Ge­or­ge, af­stand 82 km, 1 400 m hoog­te klim. Dit be­loop ’n to­ta­le af­stand van 578 km en am­per 8 000 m se op­draand. Mia se pad om weer te kan hoor is ’n baie lan­ger en stei­ler bult om te oor­kom. E­ni­ge klein do­na­sie kan help om ’n reu­se­ver­skil te maak. Be­soek https://www.backa­bud­dy.co.za/ mi­les-for-mia vir meer in­lig­ting.

Ru­dolph Ma­ree en Reg­hardt van Rens­burg

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.