Pro­jek vat han­de om an­der te help

Suid-Kaap FORUM - - News - El­za T­hi­art-Bo­tes kor­re­spon­dent

STILBAAI Die Ta­ke Hands-pro­jek is in dié kus­dorp in die le­we ge­roep toe Lar­dus Pot­gie­ter, Cor­lea Louw en Al­ta K­lein­hans, vrien­de van Al­ta Hands wat met kan­ker ge­di­ag­no­seer is, in se­ke­re be­hoef­tes wou on­der­steun. Hands het nie ’n voer­tuig ge­had nie en moes steeds be­soe­ke aan die dok­ters bring, wat haar vrien­de daar­na laat kyk het om die ‘Ta­ke Hands NPC’ te stig om so­doen­de toe te sien dat by­dra­es wat deur be­sig­he­de, or­ga­ni­sa­sies en die ge­meen­skap ge­maak word, kor­rek aan­ge­wend word. Die pro­jek het ten doel om die ge­meen­skap te dien deur on­der­steu­ning te bied aan per­so­ne wat in e­ni­ge vorm van nood ver­keer en om in­wo­ners in staat te stel om be­trok­ke te raak by nood in hul eie ge­meen­skap. Boon­op bied die pro­jek ’n web­tuis­te (www.ta­ke­hands.co.za) waar sken­kers kan ad­ver­teer. Geld word be­no­dig om die be­dryfs­kos­te van die aan­ge­koop­te voer­tuig vol­hou­baar te fi­nan­sier en sluit ver­se­ke­ring en in­stand­hou­dings­diens­te in. So­dra die per­soon nie meer die voer­tuig be­no­dig nie, word ’n vol­gen­de per­soon ge­ï­den­ti­fi­seer wat daar­van ge­bruik kan maak. Die pro­jek be­dank die vol­gen­de in­stan­sies wat reeds ’n groot rol ge­speel het na­dat die voer­tuig aan­ge­skaf is: Pro Mo­tors Riversdal vir die diens en skoon­maak daar­van en Jim­my’s Bo­dy Works (Riversdal) wat die be­ska­dig­de wiel­dop­pe weer nuut ge­maak het. Om geld aan te vul, is daar Ta­ke Hands­blik­kies in se­ke­re be­sig­he­de en word pan­ne­koek ge­reeld ver­al op die stoep van Stilbaai se Gat­ti’s-win­kel (net langs Hoof­weg-Wes langs Baai­ja vir Bie­tjie by die kli­niek) ge­bak en ver­koop. Be­sig­he­de, or­ga­ni­sa­sies en per­so­ne wat by dié ge­meen­skap­s­i­ni­si­a­tief be­trok­ke wil raak, kan Cor­lea Louw by 064 903 7206, Al­ta K­lein­hans by 072 798 3234 of Lar­dus Pot­gie­ter by 064 900 8122 ska­kel. Die web­tuis­te sal van die grond af kom en oor al die in­lig­ting be­skik so­dra die eer­ste by­dra­es ge­maak is.

Fo­to: El­za T­hi­art-Bo­tes, kor­re­spon­dent

Van links staan Al­ta K­lein­hans, Al­ta Hands, Cor­lea Louw en Lar­dus Pot­gie­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.